Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
68680 Głos szlachcica. Głos szlachcica polskiego. J. I. Kraszewski a zakon szlachecki. Lwów, nakł. i druk. Drukarni Ludowej, 1880,
68679 Głos szlachcica. Głos szlachcica do swych współbraci o wolności i równości kmiecej (Poznań, 1859);
68678 Głos synów. Głos synów ojczyzny. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1879,
68677 Głos synogarlicy. Głos synogarlicy (1870 i n.);
68676 Głos świętych. Głos świętych (Paryż 1864, Kraków 1870);
68675 Głos sumienia. Głos sumienia, Głos Boży. Lwów, nakł. ks. Jakuba Nowakowskiego, z Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1868,
68674 Głos sumienia. Głos sumienia, głos boży. Lwów, Kraków, u Wielogłowskiego, 1856,
68673 Głos pierwszy ze strony. Głos pierwszy ze strony (posiadaczów dóbr sieleckich),
68672 Głos (Wolny) Stanisławowski. Wolny Głos Stanisławowski. (Wychodził trzy razy w miesiącu). Stanisławów, redaktor odpowiedzialny Włodzimierz Doboszyński, druk. J. Dankiewicza, rok I: 1896 (nr 1 z czerwca?) —1897 (ostatni nr z 5 VI?),
68671 Głos Stanisławowski. Pismo polityczne i ekonomiczno-społeczne. (Wychodził dwa razy w tygodniu). Stanisławów, wydawca i redaktor (w nrze 1 r. 1881) Julian Wang (w nrze 31 r. 1882: Rudolf Jastrzębski), druk. J. Dankiewicza, rok I: 1881 (nr 1 na okaz z 31 III) — rok II: 1882 (nr ostatni z ?),
68670 Głos w sprawie. Głos w sprawie zamierzonego teatru tarnowskiego. Tarnów, nakł. i druk. A Rusinowskiego, 1868,
68669 Głos w sprawach, Głos w sprawach domowych. Dwutygodnik polityczny, ekonomiczny i społeczny. Lwów, wydawca i odpowiedzialny redaktor Władysław Rapacki, z Druk. Instyt. Staurop., rok I: 1880 (nr 1 z 24 marca),
68668 Głos socjalistów. Głos socyalistów polskich. W dzień 3ci maja 1880. B. m. b. r.(1880),
68667 Głos Słowiański. Pismo polityczne, ekonomiczne, literackie ilustrowane. (Dwutygodnik). Lwów, wydawca i odpowiedzialny redaktor Adolf Łukasiewicz, druk. Kornela Pillera, rok I: 1882 (nr 1 z 6 VII) — ?,
68666 Głos serca. Zbiór modłów i pieśni dla dusz pobożnych. Warszawa, Szmakfefer,
68665 Głos Rzeszowski. (Tygodnik). Rzeszów, wydawca Edward Arvay, redaktor odpowiedzialny Leon Różycki (od nru 7 r. 1898: Ludwik Holzer), druk. J. A. Pelara (od nru 44 r. 1899: E. F. Arvaya), rok I: 1897 (nr 1 z 3 X) — rok IV: 1900 (i dalej do r. 1920),
68664 Głos rolnika. Głos rolnika Województwa Sandomirskiego, względem zaprowadzenia Banku Narodowego z pieniędzy papierowych, a razem pozbycia się zbytków i poprawy obyczaiów, w Roku 1820 przed Seymem nadchodzącym napisany;
68663 Głos rolnika. Głos rolnika szląskiego. W sprawie wyborów do Rady państwa. Cieszyn, druk. H. Feitzingera, 1879,
68662 Głos Robotnika. Głos Robotnika (Warszawa, VII 1862).
68661 Głos z Rawskiego. Głos z Rawskiego w sprawie między „Niwą” a „Gazetą polską”, tudzież w kwestyi zakładów rolniczo-przemysłowych (Warszawa, 1877);
68660 Głos.
68659 Głos Przemyski. Tygodnik poświęcony sprawom społecznym, politycznym i ekonomicznym. Przemyśl, wydawca i redaktor odpowiedzialny Fr. Madejski (od nru 24 i wczes.? r. 1898: Tadeusz Antoni Kolkiewicz), druk. Leona Schwarza, rok I: 1898 (nr 1 z 19 VI) —?,
68658 Głos w przedmiocie. Głos w przedmiocie Wyborów do Rad Powiatowych w Królestwie Polskiém roku 1861. Poznań, w komisie Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1861,
68657 Głos (Proszę o). Proszę o Głos. Zbiór toastów wierszem i prozą oraz mów, zastosowanych do obchodów i uroczystości rodzinnych, wydarzeń okolicznościowych, zebrań towarzyskich itp. Warszawa, skład główny w księgarni Jana Fiszera, druk. S. Dębskiego w Łodzi, b. r. (data cenzury: XI 1898),
68656 Głos naczelnego prokuratora. Głos naczelnego prokuratora IX. departamentu rządzącego senatu z powodu otwarcia posiedzeń sądowych po feryach w dniu 2 (14) września 1868 r. Warszawa, 1868,
68655 Głos naczelnego prokuratora. Głos naczelnego prokuratora IX departamentu rządzącego senatu, z powodu otwarcia czynności sądowych d. 1/11 września 1864 r. (Odb. z Bibl. Warsz.). Warszawa, Druk. Gazety Polskiej, (1864),
68654 Głos prefekta. Głos prefekta bydgoskiego... (1809),
68653 Głos prawdy. Głos prawdy w przeddzień wyborów poznańskich. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, 1898,
68652 Głos posłów. Głos posłów katolickich w sejmie pruskim w sprawach górnoszląskich. Królewska Huta, nakł. i druk. Katolika, 1884,
68651 Głos polski. Głos polski zbiorowy w sprawie narodowego muzeum w Rapperswylu. Zürich, 1884,