Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40692 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Poezyje... (w zbiorze:) Lira polska. II. Warszawa, nakł. Lesmana i Świszczowskiego; Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1882,
40693 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Poezje ... I. Pieśń w służbie świata. — II Szekspir. III, Amor i Psyche. — IV. Życie w obrazach. V. Z księgi przyrody. — VI. Sub tegmina. VII. Kocia. — VIII. Słońce za chmurą. IX Żydzi — X. Innym i sobie. Warszawa, nakł. Księgarni A. Gruszeckiego, druk. Braci Jeżyńskich, (1886),
40694 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Róże i osty. Nowele, obrazki, szkice. Serja I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1888,
40695 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Skrytka. Obrazek sceniczny w jednym akcie przez ... Przedstawiony po raz pierwszy na scenie warszawskiej d. 13 Lutego 1886 roku;
40696 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Przy słońcu i przy gazie. Szkice z miasta. Z ilustracjami. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1888,
40697 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Posledni soud. Přeložil Norbert Mrštík. Se 24 původními polskými illustracemi Wł. Podkowińského. Praha, F. Šimaček nakladatelstvo, 1890,
40698 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Warszawianka. Studyum nie-filozoficzne, z rysunkami Jana Holewińskiego. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i Sp., druk. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
40699 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Wybór nowel. Tom I—III. Bezpłatny dodatek tygodniowy do „Gazety Polskiej”, t. 41 (LIV) — 42 (LV), 47 (LX). Warszawa, nakł. red. Gazety Polskiej, druk. J. Sikorskiego, 1899,
40700 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Wybór wierszy. Z portretem autora. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
40701 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Wyzwolona. Powieść. Tom I—II. Warszawa, nakł. i druk. Warszawskiego Towarzystwa Akc. Artystyczno-Wydawniczego, J. Fiszer, 1901 (data cenzury: 16 IV 1900),
40702 Gomulicki Wiktor (1848—1919).
40703 Gomulicki Wiktor (1848—1919) i Szmideberg I. Illustrowany przewodnik po Warszawie ozdobiony planem miasta, widokami piękniejszych gmachów i miejscowości, galerją typów warszawskich i szkicami charakterystycznemi. Rok pierwszy. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1880,
40704 Gonçalves P.
40705 Goncourt (de) Edmund (1822—1896). Bracia Zemganno. Powieść przez... Bezpłatny Dodatek tygodniowy do „Gazety Polskiej”. Tom 5. Warszawa, nakł. redakcji Gazety Polskiej, druk. J. Sikorskiego, 1898,
40706 Goncourt (de) Edmund (1822—1896).
40707 Goncourt (de) Edmund (1822—1896) i Goncourt (de) Juliusz.
40708 Goncourt (de) Juliusz (1830—1870).
40709 Gonczarow Iwan Aleksandrowicz (1812—1891).
40710 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Arielka ira Szaltiniu wisokiu piktibiu Priesz Diewa ir Zmones. parasze K. P. Gondkus Klebonas Wiskupistes Tarnawos. Wilniuje, 1862,
40711 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Ćwiczenia duchowne czyli Lekarstwo niebieskie dla człowieka. Z Igo wydania „Prawdy nad prawdami” do ćwiczeń duchownych zastósowane i pomnożone. Napisał ks. ..., pleban z Krzyżanowic dyjecezyi Tarnowskiéj. Kraków, nakł. Księgarni i Wydaw. Dzieł Katolickich, druk. Karola Budweisera, 1865,
40712 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Ćwiczenia duchowne czyli Lekarstwo niebieskie dla człowieka. Napisał ks. ... Trzecie poprawne i powiększone wydanie. Kraków, nakł. Księgarni i Wydaw. Dzieł Katolickich Władysława Jaworskiego, druk. Wł. Jaworskiego, 187
40713 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Czyściec, wieczność i czas. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887,
40714 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Józefata dolina czyli Sąd ostateczny. Napisał X.... Pleban z Krzyżanowic, Dyecezyi Tarnowskiéj. Kraków, autor, druk. Karola Budweisera, 1861,
40715 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Jozafata dolina czyli Sąd ostateczny. Napisał X.... Wydanie drugie. Kraków, nakł. Księgarni i Wydawnictwa Dzieł Katolickich W. Wielogłowskiego i W. Jaworskiego, druk. Władysława Jaworskiego, 1867,
40716 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Gorzałka źródłem wszelkich zbrodni wobec Boga i ludzi. Napisał... Kraków, druk. K. Budweisera, W. Wielogłowski, 1864,
40717 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Siedm grzechów głównych napisał Ks. ... Proboszcz z Krzyżanowic Dyecezyi Tarnowskiej. I. Pycha; II. Łakomstwo. Kraków, w Wydawnictwie Dzieł Katolickich, Naukowych, Rolniczych i Lud. Władysława Jaworskiego, druk. Wł. Jaworskiego, 1869,
40718 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Siedem grzechów głównych. Napisał... Proboszcz z Krzyżanowic Dyecezyi Tarnowskiej. I. Pycha. Wydanie Drugie. Kraków, nakł. Księgarni G. Gebethnera i Spółki; Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1879,
40719 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Siedm grzechów głównych. Napisał Ks. ... II. Łakomstwo. Wydanie drugie. Tamże [Kraków, nakł. Księgarni G. Gebethnera i Spółki; Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie], 1881,
40720 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Siedem grzechów głównych. I. Pycha. Wydanie nowe. Kraków, G. Gebethner i Spółka; Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1900,
40721 Gondek Feliks ks. (1821—1892). O Maronitach i innych pokoleniach na Libanie, napisał Ks. ..., pleban dyjecezyji Tarnowskiéj. Cały dochód przeznaczony na jałmużnę nieszczęśliwym braciom naszym w Syryi. Bochnia, nakł. autora, druk. Wawrzyńca Pisza, 1860,