Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
28653 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Grabowski Bronisław (pseud. Zenobiusz Drakuli; 1841—1900). Krzysztofor. Tragikom. w 5 sprawach.
4357 B. P. Krzysztofa Warszewickiego dzieła 1883 (rec. z wydania Teodora Wierzbowskiego). Warszawa, 1887,
96771 Koehler Klemens (1840—1901). Krzysztof Żegocki. (Odb. z nru jubileuszowego Kuriera Poznańskiego z r. 1897). B. m. b. r. (Poznań, 1897),
71407 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Krzysztof Zborowski. Dramat we trzech obrazkach z Dziejów Narodowych Polski XVII wieku. Wilno, Druk. Gubernialna, 1860,
28729 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Groza Aleksander (1807—1875). Krzysztof Zborowski. Dr. w 3 obr.
28930 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Janiszewska Julia (zm. 1868). Krzysztof Zbaraski w Konstantynopolu. Obr. dram. w 3 ustępach.
16768 Cooper James Fenimore (1789—1851). Krzysztof Kolumb, przekład Ludwika Jenikego. (Część Skarbca Arcydzieł). Warszawa, Merzbach, 1853,
16497 Colombo Cristoforo (1446 lub 1447—1506). Krzysztof Kolumb Czyli odkrycie Ameryki. Opowiadanie dla ludu. Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży. Ser. I. t. V. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. H. Feitzingera i Sp., b. r. (1884 lub 1885),
19515 Czasopisma. Krzykacz, Krzykacz,
78722 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Krzew winny, jego hodowla w gruncie i w budynkach, przez ... kandydata nauk przyrodniczych, Starszego Ogrodnika Ogrodu Pomologicznego w Warszawie, z 34 drzeworytami. Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1877,
78723 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Krzew winny, jego hodowla w gruncie i w budynkach przez ... Z 63 drzeworytami i jedną tablicą. Wydanie drugie znacznie powiększone. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1885,
51942 Kasprowicz Jan (1860—1926). Krzak dzikiej róży. Poezyje ... Lwów, nakł. Towarzystwa wydawniczego, druk. Pillera i Spółki, Warszawa, Księgarnia S. Sadowskiego, Poznań, Księgarnia A. Cybulskiego, 1898,
30537 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Norwid Cyprian Kamil (1821—1883). Krytyka. Poem. dram. w 3 obr.
19511 Czasopisma. Krytyka. Krytyka. Miesięcznik społeczny, naukowy i literacki. Kraków, 1896—1897. (Kontynuowana od r. 1899 z nową numeracją, ob. niżej).
19512 Czasopisma. Krytyka. Krytyka. Miesięcznik społeczno-literacki. Kraków, 1899—1914. (Kontynuacja z nową numeracją).
19513 Czasopisma. Krytyka. Krytyka. (Tygodnik). Milwaukee Wis., 1885—1888. (Przedtem: Tygodnik Anonsowy, potem: Kurier Polski).
25601 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). (Krytyka tragedii Ign. Humnickiego pt. Edyp. Odb. z Bibioteki Polskiej, 1825, t. II). B. m. b. r. (Warszawa, 1825),
55449 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Molière (Jan Chrz. Poquelin; 1622—1673). Krytyka szkoły żon. Kom. w 1 a.
98918 Komitet Ziem Ruskich. (Krytyka sprawozdania finansowego przedstawionego przez H.E. Chońskiego, inc.: „Zdaiąc sprawę z pozostałości funduszów sobie powierzonych ...”, z datą: Paryż, d. 5 listopada 1834). Paryż, druk. A. Pinard, (1834),
19514 Czasopisma. Krytyka Lekarska. Krytyka Lekarska. (Miesięcznik). Warszawa, 1897—1907.
31514 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Słowacki Juliusz (1809—1849). Krytyka krytyki i literatury.
12664 Bystry Karol b. inspektor szkoły Łęczyckiej (ur. 6 listopada 1792, zm. 1 marca 1861). Krytyka historyczna czyli dochodzenie prawdy historycznej,
40672 Gomperz Henryk (ur. 1873). Krytyka hedonizmu. Przełożył z upoważnienia autora Antoni Krasnowolski. Wydawnictwo „Przeglądu Filozoficznego”. Warszawa, skład główny w Księgarni J. Fiszera, druk. J. Sikorskiego, 1900,
22801 Dąbrowski Jarosław, generał Komuny Paryskiej (1836—1871). Krytyczny rys wojny 1866 roku w Niemczech i we Włoszech, Przez... z 6 mappami i planami. Genewa, druk. L. Czernieckiego, 1868,
43877 Heinrich Władysław (prof. U. J.; 1869—1957). Krytyczny przegląd dotychczasowych badań nad wrażeniami barwnemi. Studyum z dziedziny teoryi poznania. (Odb. z t. XXXVIII Rozpraw Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
59918 Dygasiński Adolf (1839—1902). Krytyczny katalog książek dla dzieci i młodzieży. Warszawa, nakł. A. Lesmana i Świszczowskiego, druk. Ign. Zawiszewskiego, 1884,
88393 Katalogi. Dygasiński Adolf Tomasz (1839—1902). Krytyczny katalog książek dla dzieci i młodzieży. Warszawa, nakł. A. Lesmana i Świszczowskiego, druk. Ign. Zawiszewskiego, 1884,
27659 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Chęciński Jan (1826—1874). Krytycy. Kom. w 5 a.
13921 Chęciński Jan (1826—1874). Krytycy, kom. w 5 aktach, wierszem. Warszawa, nakł. red. Wieku, druk. J. Noskowskiego, 1875,
28031 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dobrzyńska-Rybicka Ludwika (1868—?). Krystynka. Obr. w 3 a.