Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40662 Gołymin.
40663 Gomalewski Piotr ks. (1819—1868). Apłankimas seniuka diel brolu żemajcziu ir Lietuviu par kunega... kamendoriu bażniczes iłłuksztas Apraszitas ir ing spaustuwe paduotas. Dunaburge, spaustuwiej M. B. Neumana, 1853,
40664 Gomez.
40665 Gomez Karol (Antoni Karol; 1836—1896).
40666 Gomez de Souza Joaquim. Antologie universelle, Choix de diverses nations dans les langues originales par ... Leipzig, F. A. Brockhaus, 1859,
40667 Gomolickij K. N.
40668 Gomoliński Felicjan (adwokat).
40669 Gomółka Mikołaj (XVI w.). Spiewy kościelne na kilka głosów dawnych kompozytorów Polskich ... Poszyt I. 10. Psalmów Mikołaja Gomółki. Wydanie Józ. Cichockiego. Warszawa, u Sennewalda, Lipsk, u Fr. Hoffmeistra, 1838;
40670 Gomółka Mikołaj (XVI w.).
40671 Gomoszyński J. F. A course of three lectures on the history of Poland, from her first existence as a nation, to the present time; by ..., lieut. first regt. polish lancers, member of the polish historical association of London and Paris. London: Longman, Brown, Green and Longmans; Leeds : Slocombe and Simms; Bolland and Kemplay printers in Leeds, 1843,
40672 Gomperz Henryk (ur. 1873). Krytyka hedonizmu. Przełożył z upoważnienia autora Antoni Krasnowolski. Wydawnictwo „Przeglądu Filozoficznego”. Warszawa, skład główny w Księgarni J. Fiszera, druk. J. Sikorskiego, 1900,
40673 Gomperz Henryk (ur. 1873). Uzasadnienie Filozofji neosokratycznej. Przełożył z upoważnienia autora Antoni Krasnowolski. Wydawnictwo „Przeglądu Filozoficznego”. Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowym imienia Dr. J. Mianowskiego. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1900,
40674 Gomulicki Józef.
40675 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Biała. Chałat — Te przeklęte czarne oczy ... Alleluja — Kwiaty z lasu. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1901,
40676 Gomulicki Wiktor (1848—1919). El mole rachmim, aus dem Polnischen übersetzt von Heinrich Nitschmann. (Nadb.? z: Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes, Leipzig, 1887, nr 50).
40677 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Zielony kajet. Szkice z ustronia. I. Oracz. — II. Słońce zachodzi — słońce zaszło. — III. Niepokoje ludzi spokojnych. — IV. Ze szczytu. — V. Magda. — VI. „Wszystkie nasze dzienne sprawy ...” — VII. Suka. — VIII. Powódź. — IX. Czego nie rozumieją jaskółki i motyle. — X. Deszcz pada. — XI. Ciąg dalszy i dokończenie. — XII. Libella. — XIII. Chmurki przy księżycu. — XIV. Filemon i Baucis. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1896,
40678 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Cudna Mieszczka. Obrazek warszawski z wieku XVII. Z przedmową Teodora Jeske- Choińskiego. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 11). Warszawa, Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1897 (tak na okładce, na k. tyt. bez roku),
40679 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Niedziela Romcia z 9 rysunkami Ilinicza. Warszawa, nakł. i druk. Emila Skiwskiego, 1896 (tak na karcie tyt., na okł.: 1897),
40680 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Do niej i do niego. Pogadanki na temat małżeństwa. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1896,
40681 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Nowele. Plama. Sąd ostateczny, Historja osobliwa o malarzu Świstalskim. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1890,
40682 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Jeden z nowych. Gołębie. — Dobra chwila pani Heleny. — Szósty. — Echo. — Kryptogamy. — Niewdzięczna. — Obowiązek. — Czy kochała? Kwintet. — Legenda o miłości. Nowelle, studia, obrazki. Warszawa, Gebethner i Wolff, Wilno, Józef Zawadzki, Petersburg, K. Grendyszyński, druk.
40683 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Kolorowe obrazki. Kilka powiastek i szkiców. (Biblioteczka Kolei Żelaznych). Warszawa, nakł. redakcji Przeglądu Tygodniowego, druk. J. Jaworskiego, 1868,
40684 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Obrazki prawdziwe. Coelio — Nieprzespany sen pani Maciejowej — Z cudzego ula — Swój do swego — Marysia — Garść kwiatów — Nicefor — Pierwszy mróz — Próba w cyrku — Pocałunek. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. R. Zamarskiego w Białej, (1885),
40685 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Obrazki weneckie. Dwadzieścia minut u Quadri'ego. — Gita di piacere. — Bazylika. — W Tratoryi. — Teatr wenecki. — Frutti di mare. — Giardini publici. — Pozzi. — Gołębie. — Szlakiem umarłych. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i Sp., Druk. Artyst. Saturnina Sikorskiego, 1896,
40686 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Złote ogniwa. Powieść. Tom I—II. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1895,
40687 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Opowiadania o Starej Warszawie. Z ilustracyami. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, 153). Warszawa, druk. A. T. Jezierskiego, 1900,
40688 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Z otchłani. (Nowela). (Biblioteczka? Biblioteka? Kieszonkowa). Warszawa, nakł. Kaufmanna, 1870,
40689 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Pieśń o Gdańsku. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i Sp., druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
40690 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Nowe pieśni. Petersburg, nakł. K. Grendyszyńskiego; Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp.
40691 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Poezye (w zbiorze: Księga pieśni, zeszyt z r. 1873). Warszawa, Józ. Kaufmann, 1873.