Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40542 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 4 II 1849, dot. tymczasowego rozporządzenia „o stosunkach akatolickich”; po niem. i pol.),
40543 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 27 II 1849; o nowych ulgach w opłacaniu listowego; po niem. i pol.),
40544 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 28 II 1849, o wydaniu przez min. skarbu oprocentowanych asygnat kasowych; po niem. i pol.).
40545 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 3 III 1849; o zakazie używania w handlu węgierskich biletów bankowych; po niem. i pol.),
40546 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 9 III 1849; o obligacjach wylosowanych 1 III 1849; po niem. i pol.),
40547 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 20 III 1849; o ulgach w handlu między Węgrami i innymi krajami monarchii; po niem. i pol.),
40548 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 12 IV 1849; o obligacjach wylosowanych 2 IV 1849; po niem. i pol.),
40549 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: 12 IV 1849; o ulgach w handlu między Węgrami a innymi krajami monarchii, objaśnienia dodatkowe rozporządzenia z 20 III 1849; po niem. i pol.),
40550 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 28 IV 1849; o nagrodach za plany publicznych budowli; po niem. i pol.),
40551 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 1 V 1849); wezwanie do powrotu z Węgier i Siedmiogrodu mieszkańców Galicji i obwodu Krakowa; po niem. i pol.),
40552 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 9 V 1849; o obligacjach wylosowanych 1 V 1849; po niem. i pol.),
40553 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 12 V 1849; o obowiązku właścicieli ziemskich „ręczenia oktawą”; po niem. i pol.),
40554 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 21 V 1849; o opłatach stemplowych na dekretach sądowego przyznania spadku lub wydania majątku sierocego; po niem. i pol.),
40555 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 21 V 1849; o dodatkowym rozporządzeniu dot. używania stempli; po niem. i pol.),
40556 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 22 V 1849; objaśnienie § 312 ustawy karnej na przestępstwa dochodów skarbowych; po niem. i pol.),
40557 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 1 VI 1849; o nowych rozporządzeniach dla wierzycieli stanu austriackiego; po niem. i pol.),
40558 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 1 VI 1849; o uwolnieniu od opłat listowych urzędowej korespondencji zwierzchności patrymonialnych; po niem. i pol.),
40559 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 4 VI 1849; o zwolnieniu od cła siana, słomy, zboża i bydła sprowadzanego z Rosji, Polski i Multan; po niem. i pol.),
40560 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 5 VI 1849; o zniżeniu taksy od szukania dokumentów w starych aktach grodzkich; po niem. i pol.),
40561 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 10 VI 1849; zakaz wywożenia do Węgier towarów służących wojskom powstańczym; po niem. i pol.),
40562 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 14 VI 1849; o wybiciu nowych sześciokrajcarówek; po niem. i pol.),
40563 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: 15 VI 1849; o obligacjach, wylosowanych 1 VI 1849; po niem. i pol.),
40564 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 25 VI 1849; o braniu do wojska obowiązanych do służby wojskowej a nieposiadających paszportu; po niem. i pol.),
40565 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Lwów 27 VI 1849; o asygnowaniu tymczasowych zaliczek na rachunek wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze; po niem. i pol.),
40566 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 2 VII 1849; o wydaniu nowych not uprzywilejowanego austriackiego banku narodowego; po niem. i pol.),
40567 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 3 VII 1849; o zapisach długu stanu; po niem. i pol.),
40568 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 4 VII 1849; o wydaniu biletów zdawkowych 6- i 10-krajcarowych; po niem. i pol.),
40569 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 6 VII 1849; o puszczeniu w obieg drugiego wydania 3% asygnacji kasowych; po niem. i pol.),
40570 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 8 VII 1849; o należytościach za jazdę pocztą na II półrocze 1849; po niem. i pol.),
40571 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landes-Guberniums. (Z datą: Lwów 16 VII 1849; o. obligacjach wylosowanych 2 VII 1849; po niem. i pol.),