Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40512 Gołowin Iwan Gawriłowicz (1813—?). Der russische Nihilismus. Meine Beziehungen zu Herzen und zu Bakunin nebst einer Einleitung über die Dekabristen von Iwan Golowin. Leipzig, Verlag von Louis Senf, Druck von C. Grumbach, b. r.,
40513 Gołowin Iwan Gawriłowicz (1813—?). La Pologne et la Russie par Ivan Golovine. Leipzig, Henri Huebner, imprim. de J. S. Wassermann, 1860,
40514 Gołowin Iwan Gawriłowicz (1813—?). Progrès en Russie pour faire suite à la Russie depuis Alexandre le Bien-Intentionné par Ivan Golovine. Francfort s. M., impr. de G. Pätz à Naumbourg, 1859,
40515 Gołowin Iwan Gawriłowicz (1813—?). Réformes russes et polonaises. Par Ivan Golovine. (La Russie depuis Alexandre II. No. IX). Leipzig, Henri Huebner, imprim. de J. S. Wassermann, 1861,
40516 Gołowin Iwan Gawriłowicz (1813—?). La Résurrection de la Pologne et la régénération de la Russie par Ivan Golovine. Paris, E. Dentu éditeur, impr. Jouaust et fils; Leipzig, Hermann Friess, 1863,
40517 Gołowin Iwan Gawriłowicz (1813—?). Russland unter Alexander II. Von Iwan Golowin. Original-Ausgabe. Leipzig, Verlag von Paul Frohberg, Druck von Bär et Hermann, (1870),
40518 Gołowin Iwan Gawriłowicz (1813—?). Types et caractères russes par M. Ivan Golovine. Tome premier. Paris, Capelle libraire-éditeur; Corbeil, impr. de Crété, 1847,
40519 Gołowin Iwan Gawriłowicz (1813—?).
40520 Gołowin Jewgienij Aleksandrowicz (1782—1858). Izwleczenije iz wojennago żurnała gienierał-lejtienanta Gołowina, w tieczenii kampanii protiw polskich miatieżnikow 1831 goda. S prisowokuplenijem zamieczanij na istoriju polskoj wojny G. M. Okuniewa, podlinnych dokumientow i karty. Riga, napieczatano w tipografii Mjullera, 1847,
40521 Gołowin Jewgienij Aleksandrowicz (1782—1858). Istoriczeskaja wypiska iz wojennogo Żurnała o diejstwijach otrjada pod naczalstwom... w prodołżenii Kompanii 1831 g. Tyflis, 1839.
40522 Gołowin Jewgienij Aleksandrowicz (1782—1858).
40523 Gołowin Jewgienij Aleksandrowicz (1782—1858), Lubowidzki, Deszert. Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Wydział Przemysłu i Handlu. (Przepisy z datą: Warszawa 8/20 XI 1835, dotyczące używania więźniów do robót poza obrębem więzienia),
40524 Gołowkow.
40525 Gołownin Oriest. Basni pieriewodnyja, podrażatielnyja i originalnyja... Moskwa, Uniwiersitietskaja Tipografija, 1899,
40526 Gołownin Wasilij Michajłowicz (1776—1831).
40527 Gołtwa.
40528 Gołubiew Stiepan Timofiejewicz (1849—1920). Istorija kijewskoj duchownoj akadiemii. Wypusk pierwyj. I. Pieriod do-Mogilanskij. Kijew, Uniw. Tipografija, 1866,
40529 Gołubiew Stiepan Timofiejewicz (1849—1920). Kijewskij mitropolit Piotr Mogiła i jego spodwiżniki. (Opyt istoriczeskago izsledowanija). T. I—II. Kijew, tipogr. G. T. Korczak-Nowickago, 1883 i 1898,
40530 Gołubiew Stiepan Timofiejewicz (1849—1920). Po powodu riecenzii w Żurnale Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija na knigu: Kijewskij mitropolit Piotr Mogiła i jego spodwiżniki. (Opyt istoriczeskago izsledowanija). T. I. Kijew, 1883 g. Iz żurnała „Trudy Kijewskoj duchownoj Akadiemii” za 1884 g. Kijew, tipogr. G. T. Korczak-Nowickago, 1884,
40531 Gołubiew Stiepan Timofiejewicz (1849—1920). Driewnija i nowyja skazanija o naczale kijewskoj Akadiemii. Kijew, 1885,
40532 Gołubiew Stiepan Timofiejewicz (1849—1920). Nieizwiestnoje polemiczeskoje soczinienije protiw panskich pritiazanij w Jugo-Zapadnoj Rosii. Kijew, 1899.
40533 Gołubiew Stiepan Timofiejewicz (1849—1920).
40534 Gołubow G.
40535 Gołuchów.
40536 Gołuchowska Angela z Jordanów.
40537 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Aufruf an das galizische Landvolk! (Tyt. pol.:) Odezwa do Ludu wiejskiego w Galicyi! (Z datą: Lwów 12 VII 1849; po niem. i pol.),
40538 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 22 IV 1848; o zniesieniu pańszczyzny i innych danin poddańczych; po niem. i pol.),
40539 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 30 I 1849, o przedłużeniu zakazu wywożenia za granicę państwa złotych i srebrnych austriackich monet; po niem. i pol.),
40540 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums. (Z datą: Lwów 30 I 1849; o powinnościach obywateli-dawania kwater wojskowych i podwód; po niem. i pol.),
40541 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Kreisschreiben des k. k. galizischen Landes-Guberniums. (Z datą: Lwów 1 II 1849; o zaprowadzeniu izb handlowych; po niem. i pol.),