Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
71080 Grofe Aleksander.
71079 Groër Franciszek (1807—1876).
71078 Groër Franciszek (1807—1876). Rys historyczno-statystyczny szpitali i innych zakładów dobroczynnych w Królestwie Polskiém. Wydanie Redakcyi Gazety Lekarskiéj. Opis szpitala Śgo Ducha w Warszawie. Napisał... Warszawa, druk. Gazety Polskiej, 1870,
71077 Gröer Alessandrina.
71076 Groen van Prinsterer Guillaume (1801—1876). De Interpellatie van Mr. G. Groen van Prinsterer over de door de Nederlandsche Regering aan het Hof van St. Petersburg gerigte nota, betrekkelijk de aangelegenheden von Polen. S'Gravenhage, H. C. Susan, 1863,
71075 Grodzki Zachariasz Karol.
71074 Grodzki W.
71073 Grodzki W. Paskudnik. Zdarzenie prawdziwe opisał W. G. Lwów, nakł. Księgarni K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Samborze, 1882,
71072 Grodzki T.
71071 Grodzki Stanisław.
71070 Grodzki Stanisław. Poezje wieszczące czyli Obrazy poetyczno-moralne Boga i stworzenia. Przez... Tom I—II. Warszawa, Henryk Natanson, druk. J. Ungra, 1854,
71069 Grodzki Michał (zm. po 1747).
71068 Grodzki Lorenz.
71067 Grodzki Lorenz. Ueber Epilepsie und ihr Verhältniss zu psychischen Störungen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe, welche nebst beigefügten Thesen mit Zustimmung der Hohen Medicinischen Facultät der Universität Greifswald am 5. Juli 1875. öffentlich vertheidigen wird..., pract. Arzt aus Posen (Poznań). Opponenten: W. Stan, Dr. med. v. Sulerzyski, cand. med. Greifswald, Druck der Universitäts-Buchdruckerei von F. W. Kunike, 1875,
71066 Grodzki Leopold.
71065 Grodzki Konstanty.
71064 Grodzki Konstanty. Poradnik lekarski dla mężczyzn czyli Nauka o tem: jak postępować należy w użyciu skłonności płciowych, żeby uniknąć chorób z nadużycia i onanizmu wynikających, oraz jak uchronić się zarazy Tryprowej i Syfilistycznej, w razie zaś zarażenia skutecznie sobie radzić. Napisał..., Lekarz wolno-praktykujący. Wydanie drugie poprawne. Warszawa, nakł. Księgarni Jana Breslauera, druk. Marii Dębskiej, 1883,
71063 Grodzki Konstanty. Poradnik lekarski dla mężczyzn, czyli Nauka o tém, jak postępować należy w użyciu skłonności płciowych, żeby uniknąć chorób z nadużycia i onanizmu wynikających, oraz jak uchronić się od zarazy syfilistycznéj, w razie zaś zarażenia skutecznie sobie radzić, napisał... lekarz wolno-praktykujący. Warszawa, Jan Breslauer, 1876 (1877?),
71062 Grodzki J. K. Książka do nabożeństwa. Ułożył... Brodnica, 1828,
71061 Grodzki Edmund.
71060 Grodzki Alfred. Skład maszyn, narzędzi rolniczych i nasion poleca kosiarki i żniwiarki Mac-Cromick'a. Warszawa, druk Emila Skiwskiego, (1885),
71059 Grodzki Alfred. Katalog i cennik składu maszyn i narzędzi rolniczych pod firmą... w Warszawie, Senatorska 31. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1885,
71058 Grodzki Alfred. Cennik Maszyn i Narzędzi rolniczych. Wrzesień 1895. Alfred Grodzki w Warszawie. Senatorska 33 własc. Stanisław Grodzki. Warszawa, druk. Galewski & Dau. (1895),
71057 Grodzki R.
71056 Grodzki.
71055 Grodzisko (k. Leżajska).
71054 Grodzisko (w guberni siedleckiej w pow. sokołowskim).
71053 Grodzisko.
71052 Grodziskie. Grodziskie piwo,
71051 Grodzisk Wlkp.