Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
48238 Huber.
48251 Huber Therese z domu Heyne (1764—1829). Erzühlungen. Leipzig, 1830.
48252 Huber Therese z domu Heyne (1764—1829).
48249 Huber Maksymilian (1872—1950). Teoretyczne zasady budowy toru dla wyścigów kołowych. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, nakł. Tow. Politechnicznego, I Związkowa Drukarnia, 1897,
48250 Huber Maksymilian (1872—1950).
48248 Huber Johann.
48247 Huber J. Polen mit den angrenzenden Ländern, als Uebersichts-Charte des polnischen Gebiets in verschiedenen Zeitperioden. Kupferst. u. col. Nürnberg, Serz et Comp., 1863,
110336 Huber Franz. List otwarty do polaków przez ... Kraków, 1876.
48244 Huber Franz. Die polnische Frage (Die Ansicht eines Polenfreundes). Von ... Budapest, Druck der Athenaeum-Buchdruckerei A. G., 1877,
48245 Huber Franz. Europejska liga pokojowa i sprawa polska. Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera, druk. H. Feitzingera i Sp., 1884,
48246 Huber Franz. Russland und die polnische Frage. Die europäische Friedensliga und die polnische Frage. Budapest, 1884.
48243 Huber Franciszek (1750—1831). Krótka i łatwa nauka o pszczołach i ich hodowaniu, z dodatkiem zawierającym: 1 Rok pszczelny, 2 pszczelnictwo rossyjskie, 3 niektóre spostrzeżenia o pszczłach (!) przez ... z ryciną. (Na okładce tytuł: Krótka nauka o chodowaniu pszczół. W kuszkach z podstawkami, z których miód wyrzynać można bez uszkodzenia pszczół i zarodu, a które sobie każdy gospodarz zrobić może ze słomy, podług podanego tu sposobu). Poznań, nakł. i druk. K. Reyznera, 1844,
48242 Huber Edward.
48239 Huber Alfons (1834—1898). Die Erwerbung Siebenbürgens durch König Ferdinand I im Jahre 1551 und Bruder Georgs Ende. (Odb. z: Archiw für österr. Geschichte). Wien, Tempsky, 1889,
48240 Huber Alfons (1834—1898). Die Kriege zwischen Ungarn und Türken, 1440—1443, kritisch untersucht. Wien, C. Gerold's Sohn, 1886,
48241 Huber Alfons (1834—1898). Die Verhandlungen Ferdinand's I mit Isabela von Siebenbürgen, 1551— 1555. (Odb. z Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissensch.). Wien, F. Tempsky, 1891,
48236 Huben.
48235 Hübel Karol (pijar, imię zakonne Łukasz; 1722—1793).
48186 Hube Romuald (1803—1890). Kilka aktów oryginalnych sądowych z wieku XIV-go i XV-go. Przez ... Wydanie Redakcyi Biblioteki Warszawskiéj. Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1873,
48187 Hube Romuald (1803—1890). Zur Beleuchtung der Schicksale des sogenannten Syrisch-Römischen Rechtsbuches. (Nadb. z: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Weimar, 1882),
48188 Hube Romuald (1803—1890). Le code civil italien. Étude sommaire par Monsieur le Sénateur Romuald de Hubé traduit du polonais par Alexandre Stekert Licencié en Droit. Toulouse, imprimerie de Caillol et Baylac, 1869,
48189 Hube Romuald (1803—1890). Antiquissimae constitutiones synodales Provinciae Gneznensis maxima ex parte nunc primum e codicibus manu scriptis typis mandatae. Editionem curavit J. U. D. Omnium Russiarum Imperatoris, Regis Poloniae etc., etc., etc., a consiliis secretis, Senator, Ord. Imp. Reg. Aquilae Albae Eques. Petropoli, typis II Sectionis Cancellariae Imperatoris, 1856,
48190 Hube Romuald (1803—1890). O datach nadawanych Statutom Kazimierza Wielkiego. Przez ... Wydanie Redakcyi Biblioteki Warszawskiéj. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1877,
48191 Hube Romuald (1803—1890). Droit romain & gréco-byzantin chez les peuples slaves. Avec un appendice contenant un extrait serbe des lois romanobyzantines. Par Romuald de Hubé. Paris, Durand & Pedone-Lauriel libraires-éditeurs; Toulouse, Édouard Privat libraire-éditeur, imp. Paul Privat, 1880,
48192 Hube Romuald (1803—1890). Extrait du Catalogue de la Bibliothèque du Sénateur Hubé. Cinqième partie. Italie. Varsovie, Imprim. de la Gazette de Pologne, 1864,
48193 Hube Romuald (1803—1890). O formułach Sirmondskich. Przez R. H. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej za wrzesień 1863). B. m. b. r. (Warszawa, 1863),
48194 Hube Romuald (1803—1890). De furtis doctrinam ex jure romano historice et dogmatice explicavit ... Varsaviae, typis Antonii Gałęzowski, MDCCCXXVIII (1828),
48195 Hube Romuald (1803—1890). Lwowskaja prawaja gramota 1421 goda. Warszawa, tipogr. K. Kowalewskago, 1888,
48196 Hube Romuald (1803—1890). Histoire de la formation de la loi bourguignonne et appréciation de la dernière édition de cette loi par M. de Hubé, Sénateur à Varsovie. (Extrait de la Revue historique de Droit français et étranger, numéro de mai-juin 1867). Paris, Auguste Durand et Pedone-Lauriel, typ. Hennuyer et Fils, 1867,
48197 Hube Romuald (1803—1890). Historya praw karnych słowiańskich, ze źródeł opracował ... Tom I. (Na drugiej karcie tyt.:) Historya prawa karnego ruskiego, ze źródeł opracował ... Tom I. Część piérwsza od czasów najdawniejszych, do cesarza Mikołaja I. Warszawa, w Drukarni Gazety Polskiej, 1870,