Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40362 Gołąb'. Gołąb' pożaru. Album wydane w r. 1843 na korzyść pogorzelców miasta Rzeszowa. Wydanie wznowione. Lwów, w Księgarni Karola Wilda, 1862,
40363 Gołąb Władysław.
40364 Gołąbska. Gołąbska konfederacja,
40365 Gołańcz.
40366 Gołaski Tom.
40367 Gołaszewski Antoni ks. (biskup przemyski; 1745—1824). Literae pastorales. Przemyśl, 1801,
40368 Gołaszewski Antoni ks. (biskup przemyski; 1745—1824). Ordo vitae sacerdotaliter instituendae in usum Cleri Diaeceseos Premisliensis. B. m. b. r. (Przemyśl, druk. Jana Gołębiowskiego, m. r. 1805—1810),
40369 Gołaszewski Antoni ks. (biskup przemyski; 1745—1824).
40370 Gołaszewski Bartłomiej. Circulare. (Z datą: Lemberg 9 I 1809; o sposobie ogłaszania edyktów sądowych przez cesarsko-królewskie sądy szlacheckie; po niem. i pol.),
40371 Gołaszewski Bartłomiej. Intimatum Cesareo-Regii Appellationum Tribunalis Galiciensis. (Z datą: Leopoli 20 IV 1818; o niepowoływaniu Żydów do sądów w dnie świąteczne; po łac),
40372 Gołaszewski Bartłomiej. Intimatum. (Z datą: Lwów 23 IX 1818; o sposobie doręczania nakazów tabularnych; po łac. i pol.),
40373 Gołaszewski Bartłomiej. Kreisschreiben vom kaiserl. königl. Galizischen Appellations-Gericht. (Z datą: Lwów, 9 XII 1812; dot. objaśnień § 1480 i 1335 Księgi ustaw cywilnych o prowizjach; po niem. i pol.),
40374 Gołaszewski Bartłomiej. Kreisschreiben des k. k. Appellations-Gerichts. (Z datą: Leopoli 18 I 1813; o obowiązku składania przysięgi przez sędziów i innych urzędników sądowych; po niem. i pol.),
40375 Gołaszewski Bartłomiej. Kreisschreiben vom k. k. Galizischen Appellationsgericht. (Tyt. pol.:) Okolnik Od C. K. Galicyjskiego Sądu Appellacyinego. (Z datą: Lwów 5 VII 1813; o prośbach o kondykcje wnoszonych do sądów austryjackich przeciw mieszkańcom Węgier i Siedmiogrodu; po niem. i pol.),
40376 Gołaszewski Bartłomiej. Kundmachung des k. k. galizischen Appelazionsgerichtes. (Z datą: Lwów 13 V 1816; rozporządzenie w sprawie wysokości viales wypłacanych woźnym sądowym; po niem. i pol.),
40377 Gołaszewski Bartłomiej. Kundmachung. (Z datą: Lwów 17 III 1817; o przepisach obowiązujących w układach pieniężnych; po niem. i pol.),
40378 Gołaszewski Filip ks. (1808—1896).
40379 Gołaszewski Jan ks.
40380 Gołaszewski Jan Klemens ks. (biskup wigierski, senator; 1748—1820). List pasterski do dyecezyi wigierskiéj względem powszechnego oświecenia. Warszawa, 16 Lipca 1814 roku,
40381 Gołaszewski Jan Klemens ks. (biskup wigierski, senator; 1748—1820). List pasterski Do Dyecezyi Wigierskiey. (Z datą: Warszawa, 28 VI 1815). B. m. druku b. r.,
40382 Gołaszewski Jan Klemens ks. (biskup wigierski, senator; 1748—1820).
40383 Gołaszewski Jan Klemens ks. (biskup wigierski, senator; 1748—1820), Koźmian Kajetan. Konfederacya Generalna Królestwa Polskiego. (Odezwa z datą: Warszawa, 6 XI 1812). B. m. b. r.,
40384 Gołaszewski N.
40385 Goławski Bolesław. Zur Casuistik der Lymphosarcome (Adenie). Inaugural-Disserstation zur Erlangung des Grades e ines Doctor-der Medicin verfasst und mit Genehmigung Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserlichen Universität zu Dorpat zur öffentlichen Verteidigung bestimmt von Bol. Golawski. Mit einer lithographirten Tafel. Ordentliche Opponenten: Prosector Dr. A. Wikszemski. Prof. Dr. F. Hoffmann. Prof. Dr. A. Vogel. Dorpat, Karow, Druck von C. Mattiesen, 1879,
40386 Gołba Franciszek ks. (1862—1944). Sześć pieśni biblijnych przełożył i objaśnił Ks. ... katecheta gimn. św. Jacka. Kraków, nakł. autora, Spółka Wyd., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,
40387 Gołba Franciszek ks. (1862—1944).
40388 Gołba Józef.
40389 Gołda Andrzej ks. (1832—1895). Austrya i Polska. Napisał X.... Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1878,
40390 Gołda Andrzej ks. (1832—1895). Przyczyny upadku materyalnego ludu wiejskiego w Galicyi i W. Ks. Krakowskiem. Kraków, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp.. 1880,
40391 Gołda Andrzej ks. (1832—1895). Środki ku zaradzeniu nędzy stanu włościańskiego w Galicyi i W. Księstwie Krakowskiem. Kraków, nakł. zbiorowym, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,