Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
71260 Gross Wojciech.
71259 Gross Teobald.
71258 Gross Seweryn.
71257 Gross Samuel (1805—1884).
71256 Gross Piotr (1818—1895).
71255 Gross N.
71254 Gross Ludwik.
71253 Gross Ludwik.
71252 Gross Krystian (mylnie).
71251 Gross de Rosenburg Karol (syn). Dissertatio inauguralis medico-practica de Plica polonica, quam consensu et auctoritate Illustrissimi ac Magnifici Domini Praesidis ac Directoris perillustris ac spectabilis Domini Decani, nec non clarissimorum ac celeberrimorum D. D. Professorum pro Doctoris Medicinae Laurea rite obtinenda in antiquissima ac celeberrima Universitate Vindobonensi publicae disquisitioni submittit... Galicianus. In Theses adnexas disputabitur in Universitatis aedibus diebus Junii anni MDCCCXXXVII. Viennae, ex typographeo viduae Antoni Pichler, 1837,
71250 Gross de Rosenburg Karol (ojciec).
71249 Gross de Rosenburg Józef.
71248 Gross Józef Walenty.
71247 Gross J.
71246 Gross J.
71245 Gross J. Topographische Karte von Ostgalizien und Lodomerien in 14 Sectionen, nach den neuesten Aufnahmen herausgegeben. Wien, Geistinger,
71244 Gross J. Galiziens Strassen- und Brückenbau (mit 2 Plänen) 1809, herausgegeb. von Jäckel (Gewerbs- und Handels-Gesetzkunde). Lemberg, 1822—1827. Cz. VII.
71243 Gross J.
71242 Gross Gustaw.
71241 Gross Fryderyk. Thränen und Hoffnungsblüthen, vergossen und gestreut auf Polens Grab von dem polnischen Grafen K- allen Polenfreunden ans Herz gelegt von Friedrich Gross. Leipzig, Johann Friedrich Glück, 1832,
71240 Gross Fryderyk. Vier Gesänge dem Unglücke Polens geweiht von... Leipzig, Johann Friedrich Glück, 1832,
71239 Gross Fryderyk. Deutschlands Frauen an die Polen. Ein Gedicht. Leipzig, Keiser,
71238 Gross Franciszek Ksawery. Rekurs ze strony Ant. Ign. Rudnickiego był. podpułk. artyl. b. wojsk polsk., oraz i t.d. przeciw Konstancyi z hr. Małachowskich Biernackiéj i t.d., tudzież Stan. Biernackiemu i t.d., od wyroków I. Tryb. Cywiln. i t.d. III. Sądu Apellac. Król. Pols. w dniu 11/23 Marca 1836 r. zapadłych, przez... (Warszawa, 1836, bez osobnego tytułu),
71237 Gross Franciszek Ksawery. Obrona Massy Sukcessyino-Likwidacyinéy niegdy Józefa Rudnickiego Starosty Konkolownickiego, byłego Superintendenta Skarbu Rzeczypospolitéj Polskiéy przez... Kuratora téyże Massy w Sprawie przeciwko JW. Pawłowi Biernackiemu Kasztelanowi Sieradzkiemu przez tegoż do Sądu Appellacyinego Królestwa Polskiego wytoczonéy. B. m. b. r. (po 1818),
71236 Gross Franciszek Ksawery.
71235 Gross Franciszek Ksawery. Prospekt pisma pod tytułem Gazeta Wieyska. (Warszawa, 1816),
71234 Gross Ferdynand (1848—1900).
71233 Gross E.
71232 Gross Antoni.
71231 Gross Adolf (1862—1936).