Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40272 Golicyn Nikołaj Nikołajewicz (ur. 1836).
40273 Golicyn Nikołaj Siergiejewicz (1809—1892).
40274 Golimowski Walenty.
40275 Golińska Ewa.
40276 Golińska Waleria z Raczyńskich.
40277 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Die Bedeutung der nationalökonomischen Studien für die Frauenerziehung Von Dr. Sofia Daszynska. (Vortrag, gehalten am 4. Januar d. J. im Verein Frauenwohl). Sonder-Abdruck aus „Die Frauenbewegung”. 1896. II. Jahrg. Berlin, Druck von G. Bernstein, 1896,
40278 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Die Bevülkerung von Zurich im XVII. Jahrhundert. Ein Beitrag zur historischen Städtestatistik. Inaugural-Dissertation vorgelegt der ersten Sektion der hohen philosophischen Fakultät der Universität Zürich von Sophie Daszynska aus Warschau. Begutachtet von den Herren Prof. Dr. Meyer von Knonau und Prof. Dr. J. Wolf. Bern, Buchdruckerei K. J. Wyss, 1891,
40279 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Die Fabrikinspektion in Russich-Polen. Von Dr. Sophie Daszyńska. (Sonderabdruck: Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik. Bd. 5. H. 2). Berlin, J. Guttentag, 1892,
40280 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Przed jutrem. Współczesny ruch kobiecy wobec kwestyi robotnic. Odczyt. Kraków, nakł. Krytyki, skład główny w Księgarni L. Zwolińskiego i Sp., druk. Aleksandra Słomskiego, 1897,
40281 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Die Lage der Landarbeiter in Russisch-Polen. (Nadb. ze stuttgarckiej Neue Zeit nr 41 z r. 1892/93),
40282 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Nietzsche — Zarathustra. Studyum li terackie. Kraków, nakł. Drukarni Narodowej F. K. Pobudkiewicza, H. Altenberg we Lwowie, 1896,
40283 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Przełom w socyalizmie. Lwów, nakł. Towarzystwa Wydawniczego, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, Warszawa, Księg. S. Sadowskiego, Poznań, Księg. A. Cybulskiego, 1900,
40284 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). IX. Stoff und Methode der historischen Bevölkerungsstatistik. Von Dr. Zofia Daszyńska. Abdruck aus den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik. Jena, Verlag von Gustav Fischer, b. r. (ok. 1895),
40285 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Szkice metodologiczne. Zastosowanie obserwacyi i eksperymentu w naukach gospodarczych. Kilka słów o metodzie statystyki historycznej. Warszawa, nakł. Księgarni Gebethnera i Wolffa, Druk. Ludowa we Lwowie, 1892,
40286 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Własność rolna w Galicyi, studyum statystyczno-społeczne. Warszawa, nakł. autorki, druk. J. Cotty, 1900,
40287 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934). Zarys ekonomii społecznej. Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, Druk. Narodowa F. K. Pobudkiewicza w Krakowie, 1898,
40288 Golińska (1 v. Daszyńska) Zofia z Poznańskich (1866—1934).
40289 Goliński ks. (mylnie). Westchnienia do Boga ... (Kraków, 1856);
40290 Goliński Jan.
40291 Goliński Stanisław (1868—1931). Badania łąk. Siano. (Odb. z 33 t. Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1898,
40292 Goliński Stanisław (1868—1931). Badania łąk. Siano. (Wiesenuntersuchungen. Das Heu). Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie. Avril, 1899. Cracovie, Impr. de l'Université Jagellone, 1899,
40293 Goliński Stanisław (1868—1931). Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Androeceums und Gynaeceums der Graser. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Universität Zürich vorgelegt von St. J. Goliński. Begutachtet von den Herren Prof. Dr. Arnold Dodel, Prof. Dr. Hans Schinz. Separat-Abdruck aus Bot. Centralblatt 1893 Bd. LV. Cassel, Druck von Gebrüder Gotthelft, 1893,
40294 Goliński Stanisław (1868—1931).
40295 Goliński Stanisław. Historya gimnazyum przemyskiego. Napisał prof. ... Przemyśl, druk. Józefa Styfiego, 1894,
40296 Goliński Stanisław.
40297 Goliński Wincenty (1775—1863).
40298 Golisch J.
40299 Golitz (von) Tadeusz.
40300 Golitz (von) Waldemar.
40301 Golius Jan.