Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
48384 Hugo Wiktor (1802—1885). Człowiek śmiechu powieść ... przełożył z francuzkiego Felicyan Faleński. Tom I—IV. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda, 1869,
48385 Hugo Wiktor (1802—1885). Anniversaire de la revolution polonaise. 29 Novembre 1854. — A Jersey. Discours de ... Jersey, Imprimerie Universelle, 1854,
48386 Hugo Wiktor (1802—1885). Duma o Mazepie. Z ... przez Wiktora z Baworowa (Baworowskiego). Tarnopol, L. Gileczek, druk. Józefa Pawłowskiego, 1889,
48387 Hugo Wiktor (1802—1885). Ernani, dramat ... wolny przekład wierszem z francuzkiego przez Ignacego Barankiewicza. Warszawa, Cels Lewicki, druk. Gazety Polskiej, 1862,
48388 Hugo Wiktor (1802—1885). Genjusze i ludy. Przekład z francuzkiego. Kraków, druk. Uniw. Jagiell.; Warszawa, nakł. Wydawnictwa S. Czarnowskiego i Spółki, 1872,
48389 Hugo Wiktor (1802—1885). Han z Islandyi, powieść, w III. Tomach, przez ... przełożył z francuzk. Jan Tański. (Odb. z Kaliszanina.) Kalisz, druk. W. Hindemitha, 1871,
48390 Hugo Wiktor (1802—1885). Hernani czyli Honor kastylski. Dramat ... wystawiony na teatrze francuzkim d. 25 Lutego 1830. Wytłumaczony na język polski przez S. B. Puławy, nakł. tłumacza, 1830,
48391 Hugo Wiktor (1802—1885). Hernani, dramat ... przełożył Apollo Nałęcz Korzeniowski. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1861). Warszawa, druk. Gazety Polskiej, 1862,
48392 Hugo Wiktor (1802—1885). Hernani. Dramat w pięciu aktach. Przekład Karoliny Wągrowskiej. Kraków, nakł. redakcji Świata, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1895,
48393 Hugo Wiktor (1802—1885). Historya zbrodni — Zeznanie Świadka — przez ... Przekład Józefa B. Śliwowskiego. Dzień pierwszy — Dzień czwarty. Warszawa, nakł. i druk. Józefa Kaufmana, 1878,
48394 Hugo Wiktor (1802—1885). Katedra Najświętszéj Panny Paryzkiéj (Notre-Dame-de-Paris). Tłómaczył z francuzkiego J. T. Hodi (tj. Józef Tokarzewicz). (Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej. Literatura Francuska). Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1876,
48395 Hugo Wiktor (1802—1885). Kościół Panny Maryi w Paryżu. Notre Dame de Paris. Przez ... Członka Akademii. Tłumaczył M. S(kotnicki). Tom I—IV. Warszawa, nakł. B. Lessmana, druk. Henryka Hirszel & Comp., 1846,
48396 Hugo Wiktor (1802—1885). Kościół Panny Maryi w Paryżu, Notre Dame de Paris. Tom I—IV. Warszawa, nakł. Księgarni S. Bukowieckiego, druk. W. Dunina i Sp., 1900,
48397 Hugo Wiktor (1802—1885). Król się bawi. Dramat ... Przekład Władysława Sabowskiego. Lwów, Wild w komisji, nakł. wydawnictwa Dziennika Literackiego, druk. E. Winiarza, 1865,
48398 Hugo Wiktor (1802—1885). Legenda wieków po polsku przez Adama Pługa (tj. Antoniego Pietkiewicza) i Apolla Nałęcza Korzeniowskiego. Zeszyt pierwszy. Żytomiérz, nakł. A. N. Korzeniowskiego, druk. J. Chrząszcza i Spółki, 1860,
48399 Hugo Wiktor (1802—1885). Legenda wieków, tłum. Klem. Podwysocki. Warszawa, 1871.
48400 Hugo Wiktor (1802—1885). Marya Delorme, dramat w 5 aktach, tłumacz. Korzeniowski Apollon. (Bez osobnej okładki, odbitka z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, 1863,
48401 Hugo Wiktor (1802—1885). Marja Tudor. Drama w trzech porach z francuzkiego ... tłumaczył Józef Gurewicz Ar. Dr. T. W. Wilno, druk. A. Dworca, 1846,
48402 Hugo Wiktor (1802—1885). Marya Tudor, dramat w trzech dobach, w przekładzie Felicyana (Faleńskiego). Warszawa, autor, A. Dzwonkowski, druk. Gazety Polskiej, 1865,
48403 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędzarze. Przełożył Klemens Podwysocki. (Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej. Literatura Francuska). Tom I—II. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1878,
48404 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędzarze. Tom I—X. Warszawa, Teodor Paprocki i Sp., nakł. S. Sikorskiego (od t. IV: nakł. Granowskiego i Sikorskiego), Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego (od t. IV: Druk. Granowskiego i Sikorskiego), 1900,
48405 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędznicy ..., przekład z francuzkiego E. Sulickiego. Część pierwsza. Fantina. Tom I—II. Warszawa, nakł. G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1862,
48406 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędznicy. Przekład Wincenty Limanowskiej. Tom 1—10. (Biblioteka Wyborowych Powieści). Lwów, Księgarnia Polska, druk. Gazety Narodowej, 1881 (t. 1—5) — 1882 (t. 6—10),
48407 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędznicy. Część pierwsza. Fantina, I—II; Część druga. Cosetta, III; Część trzecia. Marjusz, IV (i następne). Warszawa, M. Wołowski, druk. M. Ziemkiewiczowej, (1890—1891),
48408 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędznicy. Warszawa, S. Sikorski, 1897.
48409 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędznicy. Część pierwsza. Fantina. (Tom) I—II. Warszawa, nakł. Księgarni S. Bukowieckiego, druk. W. Dunina, 1900,
48410 Hugo Wiktor (1802—1885). Pawełek, z Legendy wieków ..., przekład S. z Ż. D(uchińskiej). B. m. b. r.,
48411 Hugo Wiktor (1802—1885). Piękny Pecopin i piękna Bauldour przez ... tłómaczył F. Stoppelle. Warszawa, nakł. tłumacza, skład główny w Księgarni Ungra i Banarskiego, druk. J. Korzeniewskiego, 1876,
48412 Hugo Wiktor (1802—1885). A Polonia (tłum. na hiszpańskie Gertruda Gómez de Avellaneda). 1840.
48413 Hugo Wiktor (1802—1885). Pracownicy morza ... przekład Felicyana Faleńskiego. Tom I—III. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1866,