Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40212 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Lettre à Monsieur l'Abbé Ruczka député au Conseil d'Etat curé du diocèse du Tarnów par... Docteur en Théologie, Prêtre du Diocèse de Cracovie. Cracovie, aux frais de l'auteur, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878,
40213 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Liberalizm wiedeński na Wszechnicy Krakowskiej. Przez X. Z. G. Przedruk z Przeglądu Lwowskiego. Lwów, nakł. red. Przeglądu Lwowskiego, druk. Karola Budweisera, 1871,
40214 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). List do „Przeglądu powszechnego” lwowskiego w sprawie księdza Serwatowskiego. Napisał X. ... Doktór św. Teologii. Kraków, u Wielogłowskiego, czcionkami Karola Budweisera, 1861,
40215 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). List otwarty do Xiędza Ruczki deputowanego do Rady Państwa Plebana z Dyecezyi Tarnowskiej napisał X.... dr. ś. Teologii. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1878,
40216 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Listy duchowne księdza ... wiernie odpisane z oryginałów za zezwoleniem osób, do których były pisane. Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, druk. Czasu, 1899,
40217 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Miesiąc Maryi zawierający Msze święte na wszystkie dni maja oraz Rozmyślania na każdy dzień z zapisków czynionych podczas konferencyj majowych śp. ks.... przez A. D. Lwów, nakł. Księgarni K. Łukaszewicza, druk. Gazety Narod., 1887,
40218 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Moderanci w obec Kościoła, Narodu i Dziejowej przeszłości przez X. Z. G. (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, nakł. red. Przeglądu Lwowskiego, druk. Karola Budweisera, 1871,
40219 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Modlitwy za Ojca św. Kraków, druk. Wywiałkowskiego, 1860,
40220 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Mowa ks.... miana w kościele N. P. Maryi dnia 21 Marca na pogrzebie ś. p. Aleksandra Kurtza. Z Czasu. Dodatek do „Przeglądu Lwowskiego”, zeszytu VII (1876). B. m. b. r. (Lwów, 1876),
40221 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Mowa ks.... miana na pogrzebie ś. p. Aleksandra Kurtza w kościele P. Maryi w Krakowie dnia 21 marca 1876. (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, nakł. ks. Edwarda Podolskiego, skład w Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, Druk. Ludowa, 1876,
40222 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Mowa o patryotyzmie chrześciańskim miana na pogrzebie ś. p. Aleksandra Kurtza w kościele N. Panny Maryi w d. 20 marca 1876 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. redakcji Czasu, druk. Czasu, 1876,
40223 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Nieprzyjaciele sprawy papiezkiéj w Polsce stawieni w obec prawdy dziejowéj. Rozbiór broszury pod tyt.: Papież i Polska. Kraków. J. Wildt, 1860,
40224 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Nieprzyjaciele sprawy papiezkiéj w Polsce, stawieni w obec prawdy dziejowéj. Rozbiór broszury pod tytułem Papież i Polska napisał X. ... Kraków, w komisji u Friedleina, druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1860,
40225 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Pociecha dla dusz chrześciańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone traktatem o czyścu S. Katarzyny Genueńskiéj przełożone na język polski przez Ks. ... S. Teologii doktora. Kraków, nakł. Wyd. Dzieł Katolic. i Naukow., druk. Józefa Czecha, 1854,
40226 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Kilka słów o doczesnéj władzy Papieża. Upominek dla Katolików. Kraków, czcionkami Czasu, 1860,
40227 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Słowo w ruinach kościoła św. Trójcy z okoliczności poświęcenia pierwszego kamienia pod nowe filary tegoż kościoła powiedziane przez O. Zygmunta Jacka Goliana S. T. D. Zakonu kaznodziejskiego dnia 26. kwietnia 1858. Kraków, czcionkami Karola Budweisera, 1858,
40228 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Słowo o prawdziwém zjednoczeniu miane na zakończenie nabożeństwa majowego w kościele ś. Piotra w Krakowie r. 1860 przez X. ... Kraków, J. Wildt, druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1860,
40229 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Przymusowe szkoły ludowe. Wniosek na Sejmie P. Leona Chrzanowskiego. „Czas” i „Dziennik poznański”. Przez X. Z. G. (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, Seyfarth i Czajkowski, druk. Karola Budweisera, 1871,
40230 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Sztuka wobec ewangielii przez Ks.... doktora św. Teologii, Kanonika honorowego katedry płockiéj, Administratora kościoła archipresbyteryalnego NPM. w Krakowie itd. Kraków, nakł. Wydawnictwa Dzieł Kato lickich Władysława Miłkowskiego, z Drukarni Ludowej we Lwowie, 1875,
40231 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Prospekt na zbiorowe wydanie kazań śp. Prałata... proboszcza wielickiego. Kraków, nakł. Żupańskiego i Heumanna, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
40232 Golian Zygmunt ks. (1824—1885).
40233 Golian Zygmunt ks. (1824—1885) i Tarnowski Stanisław. Mowy na pogrzebie ś. p. Maurycego Manna dnia 15 listopada 1876. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. redakcji Czasu, czcionkami Drukarni Czasu, 1876,
40234 Goliat. Goliat Głodnobrzuchski i figle berdyczowskich Żydków. Wilno, 1847,
40235 Golibrocki Tomasz.
40236 Golichowska Maria z Matejków (ur. 1836).
40237 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). Ceremoniał trzeciego zakonu św. Franciszka z Assyżu, oraz zachęta, katechizm tercyarski, sprawozdanie z ruchu tercyarskiego od r. 1885—1894. Wydanie 2gie pomnożone. Lwów, druk. K. Budweisera, 1894.
40238 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). Przed nową epoką. Materyały do historyi oo. Bernardynów w Polsce. Zebrał, ułożył, napisał O. ... gwardyan klasztoru św. Bernardyna Seneńskiego w Krakowie. Kraków, nakł. redakcji Głosu św. Antoniego z Padwy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
40239 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). Historia et catalogus observantis provinciae ordinis Minorum S. P. N. Francisci vulgo Bernardinorum olim provinciae Russiae modo Galicianae vocitatae, sub titulo Immaculatae Conceptionis b. V. Mariae ad a. 1896. Leopoli, sumpt. provinciae pp. Bernardinorum, typ. E. Winiarz, 1895,
40240 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). Św. Jan Kapistran. (Odb. z Głosu św. Antoniego z Padwy). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
40241 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). Jubileusz nadzwyczajny nadany przez Ojca św. Leona XIII na rok 1886. Lwów, nakł. klasztoru, druk. Pillera i Sp.,