Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
72813 Gurwicz B.
72812 Gurski Walenty (zm. 1832).
72811 Gurski Walenty (zm. 1832). Tryumf cnoty, komedya w pięciu aktach (oraz:) Areszt ślubu, komedya we trzech aktach. Warszawa, 1800,
72810 Gurski Walenty (zm. 1832). Różne dzieła... Tom V. Tłumaczenia. Lwów, druk. Józefa Schnaydera, 1817,
72809 Gurski Walenty (zm. 1832). Rozne dzieła... Tom I. Sielanki i ody. Kraków, druk. Jana Maja, 1804,
72808 Gurski Walenty (zm. 1832). Nowe bayki i powieści... Lwów, druk. Piotra Pillera, 1827,
72807 Gurski E. F.
72806 Gurski Bolesław Pobóg.
72805 Gurski Bolesław Pobóg. O użyciu nawozów sztucznych. Napisał... krajowy nauczyciel gospodarstwa wiejskiego. Wydał Łańcucko-Jarosławski Oddział c. k. galic. Towarzystwa gospodarskiego. Jarosław, skład główny w Sekretariacie Łańcucko-Jarosławskiego Oddziału C. K. Galic. Towarzystwa Gospodarskiego w Jarosławiu, druk. Ludwika Styrny, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1898,
72804 Gurski Bolesław Pobóg. O uprawie buraków cukrowych. Napisał... krajowy nauczyciel gospodarstwa wiejskiego. (III. Rok Wyd. Tow. „Kółek rolniczych”, L. 6). Lwów, nakł. Zarządu Głów. Tow. Kółek Rolniczych, Drukarnia Udziałowa, 1900,
72803 Gurowski Władysław (1769—1818).
72802 Gurowski Mikołaj.
72801 Gurowski Józef (1807—1867).
72800 Gurowski Bolesław (1812—1835).
72799 Gurowski Adam (1805—1866).
72798 Gurowski Adam (1805—1866). Der Polen Zukunft. Von dem Grafen... Deutsch von Dr. C. Herrmann. Leipzig, Heinrich Hunger, Druck von Sturm und Koppe, 1842,
72797 Gurowski Adam (1805—1866). A year of the war by... a Citizen of the United States. New York, D. Appleton; London, 16 Little Britain, 1855,
72796 Gurowski Adam (1805—1866). La Vérité sur la Russie et sur la révolte des provinces polonaises. Par... Paris, Delaunay libraire, impr. de E. Duverger, 1834,
72795 Gurowski Adam (1805—1866). Eine Tour durch Belgien im Jahre 1844. Aus dem Tagebuche des Grafen... Heidelberg, Neue Akad. Buchhandlung von Karl Gross, gedruckt bei D. Pfisterer, 1845,
72794 Gurowski Adam (1805—1866). Slavery in History. New York, A. B. Burdick, 1860,
72793 Gurowski Adam (1805—1866). Russland und die Civilisation. Merseburg, Halle, 1833,
72792 Gurowski Adam (1805—1866). Russia and its people. By count... London, Edinburgh and New York, T. Nelson and Sons, MDCCCLIV (1854),
72791 Gurowski Adam (1805—1866). Russia as it is. By count... New-York, D. Appleton and Company, 1854,
72790 Gurowski Adam (1805—1866). Rocznica 29. Listopada. Paryż, druk. A. Pinard, 1831,
72789 Gurowski Adam (1805—1866). The Turkish Question. By count... Author of Russia as it is. New-York, William Taylor a. Company, 1854,
72788 Gurowski Adam (1805—1866). O projekcie oddalenia Polaków z stolicy Francyi. (Z datą: Paryż 1 XII 1831). B. m. b. r.,
72787 Gurowski Adam (1805—1866). Pensées sur l'avenir des Polonais. Berlin, chez A. Asher & Comp., impr. de Jules Sittenfeld, 1841,
72786 Gurowski Adam (1805—1866). Le panslawisme (!) son histoire, ses véritables éléments: religieux, sociaux, philosophiques et politiques; par le comte... Tome premier. Florence, imprimerie de Felix Le Monnier, 1848,
72785 Gurowski Adam (1805—1866). List obywatela... do generała Bem. Paryż, druk. Pinard, (1832),
72784 Gurowski Adam (1805—1866). Do Izby. B. m. b. r.,