Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
66307 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Książeczka dla podróżnych na rozmawianie w sześciu językach, w angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, polskim i ruskim, przez.... Lipsk, 1814,
18238 Czasopisma. Acta Instituti. Acta Instituti Clinici Caes. Univ. Vilnensis. Lipsk, 1808—1812.
104675 Bergmann Beniamin. Historische Schriften. Lipsk, 1805,
18241 Czasopisma. Acta Societatis Jablonovianae Nova. Acta Societatis Jablonovianae Nova. Lipsk, 1802—1842.
6707 Bauer J. C. A. Karl der XIIte Kön. von Schweden nebst einem Anhang von Patkuls Schicksalen. Lipsk, 1802,
18240 Czasopisma. Acta Societatis Jablonovianae. Acta Societatis Jablonovianae. Lipsk, 1771—1780.
41867 Hajdecki Aleksander (1851—1934). Beiträge zur Geschichte der nachitalienischen Geigenbaukunst. (Nadb. z: Zeitschrift für Instrumentenbau, nr 8 i 14—16 z 15 stycznia — 15 maja 1882). Lipsk,
86896 Kalendarze. Noworocznik Naukowy. Noworocznik Naukowy. Lipsk, (1865).
86175 Kalendarze. Kalendarz naukowy. Kalendarz naukowy Karola Langiego. Lipsk, (1864).
105444 Biblioteczka nabożeństw. Biblioteczka nabożeństw katolickich. Lipsk,
103717 Becker Gottfried Wilhelm dr. Rady lekarsko-fizyczne dla małżonków płci oboyga, których będzie skutkiem płodzenie pięknych i zdrowych dzieci. Z niemieckiego dzieła sławnego doktora... przełożone, podług piątego wydania wydoskonalonego. Lipsk i Wrocław, nakł. W. B. Korna, 1809,
1310 Album. Album współczesnych malarzy polskich i obcych. Lipsk i Wiedeń, nakł. Fr. Bondy, Druk. W. Steina w Wiedniu, b. r. (1884–1886),
93736 Klaczko Julian (wcześniej: Jehuda Lejb;1825—1906). Polska w roku 1860. Lipsk i Paryż, w księgarni A. Francka, druk. L. Martineta, 1861,
88132 Katalogi. Brockhaus Friedrich Arnold (1772—1823). Katalog ogólny książek polskich drukowanych od roku 1830 do 1850, czyli za lat dwadzieścia jeden (Lipsk 1852),
51117 Karolina. Karolina (Lipsk 1839, 1841; Warszawa 1857);
105492 Biblioteka. Biblioteka dzieł treści społeczno-ekonomicznej. Lipsk, Paryż, Londyn.
105436 Biblioteczka kieszonkowa. Biblioteczka kieszonkowa. Lipsk,
105615 Biblioteka pisarzy polskich. Biblioteka pisarzy polskich. Lipsk,
105454 Biblioteczka. Biblioteczka malownicza najzabawniejszych powieści dla dzieci po francuzku i po polsku, zezebranych z najlepszych autorów przez J. N. Bobrowicza. Lipsk.
105643 Biblioteka powieści. Biblioteka powieści historycznych, wydawana przez J. N. Bobrowicza. Lipsk,
105675 Biblioteka. Biblioteka najnowszych i najlepszych romansów zagranicznych. Lipsk, Breitkopf i Hartel, całość 64 złp.
97808 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Uwagi nad Teraznieyszem położeniem tey Części Ziemi Polskiey, którą od Pokoiu Tylzyckiego, zaczęto zwać Xięstwem Warszawskim. Nil Desperandum! Lipsk (właśc: Warszawa), 1810,
97807 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Uwagi nad Teraznieyszem połozeniem tey części ziemi polskiey, którą od pokoju tylzyckiego, zaczęto zwać xięstwem warszawskim. Nil Desperandum! Lipsk (właśc: Warszawa, u Wiktora Dąbrowskiego), 1808,
7187 Biliński F. Pieśni patryotyczne z czasów rewolucyi polskiej 1830 z muzyką na fortepian i gitarę zebrane przez f. b. Lipsk (w rzeczywistości: Lwów, druk. Zakł. Ossol.), 1833,
83301 Juszyński Hieronim ks. (właściwie: Michał Hieronim; 1760—1830). Asketomoria w sześciu pieśniach. Lipsk (Kraków), b. r. (1795?),
46384 Hoffmann Jan Chrystian (1767—1819). De utilitate ex studiis, inprimis technicis, in Patriam redundante. Oratio quam Rectore Universitatis Magnifico Illustrissimo atque Gravissimo Viro Domino Sebastiano Comite Sierakowski Ecclesiae Cathedralis Cracov. Praeposito, olim Coronarum Regni Custode, Ordinis S. Stanislai Equite, etc. etc. nec non Facultatis Philosophicae Decano Perillustri Viro Amplissimo atque Doctissimo Domino Hyacintho Przybylski AA. LL. et. Phil. Doctore, in Scientiar. Universitate Cracoviensi Professore Emerito Jubilato, Reg. Soc. Philomaticae Varsoviensis Membro, etc. Inaugurandis studiis in Scientiarum Universitate Cracoviensi die 4. M. Octobr. 1811. in Amphitheatro Novodvorsciano habuit ... AA. LL. et Phil. Doctor Physices Prof. P. Ord. Regg. Socc. Oeconom. Lipsiensis et Varsoviensis Membrum. Cracoviae, Typis Academicis, 1812,
25028 Diemer Henr. Aug. Christ. Ludwik (1774—1855). Joannes Georgius I. Elect. Sax. et Fridericus Augustus I. Rex. Polon, rei iudiciariae legislatores. Lipsiae, Weigel, 1804,
50517 Karasiński Władysław Jakub. Disquisitiones de scirrho et carcinomate in universum et de carcinomate mammae et uteri in specie. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica quam gratiosi medicorum ordinis auctoritate in Academia Lipsiensi pro summis in medicina et chirurgia honoribus rite capescendis illustris ictorum ordinis venia in auditorio iuridico die XX. Mens. Octobr. A. MDCCCXXXVII. Publice defendet auctor Ladislaus Jac. de Karasiński Polonus medicinae baccalaureus. Accedunt tabulae lithographicae. Lipsiae, Typis Rückmanni, b. r. (1837),
73651 Illgen Christian Friedrich (1786—1844). Symbolarum ad vitam et doctrinam Laelii Socini illustrandam, Particula I. Commentatio historico-theologica quam auctoritate summe venerandi Theologorum Ordinis in Academia Lipsiensi pro loco in eodem Rite obtinendo D. XVI. Martii. A. MDCCCXXVI. (1826) Ab. H. IX. Illustris Ictorum Ordinis concessu in auditorio juridico publice defendet ..., Theologiae doctor eiusdemque Prot. publ. ordin. design., Societatum Lipsiensium historico-theologicae praeses, scrutatorum antiquitatum Patriae membrum et regiae philologicae sodalis honorarius adsumto ad respondendum Socio Christiano Elia Sauerteig, Hilpertohusano, Philos. D. et AA. LL. M., rev. min. Candidato, et Societatum Lips. historico-theologicae et biblico-exegeticae sodali. Lipsiae, Typis Frid. Christ. Guil. Vogelli, b. r. (1826),
104499 Bentkowski Władysław (1817—1887). De comitiorum in Polonia sub regibus stirpis Iagellonicae habitorum vicissitudinibus dissertatio historica Wladislai Bentkowski referentis ad hypothecarum provinciae Masoviensis cameram a Societate Iablonoviana praemio ornata. Lipsiae, sumptibus Societatis et in commissis Car. Cnoblochii, typ. Staritzii, MDCCCXXXIX (1839),