Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40182 Golejewski Henryk (1813—1883).
40183 Golejewski Tadeusz.
40184 Golejowski Antoni.
40185 Goleniszczew-Kutuzow.
40186 Golenski.
40187 Goleński F.
40188 Goleński Fryderyk August (1801—1867). De tributis et vectigalibus aliisque oneribus in Polonia. Dissertatio inauguralis historico-juridica quam annuente amplissimo in alma Universitate literaria Jagellonica jureconsultorum ordine pro summis in utroque jure honoribus rite capessendis Die XVI. Februarii Anno MDCCCXXVII. publice defendet... Juris Utriusque Magister. Cracoviae, typis Universitatis, (1827),
40189 Goleński (de) Otto (ur. 1840). De infinitivi apud poetas latinos usu. Dissertatio inauguralis philologica quam auctoritate amplissimi philosophorum in Academia Albertina ordinis ad summos in philosophia honores rite capessendos pridie Non. Februar. A. MDCCCLXIV h. XI. l.c. publice defendet auctor ... Czaplensis. Adversarii erunt: A. Fincke, stud. phil. G. Mueller, stud. phil. Regimonti Pr., Schubert und Seidel, typis academicis Dalkowskianis, (1864),
40190 Golesco (de) Georges. Frédéric Chopin. Bruxelles, Ch. Bulens, 1900,
40191 Golesz (gródek goleski).
40192 Golewinskij Władisław.
40193 Golgota.
40194 Golian Krzysztof (XVI w.).
40195 Golian L.
40196 Golian Walery.
40197 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Adres Katolików Krakowskich i skarżąca go protestacya. Napisał X. ... Doktór św. Teologii. Kraków, druk. Karola Budweisera, Wyd. Dzieł Katol., 1861,
40198 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Adres do Ojca Świętego Papieża Piusa IX. przez katolików dyecezyi krakowskiej z upoważnienia Władzy Duchownéj podpisywany w Kościołach Parafijalnych Krakowskich. Kraków, druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1860,
40199 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Baczność katolicy! Kraków, druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1860,
40200 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Baczność Katolicy! i Słowo o prawdziwem zjednoczeniu. Dwie broszury w sprawie papiezkiej przez X.... Doktora św. Teologii, Kaznodzieję Katedralnego Krakowskiego, Missyonarza Apostolskiego. Wydanie drugie poprawne i pomnożone. Kraków, W. Wielogłowski, czcionkami Karola Budweisera, 1861,
40201 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Ostatni bohaterowie Judei Przez Ks. ... (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, nakł. ks. Edwarda Podolskiego, 1876,
40202 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Do historyi wypadków krakowskich w maju 1871 r. (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, nakł. Przeglądu Lwowskiego, druk. Karola Budweisera, 1871,
40203 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Kazania Ks. ... Tom I—II. Kraków, nakł. Wydawnictwa Dzieł Katolickich Władysława Jaworskiego, druk. Władysława Jaworskiego, 1871—1872,
40204 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Kazania niedzielne, świętalne, passyjne i majowe, przez X.... doktora S. Teologii, missyonarza apostolskiego, kaznodzieję Katedry Krakowskiéj. Kraków, nakł. Wydawnictwa Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych, druk. Józefa Czecha, 1858,
40205 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Kazania niedzielne i świąteczne Ś. p. Ks. ... św. Teologii doktora, prałata domowego Jego Św. Papieża Leona XIII., radcy Kuryi Biskupiej, misyonarza apostolskiego, kanonika honorowego płockiego, proboszcza, obywatela i radcy miasta Wieliczki. Wydanie pośmiertne staraniem Ks. Zdzisława Bartkiewicza T. J. Tom I. z portretem i życiorysem autora. Kraków, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego i K. J. Heumanna, Spółka Wyd., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1888,
40206 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Kazania niedzielne i świąteczne ks.... św. teologii doktora, prałata domowego jego św. papieża Leona XIII, radcy kuryi biskupiej, misyonarza apostolskiego, kanonika honorowego płockiego. Wydanie drugie (tytułowe) staraniem ks. Zdzisława Bartkiewicza. Z portretem i życiorysem autora. Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, 1897,
40207 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Kazanie na pogrzebie ś.p. Heleny z Turnów jenerałowéj Dembińskiéj, miane w Kościele OO. Kapucynów krakowskich przez X. ... S. T. dra. Missionarza Apostolskiego i Kaznodzieję Katedry Krakowskiéj. Kraków, u J. Wildta, druk. Czasu, 1860,
40208 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Kazanie miane na pogrzebie ś. p. Antoniego Zygmunta Helcia Założyciela Stow. „Warowni Krzyża” w dniu 2 Kwietnia 1870 r. w kościele PP. Karmelitanek na Wesołej przez X.... Kraków, nakł. A. Z. Helclowej, druk. Czasu, 1888,
40209 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Kazanie na pogrzebie ś. p. Maurycego Manna dnia 15 listopada 1876. (Odb. z Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1876,
40210 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Kazanie na pogrzebie ś. p. Elżbiety z Hrabiów Wielopolskich Hrabiny Wielopolskiéj miane w Kościele OO. Reformatów Krakowskich przez X.... S. T. Dra i Kaznodzieję Katedralnego Krakowskiego. Kraków, nakł. margrabiego Wielopolskiego, druk. Uniwers. Jag., 1859,
40211 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Korespondencya Ks.... Z listów do J. N. Kraków, nakł. Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, druk. W. Korneckiego, 1890,