Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
71380 Grouven Hubert (1831—1884). Nauka żywienia zwierząt gospodarskich według zasad Dr.... ułożona przez Józefa Kokurewicza. Lwów, nakład Oddziału Złoczowsko-Przemyślańskiego Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, druk. K. Pillera, 1869,
71379 Grousset Paschal (1845—1909; pisze pod pseud. André Laurie).
71378 Grouchy (de) Emanuel (1766—1847).
71377 Grou Jan Mikołaj (jezuita; 1731—1803). Życie wewnętrzne Jezusa i Maryi, rozmyślania na wszystkie niedziele i główne święta roku przez... Towarzystwa Jezusowego tłumaczone z francuzkiego, Tom I. (Biblioteka Rodzinna, IV). Lwów, wydawnictwo Księgarni K. Łukaszewicza, 1887,
71376 Grou Jan Mikołaj (jezuita; 1731—1803). Przewodnik na drodze życia duchowego. Kraków, nakł. dra Wł. Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, 1893,
71375 Grou Jan Mikołaj (jezuita; 1731—1803). O duchu i cechach prawdziwéy pobożności. Z przydaniem o pokoiu duszy. Przez X.... Tłómaczenie z francuzkiego (przez ks. Michała Maciejowskiego). (Tom X Zbioru Książek Pożytecznych). Warszawa, w Drukarni Biblioteki Chrześcijańskiej, 1830,
71374 Grotus (Grotuz) Eustachy.
71373 Grottowa Fryderyka (1848—1910).
71372 Grottkau.
71371 Grotti Antoni.
71370 Grotthuz Eustachy.
71369 Grotthus Gustaw.
71368 Grotthauz (Grotthus) H.
71367 Grottgerówna Maria.
71366 Grottger Krystyna. Dla mojéj córki Do widzenia przez... (Dodatek do Kaliny z kwietnia 1867 r.),
71365 Grottger Jarosław (1840—1918).
71364 Grottger Artur (1837—1867).
71363 Grottger Artur (1837—1867). Katalog wystawy dzieł Artura Grottgera w roku 1885 w Krakowie. Kraków, nakł. Komitetu Wystawy, druk. Czasu, 1885,
71362 Grottger Artur (1837—1867). Padół łez. (Wojna) w 11. obrazach (heliograwury). Kraków, wydawca Adam Kaczurba, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r.,
71361 Grottger Artur (1837—1867). Lituania. Kraków, wydawca Adam Kaczurba, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1889),
71360 Grottger Artur (1837—1867). Lituania. Kraków, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, druk. Czasu, 1876,
71359 Grottger Artur (1837—1867). Kredka i Paleta. Karta tytułowa K. Młodnickiego. Lwów, nakł. i fotodruk E. Trzemeskiego,
71358 Grottger Artur (1837—1867). Album Artura Grottgera. Wojna. Warszawa, J. Fischer, druk. W. Dunina, 1899,
71357 Grottger Artur (1837—1867). Album Grottgera. I Padoł płaczu („Wojna”). Wiedeń, nakł. Franciszka Bondy, czcionkami W. Steina, heliograw. V. Angera, b. r.,
71356 Grottger Artur (1837—1867). Album Grottgera: Wojna, Polonia, Lituania. Tekst Alfreda Szczepańskiego. Wiedeń, nakł. Franciszka Bondy, czcionkami W. Steina, (1888),
71355 Grott Antoni Kasper. Zdania z różnych gałęzi z Umiejętności prawniczych i politycznych, których bronić podejmuje się... rodem z Jaksamanic w Galicyi, po odbyciu egzaminów ścisłych celem otrzymania stopnia doktora wszech praw na c. k. Wszechnicy Jagiellońskiéj w Krakowie, dnia 28 Maja 1866 r. o godz. 4 po południu w Kollegium Prawniczém. Kraków, Druk. Uniwers. Jag., 1866,
71354 Grott Spasowski Aleksander.
71353 Grott (Grot). Grott (Grot) urzędnik Wydziału Krajowego Galicji i Lodomerii,
71352 Grotrian. Handbuch für Fischer und Fischereiaufsichtsbeamte der Provinz Posen (Poznań). Im Auftrage des Fischerei-Vereins für die Provinz Posen zusammengestellt von dessen Schriftführer... Rektor in Gnesen (Gniezno). Anmerkung. Der Abschnitt III ist mit durchgesehen von dem Vorsitzenden Herrn Regierungsrath Alfred Meyer in Bromberg (Bydgoszcz), der Abschnitt IV von ihm verfasst. B. m. b. r. (1897),
71351 Grotowski Kanty.