Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
35377 Flammarion Camille (1842—1925). Życie Mikołaja Kopernika. 1473—1873. Przełożył i przypiskami dopełnił Filip Sulimierski Magister nauk matematyczno-fizycznych, redaktor „Wędrowca”. Warszawa, nakł. Księgarni Ungra i Banarskiego, druk. J. Ungra, 1873,
60650 Dziekoński Tomasz (1790—1875). Życie marszałków francuzkich z czasów Napoleona z rycinami rytemi przez najpierwszych artystów francuzkich podług oryginalnych obrazów z galeryi Wérsalskiej. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Maksymiliana Chmielewskiego, 1841,
75218 Irving Washington (1783—1860). Życie Mahometa. (Warszawa, 1860),
75217 Irving Washington (1783—1860). Życie Mahometa przez ... Przekład z angielskiego. Warszawa, nakł. Aleksandra Nowoleckiego, druk. J. Jaworskiego, 1858,
11800 Bujdecki Florian Antoni ks. Życie Mac. Łubieńskiego arcyb. gnieźnieńsk. ur. 1572 r. zmarł. 1652 r. W znacznéj części podług życiopisu przez... kan. kat. r. 1752 językiem łacińskim napisanego, skreślone w Listopadzie 1853 r. przez L. U. (Ulanowski?). Leszno, Günter, 1854,
96630 Kognowicki Kazimierz o. T.J. (1746—1825). Życie Lwa Sapiehy, Kanclerza Wielkiego, potym woiewody y Hetmana Buławy w. W. X. L. Słonimskiego, Markowskiego, Miadziolskiego, Brzeskiego, Mohilowskiego, Jaswońskiego, Szereszowskiego, Retowskiego, Parnawskiego, Meyszagolskiego, etc. Starosty. (Wybór pisarzów polskich. Życia sławnych Polaków, t. I). Warszawa, wyd. Tadeusza Mostowskiego, Drukarnia Nro 646 przy Nowolipiu, 1805,
97730 Kołakowski Kajetan. Życie księdza Piotra Michałowskiego świętej teologii doktora kanonika łowickiego Proboszcza Głuchowskiego zmarłego 20 Października 1848 roku, w 71 roku życia, a 47 roku Kapłaństwa. Warszawa, Druk. Józefa Unger, 1849,
6589 (Baudouin Gabriel Piotr ks.; 1689— 1768). Życie księdza Bodouina założyciela Szpitala Dzieciątka Jezus. Warszawa, 1818,
4792 Baginsky Adolf dr (1843—1918). Życie kobiety, listy o higienie kobiecego organizmu przez ... docenta Uniw. berlińskiego, z najnowszego wydania niemieckiego przełożyli Ad. W. i Ed. G. Warszawa, nakł. Paprocki T. i Sp., druk. E. Skiwski, 1888,,
18137 Czartoryski Adam Jerzy (1770—1861). Życie Kniaźnina. Z manuskryptu pisanego w r. 1817. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). B. m. b. r.,
47802 Hoesick Ferdynand (1867—1941). Życie Juliusza Słowackiego na tle współczesnej epoki, 1809—1849, biografia psychologiczna przez ... Tom I—III. Kraków, nakł. Księgarni G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896 (t. 1) — 1897 (t. II—III),
31633 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Starzeński Leopold (pseud. Nie-Napoleon III; 1835—1901). Życie Juliusza Cezara. Żart scen. w 1 a.
5096 Baliński Michał (1794—1864). Życie Jędrzeja Śniadeckiego, z popiersiem. Gniezno i Leszno, nakł. i druk. E. Günthera, 1840,
8573 Bohomolec Franciszek (1720—1784). Życie Jerzego Ossolińskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego Lubelskiego, Lubomskiego, Lubaczowskiego, Bogusławskiego, Brodnickiego, Ryckiego, Derpskiego, Adzielskiego, Stanisławowskiego i Bydgoskiego, Starosty. (Wybór pisarzow polskich. Historya; Życia sławnych Polaków. Edycya Tadeusza Mostowskiego, t. III). Warszawa, Druk. nr 646 przy Nowolipiu, 1805,
59174 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Życie jenerała Tomasza Dumas. Wydane przez syna jego. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk J. Ungra, 1853,
107334 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879). Życie Janusza Radziwiłła ś. Państwa Rzymskiego Xiążęcia na Birżach i Dubinkach, Hrabi na Newlu i Siebieżu; Wojewody Wileńskiego, Hetmana Wielkiego W. X. L. Mścisławskiego, Kazimirskiego, Kamienieckiego, Sejwenskiego, Bystrzyckiego, Retowskiego, etc. Starosty. Przez Edwarda Kotłubaja. Wilno i Witebsk, nakł. M. Mindelsohna Księgarza, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
8574 Bohomolec Franciszek (1720—1784). Życie Jana Zamoyskiego, Kanclerza y Hetmana Wielkiego Koronnego. Krakowskiego, Bełskiego, Malborskiego, Dorpackiego, Knyszyńskiego, Miedzerzyckiego (!), Grodeckiego, Jaworowskiego, etc. etc. Starosty. (Wybor pisarzow polskich. Życia sławnych Polaków. Tom II. Edycya Tadeusza Mostowskiego). Warszawa, w Drukarni Nro. 646 przy Nowolipiu, 1805,
8575 Bohomolec Franciszek (1720—1784). Życie Jana Zamojskiego. (Stanowi tom III Żywotów sławnych Polaków; wydanie trzecie; wchodzi w skład Biblioteki Narod. wydawanej przez F. S. Dmochowskiego). Radom, 1830,
8576 Bohomolec Franciszek (1720—1784). Życie Jana Zamojskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, krakowskiego, bełskiego, malborskiego, dorpackiego, knyszyńskiego, miedzerzyckiego, grodeckiego, jaworowskiego etc. etc. starosty. (W tomie III Życia sławnych Polaków, wydanie czwarte Jana Nep. Bobrowicza). Lipsk, Breitkopf u. Haertel, 1837,,
6319 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Życie Jana Kochanowskiego treściwie zebrane. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1883,
21547 Czasopisma. Życie Ilustrowane. Życie Ilustrowane. (Tygodnik. Dodatek do Życia, tyg. lit. nauk.). Warszawa, 1887.
14243 Chłapowski Franciszek (1845—1923). Życie i zbiory ś.p. generała Oktawiusza Radoszkowskiego. Odb. z Rocz. Tow. Przyj. Nauk Pozn. Tom XXVI. Poznań, druk. Dziennika Poznańskiego, 1899,
13342 Cegielski Hipolit dr (1815—1868). Życie i zasługi Dra Karola Marcinkowskiego. Rzecz z okazyi jubil. obchodu 25-letn. roczn. założenia Tow. Pom. Nauk. imienia K. Marcinkowskiego napisana i na walném zebraniu tegoż Towarz. w dn. 8 Lut. r. 1866 odczytana. Poznań, czcionkami L. Merzbacha, 1866,
99502 Koneczny Feliks Karol (profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie; 1862—1949). Życie i zasługi Adama Mickiewicza. (Na okładce nadto: z illustracyami) napisał Dr ... (Czytelnia polska, t. II). Kraków, staraniem S. Szczepanowskiego i A. Potockiego, Druk. c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898,
56489 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Shakespeare William (1564—1616). Życie i śmierć Ryszarda III,
82058 (Joanna d'Arc św.; ur. ok. 1410, zm. 1431). Życie i śmierć dziewicy z Orleanu. Brodnica, Koehler, 1854,
46695 Holewiński Wacław (1844—1893). Życie i sprawy T. T. Jeża (Zygm. Miłkowskiego). Ku uczczeniu 25 letniego jubileuszu jego literackiej działalności. Przedstawił ... Mag. Nauk Przyrod. Lwów, w komisie Księgarni Polskiej, (druk. w Warszawie), 1884,
14931 Chojecki Edmund (1822—1899). Życie i sen. Odb. z Tygodn. Illustr.). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. br. Jeżyńskich, 1885,
36648 Franklin Benjamin (1706—1790). Życie i pisma... przełożone z ięzyka Angielskiego podług Edycyi Londyńskiéy z r. 1820 (tłumacz Karol Hoffman). Tom I—II. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego, 1827,
99463 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Życie i pisma Ignacego Chodźki, przez Władysława Syrokomlę. (Odb. z Kuriera Wileńskiego). Wilno, druk. A. H. Kirkora, 1861 (na okładce: 1862),