Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97786 Kółko rolników Wszechnicy Jagiellońskiej.
97785 Kółko rolnicze na Woli. (Lwów, 1885);
97784 Kółko Rodzinne. (Na karcie tytułowej rocznika podtytuł:) Pismo tygodniowe. Lwów, redaktorzy odpowiedzialni i wydawcy: Jan Zachariasiewicz i Aleksander Szedler, druk. E. Winiarza, 1860 (nr 1 z 6 III do nru 43 z 25 XII),
97782 Kółko prawnicze w Krakowie.
97781 Kółko prawnicze w Dolinie.
97779 Kółko naukowe tarnopolskie.
97778 Kółko myśliwskie w Krynicy.
97777 Kółko Mickiewiczowskie we Lwowie.
97776 Kółko Medyków Wszechnicy Jagiellońskiej.
97775 Kółko matematyczno-fizyczne uczniów U. J.
97774 Kółko literacko-muzyczne w Rzeszowie.
97773 Kółko geograficzne uczniów U. J.
97772 Kółko filologiczne uczniów U. J.
97769 Kółko Domowe. Pismo poświęcone polskim rodzinom (od zeszytu 1 z 1 I 1865 podtytuł: Dwutygodnik poświęcony polskim rodzinom; na kartach tytułowych roczników zachowany podtytuł: Pismo poświęcone polskim rodzinom). (Miesięcznik; od zesz. 1 z 1 I 1865: dwutygodnik). Warszawa, redaktorzy i wydawcy: Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska i Aleksandra z Chomętowskich Borkowska (od połowy r. 1866: Józefa ze Śmigielskich Dobieszewska), druk. Jana Jaworskiego (od zesz. 8 z listopada 1863: druk. Józefa Ungra, od zesz. 1 z 1 I 1867: druk. Spółki C.D.N., od zesz.l z 1 I 1868: druk. Czerwinskiego i Spółki), rok I: 1861 (zesz. 1 z kwietnia) — rok VIII: 1868 (zesz. 24 z 15 XII),
97770 Kółko Domowe. Dwutygodnik poświęcony polskim rodzinom redagowany przez Józefę Smigielską i Aleksandrę z Chomętowskich Borkowską. Warszawa, druk. J. Ungra, (1864),
97771 Kółko Domowe. Dwutygodnik poświęcony polskim rodzinom. Warszawa, Druk. Spółki C.D.N., (1867),
97783 Kółko (Tarnowskie) przyjaciół muzyki.
97780 Kółko (Polskie) pedagogiczne w Ustroniu.
97767 Kółka rolnicze.
95805 Kóbrich.
109438 Kożyn Ilja Fłorianowicz. Kriticzeskije etiudy o niekotorych liriczeskich proizwiedienijach Ja. Kochanowskago. (Odb. z: Uniwiersitietskija Izwiestija 1898). Kijew, Tipografija Impieratorskago Uniwiersitieta Sw. Władimira N. T. Korczak-Nowickago, 1898,
109437 Kożyn I. F.
109429 Kożuszkiewicz.
109435 Kożuszkiewicz Rudolf.
109434 Kożuszkiewicz Kazimiera z d. Rakowska, z Jeżyć.
109433 Kożuszkiewicz K.
109432 Kożuszkiewicz Franz.
109430 Kożuszkiewicz Franciszek (1857-1922). Über Pseudoleukaemie. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe, welche nebst beigefügten Thesen mit Zustimmung der Hohen Medicinischen Fakultät der Königl. Universität zu Greifswald am Sonnabend, den 23. Juli 1887 Mittags 121/2 Uhr öffentlich vertheidigen wird Franz Kożuszkiewicz, pract. Arzt, aus Kokoszezyn (!, zamiast Kokoszczyn), Prov. Posen. Opponenten: Dr. Pomorski, Assist.-Arzt a. pathol. anat. Institut. J. v. Tempski, cand. med. Greifswald, Druck von Julius Abel, 1887,
109431 Kożuszkiewicz Franciszek (1857-1922).
109428 Kożuszkiewicz dr.