Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
103646 Bebel August (1840—1913). Społeczeństwo socjalistyczne. (Wyjątek z obszerniejszego dzieła). Wydawnictwo dzieł obcych z zakresu socjalizmu naukowego. B. m., 1890,
6549 Batowski Aleksander (1799—1862). Sprawa z poselstwa Marcina Kromera do Ferdynanda Cesarza w latach 1558—1563. (Wyjątek z Dziennika liter. r. 1853, Nr. 1—7, z dodaniem pism polskich). Lwów, druk. Zakł. im. Ossol., 1853,
47825 Hoszkiewicz Kazimierz ks. Głos J. X. ... Kanonika Inflantskiego, Proboszcza Rozdrażewskiego miany na Zgromadzeniu Gminnym Powiatow Krobskiego i Krotoszyńskiego dnia 23. stycznia roku 1809 w Krotoszynie. Wydrukowany w Rawiczu u J. K. S. Ludwika, b. r.,
15158 Chotkowski Tomasz ks. (tłumacz). Dziennik chrześciański, poświęcony przez modlitwę i rozmyślanie, z Dodatkiem Zbioru Wykładu tajemnic wiary naszéj. Po Edycyach 23 we Francyi, dwóch w Poznaniu, w języku Francuzkim, pierwszy raz w języku Polskim podany, dla swojéj dokładności i krotkości, zalecany wszystkim Stanom, a szczególniéj uczącej się młodzi, przez X. Tom. Chotkowskiego proboszcza kruszyńskiego, z Francuzk. na Ojczysty język. Wydruk. na Jasnéj Górze Częstoch. R. P. 1818,
2128 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). Portrety cieniowe królów polskich, zabawa towarzyska z textem... (portrety podług wizerunków Al. Lessera). Wydawnictwo zabawek i gier pedagogicznych. Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879,
104531 Berbiguier ks. Żywot popularny świętego Wincentego a Paulo przez... kanon. honor. z Bordeaux, dziekana z Liburnu, przełożył z franc. ks. W. Maryański kan. metrop. pozn. protonot. apost. Wydanie drugie. (Wydawnictwo Straży św. Wojciecha Seria III. Rocznik I. 1894). Poznań, druk. Kuriera Poznańskiego, 1896,
61393 Ebers Jerzy (1837—1898). Kleopatra. Powieść historyczna. Przekład A. Callier. Warszawa, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, 1894,
4466 (Babeuf Franciszek Noël; 1760—1797). Babeuf i socjalizm podczas rewolucji francuskiej. Wydawnictwo Proletariatu.
105270 Bezrobocie. Bezrobocie. Obrazek fabryczny. Wydawnictwo Proletariatu, odbitka z Proletariatu, grudzień 1883, (Warszawa).
20572 Czasopisma. Radomianin. Radomianin. Wydawnictwo Polskiej Partii Socjalistycznej. 1899.
20571 Czasopisma. Radomianin. Radomianin. Jednodniówka, wydawnictwo Polskiej Partii Socjalistycznej. 1897.
351 Abramowski Edward (1868–1918). Rewolucya robotnicza. Wydawnictwo Międzynarodowych Socyalistów Polskich. Paryż, A. Okęcki, 1891,
5890 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Konie gospodarskie ich wychów i utrzymanie. (Wydawnictwo Macierzy polskiej, książeczka 48). Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1890,
2081 Anczyc Stanisław (1868–1927). Farbiarstwo wełny. Podręcznik do nauki w krajowej szkole sukienniczej w Rakszawie. Wydawnictwo Komisyi krajowej dla spraw przemysłowych. Lwów, nakład Komisyi Krajowej dla Spraw Przemysłowych, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1898,
87 A. B. C. A. B. C. Wydawnictwo Juliana Müllera. Warszawa, 1897,
26818 Dorowski Franciszek Gabriel (1859—1926). Promyk słońca, komedja w 1 akcie przez Franciszka Domnika. Teatry Amatorskie. Wydawnictwo Józefa Blizińskiego, 8. Kraków, nakł. wydawcy, druk. A. Słomskiego i Sp., 1892,
107225 Kotarbiński Miłosz (1854-1944). St. Moniuszko. Ecce lignum crucis. Oto drzewo krzyża Na solo baryton i chór mieszany z towarzyszeniem organów. Wydanie przejrzane i sprawdzone przez Piotra Maszyńskiego. Partytura organowa Cena 80 Kop. Solo Baryton (Cena) 20 (Kop.). 4 Głosy chórowe, po 15 Kop. (Cena) 60 (Kop.). Wydawnictwo i własność Sekcyi imienia Stanisława Moniuszki przy Towarzystwie Muzycznem w Warszawie, Skład główny Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner i Sp., b. r. (1900),
84562 Kalendarz. Kalendarz na rok zwyczajny 1884. Wydawnictwo Fr. Ksaw. Komierowskiego. Warszawa, druk. Feliksa Burzyńskiego, 1884,
85802 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok zwyczajny 1884. Wydawnictwo Fr. Ksaw. Komierowskiego. Warszawa, 1884.
107096 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Ampeliusza, kowala przez ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek). Poznań, Wydawnictwo Jim. ks. Fr. Bażyńskiego, 1877,
39363 Gazeta Wiedeńska. Odezwa (Wydawnictwa Gazety Wiedeńskiej, z datą: Wiedeń, 25 XI 1893),
5312 Bałucki Michał (1837—1901). Typy i obrazki krakowskie. Wydawnictwa E. Orzeszkowej i Sp., XI. Wilno, druk. J. Blumowicza. 1881,
38573 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Łamigłówki geograficzne podług metody ... Wydawn. Zabawek i Gier Pedagog. w Warszawie, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1877),
84690 Kalendarz (Galicyjski) górniczy. Galicyjski Kalendarz górniczy na rok 1899. Rocznik pierwszy. Wydawcy: Ludwik Koerber i Stanisław Wilczek. Lwów, własność i nakł. wydawców, druk. Edmunda Ostruszki, (1898),
41183 Górnik. Górnik, tygodnik wychodził od września 1893 w Wilkes Baroe. Wydawcy i redaktorzy: Strużewski i Sieniewicz. Wychodził do 1929 r.
39913 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Rewizor z Petersburga czyli Podróż bez pieniędzy. Komedya w pięciu aktach z rosyjskiego ... Wydawca: Adam Kaczurba. (Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych). Lwów, druk. Anny Wajdowiczowej, 1882,
73126 Gwiazda. Pismo zbiorowe. 1846. Wydawca Zenon Fisch. Petersburg, w Drukarni Karola Kraya, b. r. (1845),
22759 Dąbrowski Franciszek. Piosnka i Mazurek, dwa śpiewy z towarzyszeniem fortepianu; słowa... (Wydawca Zaremba Wł.). Żytomierz, nakł. K. Budkiewicza, (185.?),
58405 Druh. Druh, tygodnik. Red. Omikron. Wydawca Witek Dośniński. 1886, b. m., (hektogr.),
18221 Czas. Czas, Pismo pośw. dla ludu polskiego w Stan. Zjedn. Półn. Amer. Wyd. trzy razy w tygodniu. Wydawca St. Slisz, współpracownik Tomasz Łobarzewski. Chicago Ill., 1887—1889 (1888?),