Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
105270 Bezrobocie. Bezrobocie. Obrazek fabryczny. Wydawnictwo Proletariatu, odbitka z Proletariatu, grudzień 1883, (Warszawa).
20572 Czasopisma. Radomianin. Radomianin. Wydawnictwo Polskiej Partii Socjalistycznej. 1899.
20571 Czasopisma. Radomianin. Radomianin. Jednodniówka, wydawnictwo Polskiej Partii Socjalistycznej. 1897.
351 Abramowski Edward (1868–1918). Rewolucya robotnicza. Wydawnictwo Międzynarodowych Socyalistów Polskich. Paryż, A. Okęcki, 1891,
5890 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Konie gospodarskie ich wychów i utrzymanie. (Wydawnictwo Macierzy polskiej, książeczka 48). Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1890,
2081 Anczyc Stanisław (1868–1927). Farbiarstwo wełny. Podręcznik do nauki w krajowej szkole sukienniczej w Rakszawie. Wydawnictwo Komisyi krajowej dla spraw przemysłowych. Lwów, nakład Komisyi Krajowej dla Spraw Przemysłowych, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1898,
87 A. B. C. A. B. C. Wydawnictwo Juliana Müllera. Warszawa, 1897,
26818 Dorowski Franciszek Gabriel (1859—1926). Promyk słońca, komedja w 1 akcie przez Franciszka Domnika. Teatry Amatorskie. Wydawnictwo Józefa Blizińskiego, 8. Kraków, nakł. wydawcy, druk. A. Słomskiego i Sp., 1892,
107225 Kotarbiński Miłosz (1854-1944). St. Moniuszko. Ecce lignum crucis. Oto drzewo krzyża Na solo baryton i chór mieszany z towarzyszeniem organów. Wydanie przejrzane i sprawdzone przez Piotra Maszyńskiego. Partytura organowa Cena 80 Kop. Solo Baryton (Cena) 20 (Kop.). 4 Głosy chórowe, po 15 Kop. (Cena) 60 (Kop.). Wydawnictwo i własność Sekcyi imienia Stanisława Moniuszki przy Towarzystwie Muzycznem w Warszawie, Skład główny Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner i Sp., b. r. (1900),
84562 Kalendarz. Kalendarz na rok zwyczajny 1884. Wydawnictwo Fr. Ksaw. Komierowskiego. Warszawa, druk. Feliksa Burzyńskiego, 1884,
85802 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok zwyczajny 1884. Wydawnictwo Fr. Ksaw. Komierowskiego. Warszawa, 1884.
107096 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Ampeliusza, kowala przez ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek). Poznań, Wydawnictwo Jim. ks. Fr. Bażyńskiego, 1877,
39363 Gazeta Wiedeńska. Odezwa (Wydawnictwa Gazety Wiedeńskiej, z datą: Wiedeń, 25 XI 1893),
5312 Bałucki Michał (1837—1901). Typy i obrazki krakowskie. Wydawnictwa E. Orzeszkowej i Sp., XI. Wilno, druk. J. Blumowicza. 1881,
38573 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Łamigłówki geograficzne podług metody ... Wydawn. Zabawek i Gier Pedagog. w Warszawie, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1877),
84690 Kalendarz (Galicyjski) górniczy. Galicyjski Kalendarz górniczy na rok 1899. Rocznik pierwszy. Wydawcy: Ludwik Koerber i Stanisław Wilczek. Lwów, własność i nakł. wydawców, druk. Edmunda Ostruszki, (1898),
41183 Górnik. Górnik, tygodnik wychodził od września 1893 w Wilkes Baroe. Wydawcy i redaktorzy: Strużewski i Sieniewicz. Wychodził do 1929 r.
39913 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Rewizor z Petersburga czyli Podróż bez pieniędzy. Komedya w pięciu aktach z rosyjskiego ... Wydawca: Adam Kaczurba. (Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych). Lwów, druk. Anny Wajdowiczowej, 1882,
73126 Gwiazda. Pismo zbiorowe. 1846. Wydawca Zenon Fisch. Petersburg, w Drukarni Karola Kraya, b. r. (1845),
22759 Dąbrowski Franciszek. Piosnka i Mazurek, dwa śpiewy z towarzyszeniem fortepianu; słowa... (Wydawca Zaremba Wł.). Żytomierz, nakł. K. Budkiewicza, (185.?),
58405 Druh. Druh, tygodnik. Red. Omikron. Wydawca Witek Dośniński. 1886, b. m., (hektogr.),
18221 Czas. Czas, Pismo pośw. dla ludu polskiego w Stan. Zjedn. Półn. Amer. Wyd. trzy razy w tygodniu. Wydawca St. Slisz, współpracownik Tomasz Łobarzewski. Chicago Ill., 1887—1889 (1888?),
47284 Hoene Wroński Józef Maria (1776—1853). Reforma absolutna przeto ostateczna wiedzy ludzkiej. Wyjątek. Wydawca L. Niedźwiecki. Paryż, Biblioteka Polska, Drukarnia Polska A. Reiffa, 1891,
39275 Gazeta Ogłoszeń. Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca. Wydawca Karol Wolny, odpowiedzialny redaktor Leon Misiakiewicz, z drukarni Szczęsnego Bednarskiego we Lwowie, rok I: 1892 — rok II: 1893,
7343 Biruta. Biruta. Część pierwsza. Wydawca Józef Krzeczkowski. 1837. Wilno, nakładem wydawcy, wytłoczono u Teofila Glücksberga, 1838.
3618 Athenaeum. Athenaeum. Pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t. d. Wydawca J. I. Kraszewski. Wilno, druk. Teofila Glücksberga.
105495 Biblioteka. Biblioteka Nowego Dzwonka. Wydawca i redaktor: ks. Marceli Dziurzyński. Kraków, nakł. wydawcy, druk. Czasu, z. I, (1895),
105715 Biblioteka umiejętności lekarskich. Biblioteka umiejętności lekarskich. Wydawca i redaktor prof. dr Girsztowt w Warszawie, po zgonie jego dr Łuczkiewicz. Wydawane przez redakcję Gazety Lekarskiej. Prenumerata na dzieła opublikowane od 1868 do 1 Stycznia 1878 roku wynosiła rs. 208.
33488 Faun. Faun, dwutygodnik artystyczno-humorystyczny ilustrowany wychodzi we Lwowie 1. i 15. każdego miesiąca. Wydawca i redaktor odpow. Włodzimierz Tepa, kierownik artystyczny Leon Wein, druk. Słowa Polskiego, rok I: 1899, nry 1 (z 1 1)—9 (z 1 V),
75145 Intrygi. Intrygi dworskie. Szkic z czasów Augusta III. (Towarzystwo imienia Stanisława Staszica we Lwowie, Rok I. Tomik X. Grudzień 1889). Wydawca i odpowiedzialny redaktor Szczepan Wicherek. Lwów, nakł. Towarzystwa im. Stanisława Staszica, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1889,