Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
391 Academia. Academia Vilnensis,
392 Accademia di lingue,
393 Accise-Tarif. Publicandum wegen Einführung des neuen Accise-Tarifs in Alt-Ost-Preussen und Lithauen, auch in West-Preussen und dem Netz-Distrikte. De dato Berlin, den 22 May 1806,
394 Accouchement,
395 Account,
396 Account. The first general account of the receipts and disbursements of the Polish Society of Education, established in Paris. Paris, printed by Paul Renouard, 1834,
397 Acernus Sebastianus Fabianus,
398 Acetylenodwukarbonowy kwas,
399 Ach! Ach! co za prześliczne abecadło,
400 Ach. Ach co za prześliczna książeczka (1855),
401 Achad-Haam,
402 Achard Ludwik Amadeusz (1814–1875). Sabina, powieść. Warszawa, M. Orgelbrand, 1869,
403 Achard Ludwik Amadeusz (1814–1875). Wąwozy kaudyńskie, opowiadanie. Tłumaczenie z francuzkiego. (Dodatek do Opiekuna domowego). Warszawa, 1874,
404 Achard Ludwik Amadeusz (1814–1875).
405 Achelis Tomasz (1850–1909). Rozwój etnologii nowoczesnej. Tłumaczyła Wanda Karłowicz. Odbitka z V t. „Wisły”. Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1892,
406 Achemenidzi,
407 Achille i Jules,
408 Achilles opera;
409 Achillesa ścięgno,
410 Achrosticon. Achrosticon (wiersz pochwalny na cześć Kontskiego). Lwów, druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1852,
411 Acht Ferdynand,
412 Acht Kazimierz. Nasze gospodarstwo lasowe. Na podstawie spostrzeżeń z wystawy krajowej w 1894 r. (Odbitka z dzieła „Powszechna wystawa krajowa 1894 r. i siły produkcyi kraju”). Kraków, nakł. redakcyi Sprawozd. powszechnej wystawy krajowej we Lwowie, druk. Anczyca i Sp., 1898,
413 Acht Kazimierz. Katalog szczegółowy dla zbiorowej wystawy, urządzonej w pawilonie ces. król. ministerstwa rolnictwa na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie w roku 1894tym zestawił... Lwów, nakł. c. k. Dyr. lasów i dóbr państwowych we Lwowie, Druk. Polska, 1894,
414 Acht Kazimierz. W sprawie założenia wydziału rolniczego przy uniwersytecie Jagiellońskim, list do hr. F. Mycielskiego. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1889,
415 Acht Kazimierz.
416 Achterfeld Jan Henryk ks. (1788–1877). Katechizm dla Katolików. Królewiec, Hartung, przed 1834,
417 Achterfeld Jan Henryk ks. (1788–1877). Katechizm Nauki Chrześciańsko-katolickiéy dla szkół elementarnych Biskupstwa Warmińskiego przez Xiędza... Professora Theologii przy Lyceum Hosianum w Brunsbergu w ięzyku niemieckim wydany, a z tego na ięzyk polski przełożony przez Xiędza J. Wermter. Za Wysokiém dozwoleniem Rządowém i Biskupiém w Królewcu w Drukarni Nadwornéy Królewskiéy u Hartuga.n(!), (1826),
418 Achterfeld Jan Henryk ks. (1788–1877). Lehrbuch der christkatholischen Glaubens- und Sittenlehre in Fragen und Antworten zunächst für das Bisthum Ermland von... Professor der Theologie am Lyceum Hosianum zu Braunsberg. Braunsberg, bei Georg Daniel Feyerbend, 1825,
419 Ackermann J. C. H. Winke zur Verbesserung der Bildungsanstalten f. Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer und Hebammen. Posen und Leipzig, 1803,
420 Ackermann J. C. H. Winke zur Verbesserung öffentlicher Brunnen und Badeanstalten. Posen und Leipzig, 1802,