Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100348 Konstytucya i ustawy Towarzystwa Tomasza Zana. Konstytucya i ustawy Towarzystwa Tomasza Zana w Chicago Illinois. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1892,
100349 Konstytucya i Ustawy Zakonu. Konstytucya i Ustawy Zakonu Niewiast Katolickich Leśniczych i Dworów Podwładnych. Podług poprawek przyjętych na Pierwszej Dwurocznej Sesyi od 16 Maja 1900. Ogłoszono przez Wysoki Dwór w Chicago, Ill. Chicago, Ill., (1900),
10035 Braterstwo. Braterstwo. Pismo ludowe. (Red. Karol Mikoszewski ks.). Książka 1.. B. w. b. m., (w komisie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku), druk. Ojczyzny w Bendlikonie, 1864,
100350 Konstytucya Katolickiego Zakonu. Konstytucya Katolickiego Zakonu Leśniczych i jego Prawa, Reguły i Przepisy do prowadzenia międzynarodowej konwencyi Wysokiego Dworu, Stanowych i Prowincyonalnych Dworów, oraz Podwładnych Dworów. Poprawiona na Czternastej Konwencyi, odbytej w Burlington, w Stanie Vermont dn. 20, 21, 22, 23 i 24 Czerwca 1889 r. Ogłoszono przez wysoki dwór. Chicago, Ill. Chicago, druk. J. F. Smulskiego i Sp., 1900,
100351 Konstytucya Zjednoczenia. Konstytucya Zjednoczenia Polskiego Rzymsko Katolickiego w Ameryce Pod Opieką Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej. Poprawiona dnia 2-go i 3-go Września 1890. Chicago, druk. Zgody, 1891,
100352 Konstytucya Polskiego Rzym.-Kat. Zjednoczenia Bratniej Pomocy. Konstytucya Polskiego Rzym.-Kat. Zjednoczenia Bratniej Pomocy w Ameryce. Chicago, druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego, 1889,
100353 Konstytucya. Konstytucya Polskiego Rzymsko. Kat. Zjednoczenia Bratniej Pomocy w Ameryce. Tamże [Chicago, druk. Spółki Wydawnictwa Polskiego], 1893,
100354 Konstytucya Zjednoczenia Polskiego Bratniej Pomocy pod opieką św. Jana Kantego. Konstytucya Zjednoczenia Polskiego Bratniej Pomocy pod opieką św. Jana Kantego, w East Saginaw, Mich. Buffalo, N. Y, druk. Polaka w Ameryce, 1888,
100355 Konstytucya Zjednoczenia Polskiego Wzajemnej Pomocy Świętego Wojciecha. Konstytucya Zjednoczenia Polskiego Wzajemnej Pomocy Świętego Wojciecha w San Antonio, Texas. Chicago, druk. Spółki Nakład. Wydawnictwa polskiego, 1892,
100356 Konstytucya Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce pod opieką Serca. Konstytucya Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce pod opieką Serca Pana Jezusa. B. m. b. r. (Chicago, 1876),
100357 Konstytucya. Konstytucya Zjednoczenia Polsko Rzymsko Katolickiego pod opieką Boskiego Serca Jezusa w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki przyjęta na Sejmie w Chicago odbytym w dniach 27, 28, i 29 Września 1898 roku. Chicago, Ill., druk. Narodu Polskiego, 1899,
100358 Konstytucya o zniesieniu wójtów gmin.
100359 Konstytucja Związku. Konstytucja Związku Nar. Polskiego w Stanach Zjednoczonych. Chicago, druk. Wł. Dyniewicza, 1880,
10036 Braterstwo. Braterstwo ślubne, przez autora książeczki „U nas taki zwyczaj. "Wydawnictwo Macierzy Polskiej. Książeczka 26. Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1886,
100360 Konstytucja. Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych półn: Ameryki. New York, Drukarnia Związkowa, 1882,
100361 Konstytucja. Konstytucja Związku Nar. Polskiego w Stanach Zjednoczonych Pół. Ameryki. Milwaukee, druk. Zgody Drukarni Tow. Akcyjnego Zw. Nar. Pol. w St. Zjed. Pół. Ameryki, 1883,
100362 Konstytucja. Konstytucja Poprawki do Konstytucyi Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjedn. Półn. Ameryki ustanowione na Sejmie 4tym w Milwaukee i 5tym w Chicago. B. m. b. r. (1885?),
100363 Konstytucya. Konstytucya Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki. zredagowana na mocy uchwał Sejmu VIgo, odbytego w mieście Bay City, Michigan. w roku 1886. (Na odwrocie karty tytułowej tytuł angielski:) Constitution of the Polish National Alliance of the United States of North America founded on the basis of the resolutions of the VI Convention, held in Bay City, Michigan, in 1886. Milwaukee, druk. Zgody, organu Związku Narodowego Polskiego w Ameryce, 1886,
100364 Konstytucja. Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, zredagowana na mocy uchwał Sejmu VIIgo, odbytego w mieście St. Paul, Minn. w roku 1887. (Po karcie tytułowej strona z tytułem angielskim:) Constitution of the Polish National Alliance of the United States of North America founded on the basis of the resolutions of the VII Convention, held in St. Paul, Minn. in 1887. Tamże [Milwaukee, druk. Zgody, organu Związku Narodowego Polskiego w Ameryce], 1887,
100365 Konstytucja. Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, zredagowana na mocy uchwał Sejmu VIII w Buffalo N. Y. w r. 1889. (Po karcie tytułowej strona z tytułem angielskim:) Constitution of the Polish National Alliance of the United States of America adopted at the VIII Convention, held in Month of September 1889 at Buffalo N. Y. Chicago, 1890,
100366 Konstytucja. Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, zredagowana na mocy uchwal Sejmu IX w Detroit Michigan w r. 1891. (Po karcie tytułowej strona z tytułem angielskim:) Constitution of the Polish National Alliance of the United States of Ameri ca adopted at the IX Convention held in the month of September 1891 at Detroit, Michigan. Chicago, Ill., druk. Zgody, organu Związku Nar. Pol., 1892,
100367 Konstytucja. Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych P. Ameryki, Zredagowana na mocy uchwał Sejmu X. w Chicago, Illinois, 1893 r. Tamże [Chicago, Ill., druk. Zgody, organu Związku Nar. Pol.], 1894,
100368 Konstytucya. Konstytucya Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych P. Ameryki, Zredagowana na mocy uchwał Sejmu XI. Chicago, Ill., druk. Zgody organu Zw. Nar. Pol., 1896,
100369 Konstytucja. Konstytucja Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjedn. Półn. Ameryki. Zredagowana na mocy uchwał Sejmu XII. Tamże [Chicago, Ill., druk. Zgody organu Zw. Nar. Pol.], 1897,
10037 Bratia. Bratia Rusyny! 29. Czerwca. Lwów, 1848,
100370 Konstytucja.
100371 Konstytucja Związku Śpiewaków. Konstytucja Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. Chicago, Ills., nakł. i druk. Ziarna, 1892,
100372 Konstytucje apostolskie.
100373 Konstytucje generalne braci Zmartwychwstańców.
100374 Konstytucje kościoła obrządku grecko-ukraińskiego.