Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113556 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Łatwiej popsuć niż naprawić. Przypowiastka we trzech aktach,
113555 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Poniatowski S. Pamiętn., przełożone przez B. Zaleskiego,
113554 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pomywaczka,
113553 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pomniki do historyi obyczajów w Polsce, z XVI i XVII w., zebrane z rzadkich druków,
113552 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Półdyablę weneckie. Powieść. Pomywaczka. Obrazek z końca XVIII wieku. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata, t. 13). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1879,
113551 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Półdjable weneckie. Powieść od Adryatyku przez J. I. Kraszewskiego. (Odb. z Czasu 1866). Kraków, nakł. i druk. Drukarni Czasu W. Kirchmayera, 1866,
113550 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studia do historyi ducha i obyczaju przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie, ponownie przez Autora opracowane i powiększone. Tom I. 1772-1787. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1885,
113549 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studia do historyi ducha i obyczaju przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. 1772-1787. Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873,
113548 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Na Polesiu powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113547 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Adama Polanowskiego Dworzanina Króla JMci Jana III notatki, ułożone przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 73). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1898 (na okładce: 1899),
113546 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Adama Polanowskiego Dworzanina Króla JMci Jana III. Notatki. Ułożone przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XXVII, t. 73). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1891,
113545 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Adama Polanowskiego Dworzanina Króla JMci Jana III. Notatki. Ułożone przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. XXVII). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1888,
113544 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pogrobek powieść historyczna z czasów Przemysławowskich przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, nakł. M. Arcta, t. 29). Warszawa, Księgarnia M. Arcta, druk. M. Arcta, 1900,
113543 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pogrobek. Powieść historyczna z czasów Przemysławowskich. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 29). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. J. Jeżyńskiego, 1897,
113542 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pogrobek. Powieść historyczna z czasów Przemysławowskich. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XI, t. 29). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888 (na okładce: 1889),
113541 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pogrobek. Powieść historyczna z czasów Przemysławowskich. Tom I. (Powieści historyczne. XI). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1880,
113540 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Poezye J. I. Kraszewskiego, Wydanie trzecie pomnożone. (Biblioteka polska, t. 45). Lwów, nakł. Gubrynowicza & Schmidta, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1888,
113539 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Poezye J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie poprawione i znacznie pomnożone. Tom I. Warszawa, nakładem S. Orgelbranda Księgarza, druk. pod firmą M. Chmielewskiego, 1843,
113538 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Poezye J. I. Kraszewskiego Tom I. Z portretem autora. Wilno, druk. S. Blumowicza, 1838,
113537 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Le poète et le monde par J.-I. Joseph-Ignace Kraszewsky, Traduit du polonais par Alexandre de Noirville (Aleksander Narcyz Karol Przeździecki). Paris, W. Coquebert, Éditeur, Saint-Pétersbourg, J. Hauer et Ce, Sceaux, Imprimerie de E. Dépée, 1843,
113536 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Poeta i świat powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie trzecie, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. i II. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 8 i 9). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), b. r. (1875?),
113535 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Poeta i świat powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie trzecie, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 8). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113534 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Poeta i świat. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie poprawne we 2 tomach. Tom I. (Szkice obyczajowe i historyczne ... Powieść VII). Wilno, wydanie Adama Zawadzkiego, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1841,
113533 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Poeta i świat. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. (Zbiór najnowszych powieści ... Powieść pierwsza). Poznań, w Księgarni W. Stefańskiego, druk. Karola Pompejusza, 1839,
113532 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Podróże i poselstwa polskie do Turcyi, a mianowicie: Otwinowskiego, Taranowskiego, Zborowskiego,
113531 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Podróż do miasteczka. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Z dodatkiem kilku pomniejszych. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 55). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1874,
113530 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Podróż do miasteczka powieść przez J. I. Kraszewskiego. Z dodaniem kilku pomniejszych. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1857 (na okładce: 1858),
113529 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Podróż króla Stanisława Augusta do Kaniowa. w r. 1787. Podług Listów Kazimierza Konstantego Hrabiego de Bröl Platera, Starosty Inflantskiego, opisane przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1860,
113528 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Podneeks Jermola. Stahsts is semu lauschu dsihwes Polijâ no I. I. (!) Kraschewska. Latwiski no Andreja Jansona. Rigâ, Puhzischu Ģederta un beedra apgahdibâ, drukats pee M. Jakobsona, 1886,
113527 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). I. I. (!) Kraschewska Podneeks Jermola. Latwiski no Jaunsemju Jahņa (Jānis Jaunzemis, pseud. Apsīšu Jēkabs). Rigâ, J. E. C. Kapteiņa noguldijumâ, Jelgawâ, Drukats Sieslacka drukatawâ, 1886,