Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110060 Czasopisma. Głos Polski. Głos Polski. Kraków, 1888.
110059 Czasopisma. Głos Polityczny. Głos Polityczny. Kraków, 1885.
110058 Czasopisma. Gazety Cudzoziemskie. Gazety Cudzoziemskie, ob. Gazety Polskie.
110057 Czasopisma. Gazeta Obywatelska. Gazeta Obywatelska z wiadomości krajowych i zagranicznych (potem: Gazeta Warszawska Patriotyczna; Gazeta Obywatelska i Patriotyczna Warszawska z Wiadom. kraj. i zagr.). (Dwa razy tygodniowo). Warszawa, 1794.
110056 Czasopisma. Gazeta Codzienna. Gazeta Codzienna. Radom, 18..?
110055 Czasopisma. Nasze Czasopisma prawne, Warszawa, 1879,
110054 Contrastes. Les Contrastes ou le modèle des femmes, voyages et aventures de divers personnages, traduits du polonais par Monsieur D. Paris, Guillaume et Cie.,impr. d’Ant.Béraud, 1819,
110053 Cimmermann J. Dyrektor w duchu gazet. Obrazek dramatyczny skreślony na cześć Jana IV (Dobrzańskiego), przez jednego z jego najgorętszych czcicieli J. C. Lwów, nakł. autora, druk. M. F. Poremby, 1865,
110052 Ciemnołoński (poseł pow. sejneńskiego). Okazanie zrzodła do powiększenia dochodu publicznego przez niżey podpisanego Posła, w Izbie Seymowey Dnia 22go Marca 1809 Roku podane. B. m.,
110051 Cichocki Kasper (1545—1616),
110050 Cichocki Józef (1819—1849),
110049 Catalogue. Catalogue des tableaux anciens et modernes de maîtres italiens, flamands, hollandais, allemands, français et polonais. Cracovie, druk. Korneckiego, 1874,
110048 Catalogue. Catalogue des livres franc., allem., russes et polon. relatifs à l’histoire de France, d’Allemagne, de Russie et de Pologne, ouvrages à figures, provenant de la bibliothèque de feu A. C., ancien Intendant des édifices de la couronne en Pologne. Paris, Lavigne, 1858,
110047 Catalogue. Catalogue d’une collection des livres rares sur l’Amérique, la Terre Sainte, la Russie et la Pologne, ouvrages à figures, ornements, l’architecture et livres sur le blason et la noblesse. Dont la Vente se fera le 15 decembre. Paris, Tross, 1860,
110046 Falk Franciszek ks. dr (1840—1909). Dziatki najświętszego sakramentu ołtarza przez ... przeł. ks. Wład. Stryjakowski. Poznań, nakł. Tyt. Daszkiewicza, druk. Handke i Chociszewski, 1877,
110045 Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok 1877. Tamże [Kraków, nakł. i druk. Czasu] [Kraków], (1876),
110044 Jewniewicz Hipolit Dominik (1831—1903).
110043 Ilnicki Bazyli (Wasyl; 1823—1895). Horbatyj. Powiest’ naczertana na pidstawie znajdenoho pamiatnyka. Napysaw Denis z Pokutia. Lwiw, iz peczaczni Instytuta Stawropigijśkoho, 1877,
110042 Gość Świąteczny. Gość Świąteczny. (Dodatek tyg. do Gazety Grudziądzkiej). Grudziądz, druk. Gazety Grudziądzkiej (Wikt. Kulerskiego), 1894 (rok I) — 1900 (i dalej do 1939),
110041 Estreicher Tadeusz (prof. U. J.; 1871—1951). O nowoodkrytych składnikach atmosfery, odczyt. (Nadb. z Kosmosu). Lwów, nakł. Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Druk. I Związkowa, 1900,
110040 Emigration (L’) polonaise. L’Emigration polonaise et le budget français (1831—1868). Paris, libr. Dentu, imp. E. Donnaud, 1869,
110039 Drzewiecki Karol (1805—1879). Pantofel, kom. w 3 a. (Nadb. z Gazety Warsz. 1854).
110038 Drzewiecki Józef dr medycyny (1860—1907),
110037 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Löger.
110036 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ujejski Kornel (1823—1897). Początek Samsona. (Samson). Rzecz dram. w 1 a. (1850).
110035 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Szczaniecki Józef.
110034 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Jakubowski Franciszek (1798—1868). Kiejstut. Tr. w 5 a. (1858).
110033 Dłuski dr (z Krakowa).
110032 Dawid (XI—X w. przed Chr.). Psałterz Dawidowy, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekł . pols. ks. Jak. Wujka, z komentarzem Menochiusza T. J., przełożonym na język polski, wyd. ks. S. Kozłowskiego. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1898,
110031 Daudet Alfons (1840—1897). Nowele z czasów oblężenia Paryża. Czytelnia polska, IX. Kraków, staraniem S. Szczepanowskiego i A. Potockiego, druk. Uniw. Jag., 1898,