Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99647 Koni P., mylnie.
99646 Koni Fiodor Aleksiejewicz (1809—1879). Życie Fryderyka Wielkiego Króla Pruskiego. z 12 rycinami. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda księgarza i typografa, 1854,
99645 Koni, senator.
99644 Kongruencja.
99643 Kongrualna ustawa.
99642 Kongrua. Nowa Kongrua. Pogląd na nią i sposób jej uzyskania. Praktyczny poradnik w sprawach uposażenia dla Wnych ks. ks. proboszczów, wikaryuszów, administratorów i deficyentów wydany staraniem redakcyi „Wiadomości Katolickich”. Lwów, nakł. Redakcyi (Gubrynowicz i Schmidt), druk. Pillera i Spółki, 1885,
99641 Kongriess. Trietij Bazielskij Kongriess. 1. Riecz d-ra T Gercla (Teodora Herzla). 2. Riecz Maksa Nordau. Wilna, Gławnyj skład izdanija w Russkoj kniżnoj torgowle A. G. Syrkina, Tipografija Br. D. i Ch. Jałowcer, 1899,
99640 Kongrew William.
9964 Brandt Franciszek Antoni Ignacy Ludwik (herbu Przysługa; 1777—1837). Splanchnologia czyli nauka o wnętrznościach. Warszawa, nakł. autora, 1815,
99639 Kongresy w Chicago 1893 r.
99638 Kongresu. Z Kongresu antymasońskiego w Trydencie, 1896. (Odb. z Czasu). Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1896,
99637 Kongress. Der achtzehnte Kongress deutscher Volkswirthe zu Posen vom 2. bis 5. September 1878. Posen, Hofbuchdruckerei W. Decker & Comp., 1878,
99636 Kongresowe Królestwo.
99635 Kongres wyszehradzki w r. 1335.
99634 Kongres wiedeński.
99633 Kongres (VII Międzynarodowy) weterynaryjny w Baden-Baden.
99632 Kongres (Międzynarodowy) tercjarski.
99631 Kongres syjonistów w Bazylei.
99630 Kongres Stowarzyszeń katolickich w Niemczech.
9963 Brandt Franciszek Antoni Ignacy Ludwik (herbu Przysługa; 1777—1837). Osteologia i Syndesmologia przez... doktora medycyny i chirurgii, prof. anat. i bandażów, medyc. prawnej i policyjnej i weterynaryi w Wydziale Akademicko-Warszawskim nauk lekarskich, tudzież professora instytutu sztuki położniczej, członka rady ogólnej lekarskiej Księstwa Warszawskiego itd. Warszawa, nakł. i druk. Wikt. Dąbrowskiego, 1814,
99629 Kongres (Międzynarodowy socjalistyczny) w Zurychu.
99628 Kongres (Międzynarodowy socjalistyczny) w Londynie.
99627 Kongres Socjalistyczny. (Socjalistyczny międzynarodowy) Kongres robotniczy w Brukseli 1891 r. (Biblioteka robotnicza warszawska I). Londyn, Druk. Przedświtu, b. r. (1892),
99626 Kongres (Międzynarodowy) robotników i robotnic przemysłu tekstylnego w Berlinie.
99625 Kongres wszech religij w Chicago 1893.
99624 Kongres (Międzynarodowy) w sprawie reform celnych w Brukseli.
99623 Kongres (Pierwszy) polsko-katolicki w Buffalo.
99622 Kongres pokoju w Rzymie.
99621 Kongres pokoju w Genewie.
99620 Kongres panslawistyczny w Moskwie.