Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40152 Goldstein Henryk. Apeluję do ogólnego zebrania członków synagogi. Głos autora „Wrażeń ciechocińskich”. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1897,
40153 Goldstein Henryk.
40154 Goldstein L.
40155 Goldstein St.
40156 Goldstoff F . Leket Amarim. (Tylko tytuł niemiecki, reszta po hebrajsku). Krakau, Druck von Carl Budweiser, Verlag des Verfassers, 1869,
40157 Goldszmit Anna.
40158 Goldszmit Henryk (pseud. Janusz Korczak; 1878 lub 1879—1942).
40159 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. Dobroczyńca jakich mało. Ksiądz Stanisław Staszic, jako filantrop i mąż stanu. Szkic biograficzny skreślony przez... Warszawa, nakł. autora, skład główny u Jana Poznańskiego, druk. Ch. Keltera, 1881 (tak na karcie tyt., na okładce: 1882),
40160 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. Dramat rodzinny kartka z dziejów partykularza. Opowiedział... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Ungra, 1881,
40161 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. „Em-Ka” Marja Elżbieta Kamińska. Wspomnienie biograficzne skreślone przez ... Lublin, druk. Wł. Kossakowskiego, 1881,
40162 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. Słówko o ważności stowarzyszenia wzajemnéj pomocy subjektów handlowych wyznania Mojżeszowego w Warszawie, skreślone przez... Warszawa, druk. J. Goldmanna, 1870,
40163 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. Z życia żydowskiego. Obrazki i szkice wydane przez ... I. Warszawa, skład główny w Księgarni Bernarda Lesmana, druk. J. Goldmana, 1870,
40164 Goldszmit (Goldschmit) Jakub.
40165 Goldszmit Józef (1846—1896). Córka handlarza. Obrazek z czasów ostatniéj epidemii w Warszawie skreślony przez ... (Biblioteczka Gawęd i Powiastek Żydowskich). Warszawa, druk. Aleksandra Ginsa, 1868,
40166 Goldszmit Józef (1846—1896). Wizerunki wsławionych Żydów XIXgo wieku. I. Sir Moses Montefiore. Przez... Warszawa, nakł. autora, druk. Jana Jaworskiego, 1867,
40167 Goldszmit Józef (1846—1896). Wykład prawa rozwodowego podług ustaw Mojżeszowo-talmudycznych. Z ogólnym poglądem na ich rozwój i uwzględnieniem przepisów obowiązujących. Napisał... Mag. Prawa i Administracji. Podobizna listu rozwodowego dołącza się przy końcu dzieła. Warszawa, nakł. Wydawnictwa Stanisława Czarnowskiego i Spół., skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Al. Ginsa, 1871,
40168 Goldszmit Józef (1846—1896).
40169 Goldsztein H.
40170 Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852). (List pasterski, zawiadamiający o objęciu rządów diecezji sandom., datowany we Włocławku 9 marca 1844). B. m. b. r.,
40171 Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852). (List pasterski o poście czterdziestodniowym, datowany w Sandomierzu 4 stycznia 1845). B. m. b. r.,
40172 Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852). (List pasterski, ogłaszający jubileusz diecezji sandom., datowany w Sandomierzu 30 czerwca 1847 r.). (Warszawa), druk. XX. Misjonarzy u św. Krzyża,
40173 Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852). Do powyższego Listu dodatek, przeznaczający kościoły na odbywanie Jubileuszu i materye kazań. Warszawa, u XX. Misjonarzy,
40174 Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852). Porządek zaczęcia i odprawianie Jubileuszu w dyecezyi sandomierskiéj. Warszawa, druk. XX. Misjonarzy u św. Krzyża,
40175 Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852). (Zarządzenie o rekolekcjach, o naukach i kazaniach, o nauczaniu w szkółkach elementarnych, o aprobatach, o odpustach, o kolędzie, o spowiedzi wielkanocnej, datowane w Sandomierzu dnia 12 stycznia 1845). (Warszawa), druk. XX. Misjonarzy u św. Krzyża,
40176 Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852).
40177 Goldwejtz Eleonora.
40178 Goldziher Vilmos (1849—1916).
40179 Golejeński J.
40180 Golejewski (Golejowski) Antoni (1819—1893). List otwarty do wyborców. Lwów, 1869,
40181 Golejewski (Golejowski) Antoni (1819—1893).