Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
72873 Gustawicz Bronisław (1852—1916). O źródliskach obu Dunajców. Szkic oro-hidrograficzny. (Odb. z t. X Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego). Kraków, nakł. Towarzystwa Tatrzańskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1885,
72872 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Zasady goniometryi i trygonometryi prostokreślnéj na podstawie rzutów algebraicznych przez... (Odb. ze Sprawozdania dyrektora Gimn. św. Anny). Kraków, nakł. Funduszu Naukowego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1886,
72871 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Zarys historyczny sposobów kreślenia kart geograficznych. (Odb. ze Sprawozdania dyrektora c. k. Gimnazjum św. Anny). Kraków, D. E. Friedlein, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1882,
72870 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Zapiski florystyczne z powiatu bobreckiego. Podał... Członek c. k. Towarzystwa geograficznego w Wiedniu. (Odb. z t. XIV Sprawozdań Komisji Fizjograficznej Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jagiell, 1880,
72869 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Zagadki i łamigłówki ludowe. Zebrał... (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Kraj. Akademii Umiejętności w Krakowie, t. XVII dział 2). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Uniw. Jag., 1893,
72868 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Wyznaczenie jednowymiarowego powiększenia lunety ziemskiej. Przez... c. k. profesora gimnazyjum III. w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1893,
72867 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Z wycieczki do Lubeki, Tawemundy, Kiel i Hamburga. Wspomnienia z 67. zjazdu niemieckich przyrodników i lekarzy. Przez Prof.... Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1896,
72866 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Wycieczka w Czorsztyńskie. Skreślił... Warszawa, nakł. Filipa Sulimierskiego, skład główny w redakcji Wędrowca, druk. Wieku, 1881,
72865 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Kilka uwag nad tłumaczeniami rozpraw hipsometrycznych prof. Kolbenheyera podał... Członek Kom. fizyjogr. i antropol. Akad. Umiej. (Odb. z t. 18 Sprawozdań Komisji fizjogr. Akad. Umiej.). B. m. b. r. (Kraków, 1883),
72864 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Teoryja linii loxodromicznej i trójkąta loxodromicznego w zastosowaniu do kreślenia map morskich i rozwiązywania zagadnień z zakresu nautyki. Napisał... (Odb. z VIII i IX Sprawozdania Dyrekcji c. k. III Gimnazjum w Krakowie). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1892,
72863 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Szkice geograficzno-historyczne z wycieczki w Pieniny. Skreślił Prof.... (Odb. z Nowej Reformy). Kraków, nakł. Wydawnictwa Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1892,
72862 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Supplément à la flore des montagnes des Pieniny. (Nadb. z Bulletin de l'Acadèmie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1895,
72861 Gustawicz Bronisław (1852—1916). (Spis rozpraw i artykułów ogłoszonych w latach 1872—1884, bez tytułu). B. m. b. r.,
72860 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Rachunek wyrównania błędów spostrzeżeń na podstawie metody najmniejszych kwadratów. Przez... Profesora c. k. Gimnazyum III. w Krakowie. (Odb. z Sprawozdania dwunastego i trzynastego Dyrekcji c. k. III Gimnazjum w Krakowie za rok szkolny 1895 i 1896). Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1896,
72859 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Przyczynek do flory Pienińskiej. (Odb. z t. VI Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Tatrzańskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp.], 1881,
72858 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Pomiary tatrzańskie zestawił... (Odb. z t. 8 Pamiętnika Tatrzańskiego). Kraków, nakł. Towarzystwa Tatrzańskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1883,
72857 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Jerzego Wahlenberga pomiary barometryczne w Tatrach i przyległych działach górskich i dolinach w roku 1813 dokonane ponownie obliczył Prof.... (Odb. z 29 t. Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akad. Umiej.). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniw. Jag., 1893,
72856 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Pomiary barometryczne w pasmie babiogórskim i przyległych północnych działach górskich. (Odb. z 31 t. Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
72855 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Grecko-tureckie pogranicze. Dod. nadzwycz. do Nowej Reformy. Kraków, litogr. A. Pruszyńskiego, (1897),
72854 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Zebrał... Część piérwsza. Zwierzęta. (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Kraj. Akad. Umiej., t. V, dział 3). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
72853 Gustawicz Bronisław (1852—1916). O owadach jako szkodnikach drzew owocowych. Napisał Tadeusz Krak. (Odb. z Ekonomisty Narodowego, 1897). Kraków, nakł. Ekonomisty Narodowego, druk. A. Koziańskiego, 1897,
72852 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Opiekujcie się ptaszkami! Przez Prof.... Wydanie wtóre. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1887,
72851 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Ochrona ludzi a ochrona zwierząt. Skreślił... egz. zast. naucz. gimn. u św. Anny, sekretarz krakowskiego tow. ochr. zwierząt, członek wiedeńskiego i londyńskiego tow. ochr. zwierząt. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1877,
72850 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Mesures barométriques faites par George Wahlenberg dans les montagnes des Tatres. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1895,
72849 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Mapa teatru wojny w Afryce połud.: Transwall-Orania. Dod. do Nowej Reformy. Kraków, litogr. K. Kranikowskiego, (1899),
72848 Gustawicz Bronisław (1852—1916). O ludzie podduklańskim w ogólności, a Iwoniczanach w szczególności. Napisał Prof.... Wydawnictwo Towarzystwa ludoznawczego Nr. 12. (Odb. z Ludu, t. VI). Lwów, nakł. Towarzystwa Ludoznawczego, Drukarnia Polska, 1900,
72847 Gustawicz Bronisław (1852—1916). O kongruencyi liczb w zastosowaniu do rozwięzywania zrównań nieoznaczonych pierwszego stopnia napisał... (Odb. ze Sprawozdania c. k. Gimnazjum św. Anny za r. 1879). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879,
72846 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Jéż. Obrazek przyrodniczy dla ludu i młodzieży. Skreślił... (Odb. z Przyjaciela Zwierząt). Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), 1879,
72845 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Instrukcya dla zbierających zwyczaje i obyczaje ludowe. (Na końcu podpis: Br. Gustawicz z. naucz. gimn.). Kraków, nakł. autora, druk. Pobudkiewicza, 1880,
72844 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Europa w drugiej połowie XVI wieku. Kraków, litogr. M. Salba, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1895,