Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
48521 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Podróże. Przekład z niemieckiego Michała Bohusza Szyszki. Oddział I. Podróże po Afryce i Ameryce. Tom I—II. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. Gazety Codziennej, 1861,
48522 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). O stepach i pustyniach przez ... tłumaczył Ludwik Zejszner. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). B. m. b. r. (Warszawa, Klukowski, 1843),
48523 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Tableaux de la nature édition nouvelle, par ..., traduit par Ch. Galusky (Gałuski). Paris, Gide et Baudry, 1851,
48524 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Tableaux de la nature, par ... Traduction de M. Ch. Galusky (Gałuski). Nouvelle édition. Paris, L. Guérin, 1866,
48525 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859).
48509 Humbert W.
48508 Humbert Szczepan (1756—1829).
48506 Humbert Piotr ks. Główne prawdy wiary oraz obowiązki chrześcijanina przez X. ... napisane, a ku pożytkowi wiernych i kapłanów przez księcia Klaud. Drouas biskupa tulijskiego w języku francuzkim wydane, przełożył X. Ignacy Bardziński. Warszawa, druk. XX. Misjonarzy, 1842,
48507 Humbert Piotr ks. Uwagi o nayważnieyszych prawdach wiary. I naypierwszych obowiązkach Chrzesciaństwa. Ku przekładaniu ich ludowi Chrześciańskiemu w dni Swięte i Niedzielne użyteczne, a tym samym Pasterzóm Dusz ludzkich dogodne. z Francuzkiego na Polski Język Dla pomnożenia Chwały Boskiey, przez X. Ignacego Bardzinskiego Kanclerza Metr: Gnieznieńskiego przełożone. Łowicz, 1805,
48505 Humbert I król Włoch (1844—1900).
48500 Humań.
48504 Humans Edward.
48503 Humann Jean Georges (1780—1842).
48502 Humanitarność.
48501 Humaniści, humanizm.
48499 Human P.
48497 Hułak-Artemowśkyj Petro Petrowycz (1790—1865). Twierdowśkij. Małorossijskaja bałłada. Soczinienije Pietra Gułak-Artiemowskogo. Sanktpietierburg, tip. Impieratorskoj Rossijskoj Akadiemii, 1827,
48498 Hułak-Artemowśkyj Petro Petrowycz (1790—1865).
48496 Hulwa Fr.
48495 Hültl.
48494 Hülskamp Franciszek ks. (1833—1911).
48493 Hülsen (von) Carl. An Preussens Volk. Von ... Danzig (Gdańsk), Verlag von L. G. Homann's Kunst- und Buchhandlung, Druck der Schroth'schen Ofizin, 1849,
48492 Hulot Henryk Ludwik ks. (1757—1829). Rozprawa K. Hulot o romansach. Tłómaczona z języka francuzkiego przez K. S. S(narskiego). Wilno, druk. M. Zymelowicza, 1842,
48491 Hüllverding Jan (1799—1829).
48490 Hullin.
48488 Hulles J. dr. Przypadek „hydramnion acutum” w przebiegu ciąży bliźniaczej podał ... lekarz szpitalny w Kołomyi. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897,
48489 Hulles J. dr.
48486 Hull. The Hull Polish Record,
48487 Hull A K.
48485 Hulin Pierre Augustin (1758—1841).