Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40122 Goldscheider Alfred (ur. 1858) und Flatau Edward. Ueber Hämatomyelie. Von Prof. Dr. A. Goldscheider und Dr. Edw. Flatau. (Aus dem Städtischen Krankenhause Moabit in Berlin). Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für klin. Medicin. 31. Bd. H. 3 u. 4. B. m. b. r., (ok. 1896),
40123 Goldschmidt F.
40124 Goldschmidt H.
40125 Goldschmidt J.
40126 Goldschmidt J.
40127 Goldschmidt Jul. Gustaw (Varsaviensis). De nautico foenore scripsit Dr. ... Berolini, S. Calvary & Co, ex officina Draegeriana (C. Feicht), MDCCCLXVI (1866),
40128 Goldschmidt Marcus (ur. 1832). Nonnulla de resectione maxillae superioris adjecto exemplo maxillae superioris dimidii dextri in Clinico Chirurgico Vratislaviensi resectae. Dissertatio inauguralis chirurgico-pathologica quam consensu et auctoritate Gratiosi Medicorum Ordinis in Alma Universitate Viadrina ad summos in medicina et chirurgia honores rite capessendos die XIII. m. Decembris MDCCCLVI h. 1. q. c. palam defendet auctor..., Posnaniensis. Opponentibus: D. Schlesinger, med. et chir. dr. J. Meyer, med. et chir. cand. Vratislaviae, typii Henrici: Lindner, (1856),
40129 Goldschmidt S. H.
40130 Goldschmidt Zygmunt (z Warszawy, ur. 1845). Ueber intrauterine unblutige Behandlung. Von... pract. Arct in Berlin: Berlin, Druck und Verlag von G. Reimer, 1876,
40131 Goldschmidt Zygmunt (z Warszawy, ur. 1845). Acute Erkrankungen in der Schwangerschaft. Inaugural-Dissertation verfasst und mit Zustimmung der Medicinischen Facultaet der Universitaet Leipzig zur Erlangung der Doctorwuerde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshuelfe in Pruefungssaale der Medicinischen Facultaet am 3. April 1869 vormittags 11 Uhr oeffentlich vertheidigt von Sigismund Goldschmidt, med. bacc. aus Warschau. Leipzig, Druck von G. Kreysing, 1869,
40132 Goldschmidt Zygmunt (z Warszawy, ur. 1845). Über Initialsymptome bei Asthma nervosum. Von Dr. Goldschmidt-Bad Reichenhall. Sonder-Abdruck aus „Deutsche Medizinal-Zeitung”. 1892. No. 29. Berlin, Druck von Leonhard Simion, (1892),
40133 Goldschmidt Zygmunt (z Warszawy, ur. 1845). Der Kurort Bad-Reichenhall und seine Umgebung. Ein Handbuch für die Besucher. Von Dr. med. Sigismund Gold schmidt Kurarzt zu Reichenhall ... Mit einer Ansicht in Autotypie und einer Karte. (Braumüller's Bade-Bibliothek, 83). Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, 1892,
40134 Goldschmit Jakub.
40135 Goldsmit.
40136 Goldsmith Oliver (1728—1774). Historya rzymska od założenia Rzymu do upadku Cesarstwa na Zachodzie, Podzielona na dwie części: Pierwsza obeymuie Dzieie Rzeczypospolitey, druga Cesarstwa: napisana przez Doktora ... Podług dwunastego wydania Angielskiego na Ięzyk Francuzki przez C. G(raux), a z tego na Polski przez M(ichała) O(lszewskiego) i A(ntoniego) Marcinowskiego) przełożona. Tom I—II. Wilno i Warszawa, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1813,
40137 Goldsmith Oliver (1728—1774). Obywatel świata, dzieło po angielsku Przez P, ... Napisane, a na Polski język przez Kazimierza Hr. Grabowskiego przełożone. Tom I—II. Warszawa, nakł. Glücksberga, w Drukarni przy Nowolipiu nr 646, 1817,
40138 Goldsmith Oliver (1728—1774). Wieś opuszczona. Poema z angielskiego przełozone (!) przez L(udw.) K(amińskiego). Warszawa, 1806,
40139 Goldsmith Oliver (1728—1774). Wikary Wekfildzki, powieść Olivera Goldsmita z angielskiego wytłumaczona przez Hipolita Błotnickiego. Tom I—II. Warszawa, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1825,
40140 Goldsmith Oliver (1728—1774). Wikary wakefield'ski. Przekład W. Noakowskiego. Illustracya Edwarda Frère. (Skarbiec Arcydzieł Piśmienniczych Europy). Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Stanisława Strąbskiego, 1853,
40141 Goldsmith Oliver (1728—1774). Krótki zbiór historyi greckiey od iey początku aż do zamienienia Grecyi w prowincyą rzymską, przez Goldsmita po angielsku napisany, a podług dwunastey edycyi Przez V. D. Musset-Pathaja na francuzki język przełożony. Dzieło to w Anglii i Francyi dla Szkól i Pensyy przeznaczone, tłumaczył z francuzkiego X. Michał Olszewski, Magister Filozofiii (!), Kapelan Gimnazyum Imper. Wileń. Uniwersytetu. Wilno, nakł. Aleksandra Żółkowskiego, w Drukarni XX. Pijarów, 1819,
40142 Goldsmith Oliver (1728—1774). Zbiór krótki historyi rzymskiey Goldsmita. Od założenia Rzymu, aż do upadku Cesarstwa Rzymskiégo na zachodzie. Podług dwunastéj edycyi, z angielskiégo na francuzki ięzyk przez W. D. Musset-Pataia. Dla użytku Prytanneów, Liceów i Szkól drugiego rzędu przełożony. A podług drugiéy poprawnéy edycyi francuzkiéy na polski ięzyk przez X. Michała Olszewskiego Mag: Fil: byłego Nauczyciela Literatury i Prawa, w Gimnazyum wydziału Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu. przetłumaczony. Część pierwsza. Rzeczpospolita — Część druga. Cesarstwo Rzymskie. Wilno, nakł. Aleksandra Żółkowskiego, w Drukarni XX. Pijarów, 1817,
40143 Goldsmith Oliver (1728—1774).
40144 Goldsmith Oliver (1728—1774), Suhm Piotr Fryderyk. Lizmora, Sygryda, Bianka i Izabella. Historye. Warszawa, w Drukarni przy Nowolipiu Nro 646, 1815, w 8ce, str. 136. Lizmorę (pióra Goldsmitha) tłumaczył J. D.; Sygrydę (pióra Piotra Fryd. Sulima) tłum. A. W.; Biankę i Izabellę (pióra niewiadomego autora) tłum. J. L. Lipiński. — Jest to wydanie tytułowe części tomu XIII Wyboru powieści moralnych i romansów, Warszawa, 1805
40145 Goldsobel A.
40146 Goldspiegel-Sosnowska H. Traitement des maladies des femmes par le méthode de Thure Brandt. (Observations personnelles de 1889 á 1893) Par... Extrait des Archives générales de médecine. Numéro de Décembre 1893. Paris, Asselin et Houzeau, tipogr. A. Davy, 1894,
40147 Goldspiegel Zofia.
40148 Goldsshmit H.
40149 Goldstein E(dward ?; 1844—1920).
40150 Goldstein E. N.
40151 Goldstein Henryk. Wrażenia Ciechocińskie. Opisał... Warszawa, nakł. autora, druk. Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, 1883,