Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
52809 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Brésil Juliusz Henryk (1818—1899) i Dennery A. F. Kuglarz. Dr. w 4 a.
54333 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Halévy Ludwik (1834—1908). Kuglarka. Kom. w 3 a.
9279 Borri Pasquale (1820—?). Kuglarka (La Giocoliera), balet w 3 aktach i 8 obrazach pomysłu i układu... muzyka pp. Giarza i Giaquinto. Warszawa, nakł. i druk. Jana Cotty, 1877,
106892 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Kudejar powieść historyczna z czasów Iwana Groźnego. Tłómaczył *** (Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej, r. XII, 1899). Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
58607 Dubiecki Marian (1838—1926). Kudak, twierdza kresowa i jej okolice. Monografia historyczna nagrodzona przez Akademię Umiejętności w Krakowie (poświęcona J. I. Kraszewskiemu). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879,
58606 Dubiecki Marian (1838—1926). Kudak, twierdza kresowa i jej okolice. Monografia historyczna (poświęcona J. I. Kraszewskiemu). (Odb. z Przeglądu Polskiego w dziesięciu egzemplarzach). Kraków, druk. Czasu, 1879,
70433 Grass J. Kuchnia zdrowia, albo Przepisy przyrządzania potraw z produktów krajowych, najprościejszym, najwłaściwszym sposobem, dla osób tak chorych, jako też i powracających do zdrowia, służących, przez J. Jankowskiego. Wilno, T. Glücksberg, 1838,
80427 Jaworska Emma Mattes i Jaworski Walery. Kuchnia Higieniczna (E. Jaworska). Dyetetyka szczegółowa (Dr. W. Jaworski). Kuchnia higieniczna ze szczegółowem uwzględnieniem potrzeb chorych. Napisała Emma Jaworska. Z wstępem i dodatkiem lekarskim. Kraków, nakł. Księg. S. A. Krzyżanowskiego, 1897,
28789 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Haukowa Zofia z Hauków (krypt. Z. H.; 1817—1861). Kuchcik książęciem. Kom. w 1 a.
54399 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Heine Henryk (1797—1856). Kucharz polityczny. Kom. w 1 a.
31534 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Słowaczyński Andrzej. Kucharski. Krt. w 1 a.
32301 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wielogłowski Walery (krypt. W.W.; 1805—1865). Kucharki. Obr.
35595 Florentyna i Wanda. Kucharka polska, zawierająca szkołę gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów, zebrana przez... Lwów, Maniecki, 1867,
35597 Florentyna i Wanda. Kucharka polska zawierająca szkołę gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów. Zebrana przez... Część I—II. Wydanie piąte znacznie pomnożone. (Cz. II pt. Kucharka polska czyli szkoła gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów zebrana przez... Wydanie piąte znacznie rozszezone. i jeszcze bardziej udoskonalone). Lwów, nakł. autorek, Druk. Narodowa, bez roku,
35596 Florentyna i Wanda. Kucharka polska czyli szkoła gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów. Wyd. 4te, cz. I—II. Lwów, nakł. i druk. W. Manieckiego, b. r.,
22701 D.... a. Kucharka doświadczona warszawska albo przeszło 360 artykułów, obejmujących sposoby przyprawiania różnych potraw mięsnych, rybnych, melszpejzów, jarzyn, sosów, galaret i zup; alfabetycznie ułożonych przez D….. a. Warszawa, 1837,
54108 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gille Filip (1830—1901) i Noriac J. Kubuś i Piotrusia. Opt. w 1 a. Muz. J. Offenbacha.
28389 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Frey Ignacy (1831—1885). Kuba w salonie. Kom. w 1 a.
59923 Dygasiński Adolf (1839—1902). Kuba Gąsior. Opowiadanie prawdziwe przez... Warszawa, nakł. redakcji Głosu, druk. Marii Ziemkiewicz, 1889,
104228 Bełza Władysław (1847—1913). Ku wiekopomnej pamięci powtórnego grzebania szczątków ostatniego z Piastów Kazimierza Wielkiego Króla Polskiego w katedrze krakowskiej na Wawelu d. 8 lipca 1869. Kraków, druk. K. Budweiser, 1869,
62843 Engeström Benzelstierna Wawrzyniec (1829—1910). Ku uczczeniu trzydziesto-drugo-letniej rocznicy zgonu Adama Mickiewicza. Napisał... Poznań, druk. Dziennika Poznańskiego, 1887,
96106 Kochanowski Jan (1530—1584). Ku uczczeniu 300-letniej rocznicy zgonu Jana Kochanowskiego;
49589 Kamieński Tadeusz Aleksy (ur. 1775). Ku pamiątce Jaśnie Oświeconey Xiężney Izabelli z Xiążąt Czartoryskich Lubomirskiey Marszałkowey Wielkiey przeszłego Królestwa Polskiego, zeszłey w Wiedniu dnia 25 Listopada 1816 Roku. B. m. b. r. (Kraków, 1816),
81720 Jeż Mateusz ks. (ur. 1862). Ku czci Św. Jana Kantego Patrona Królestwa Polskiego. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1897,
21597 Czci. Ku Czci Boga i uwielbieniu Maryi Panny Różańcowéj. (Formularz przyjęcia do Bractwa Różańcowego z obszerną o nim informacją). Kraków, wyd. ks. Franciszek Gawłowski, druk. Czasu, 1853,
58792 Duchińska Seweryna z Żochowskich primo voto Pruszakowa (1816—1905). Ku czci Adama Mickiewicza. Na stóletni Jubileusz Wieszcza. Paris, imp. A. Reiff, (1898),
55880 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Planard (de) Franciszek Antoni Eugeniusz (1783—1855). Któryż jest moim zięciem. Kom. w 3 a.
28576 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Goldszmit Henryk (pseud. Janusz Korczak; 1878 lub 1879—1942). Którędy.
104349 Bendlewicz Stanisław (1854—1921). Które zawody przemysłowe, obiecujące powodzenie, są u nas mało reprezentowane? Rzecz czytana na walnem zebraniu delegatów Tow. Przemysłowych związkowych w Poznaniu w dniu 28 maja r. 1899. Tanie wydawnictwo Związku Tow. przemysłowych w Niemczech, nr. 2. Poznań, A. Cybulski, druk W. Simona, 1899,
56879 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Wolff Piotr. Które lepsze?,