Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
48544 Hummel Rajmund.
48543 Hummel Johann Nepomuk (1778—1837).
48542 Hummel Ferdynand (1855—1928).
48541 Hummel A. Kleine Landeskunde der Provinz Schlesien mit Einschluss der Nachbargebiete. Von ... Seminarlehrer. Mit 6 Karten im Text. Deutsche Landeskunden No. V. Leipzig, Ed. Peter's Verlag, Druck von Grimme u. Trömel, 1878,
48540 Humiński Wł. ks.
48539 Humiliana z Cerchi błog. (zm. 1246).
48532 (Humiecki). Genealogia połączonych rodzin Stefana Humieckiego i Aleksandra Krasińskiego. Lwów, z litogr. Korn. Pillera,. 1856,
48534 Humiecki Modest. Aforyzmy na tle przyrody. Skreślił ... Dr. Med. i Chir. Mag. p. i prakt. lekarz w Krośnie. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, nakł. autora, Druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1877,
48535 Humiecki Modest. Darwinizm. Skreślił Dr. ... Lwów, nakł. autora, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1878, w 8ce, str. 31, 1 nl. i tablica litograf.
48536 Humiecki Modest. Dumki i dumy. Marija ot Siona (pseud.). Lwów, iz tipogr. Stawrop. Instituta, 1881,
48537 Humiecki Modest. Nero czyli Wielcy bohaterzy. Lwów, nakł. autora, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1880,
48538 Humiecki Modest.
48533 Humiecki Karol Epifaniusz. Faculté de droit de Paris. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera. soutenu le Vendredi 13 août 1869, à 1 heure par Charles Épiphanie Humiecki né à Rydzewo Palatinat Augustowo (Pologne). Paris, Typographie de Gaittet, 1869,
48531 Humieccy.
48530 Humer Józef.
48529 Hume Fergus (1859—1932).
48528 Hume Dawid (1711—1776).
48527 Humbug Pafnucy (pseud.?).
48526 Humboldt (von) Wilhelm (1767—1835).
48510 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). O budowie i sposobie działania wulkanów w różnych częściach ziemi przez ... z dzieła Ansichten der Natur. Warszawa, 1828,
48511 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Cosmos, essai d'une description physique du monde, par ... Traduit par H. Faye (et Ch. Galusky). Paris, Gide et J. Baudry, 1846—1848, w
48512 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Kosmos. Rys fizycznego opisu świata ... Przełożyli J. Baranowski i L. Zejszner. Tom piérwszy. Warszawa, nakł. Henryka Natansona, druk. St. Strąbskiego, 1849,
48513 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Kosmos. Rys opisu fizycznego świata ... Przełożyli J. Baranowski i L. Zejszner. Tom pierwszy. Warszawa, nakł. Henryka Natansona, druk. S. Strąbskiego, 1849,
48514 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Kosmos. Rys fizycznego opisu świata ... przełożyli J. Baranowski i L. Zejszner. Tom pierwszy. Wydanie drugie poprawione. Warszawa, nakł. Henryka Natansona, druk. J. Ungra, 1852,
48515 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Mélanges de Géologie et de physique générale, par ..., traduits par Ch. Galusky (Gałuski). Tome Ier. Paris, Gide et J. Baudry, 1854,
48516 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Obrazy natury, z umiejętnemi objaśnieniami ... Przełożył z 3-go poprawnego i pomnożonego wydania Dr. A. E. Urbański, kustosz c. k. Biblioteki Uniwersyt., docent fizyki matemat. przy Uniwer. lwowskim, członek c. k. Towarz. gosp. w Galicyi. Tom I—II. Petersburg, nakł. i druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1860,
48517 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Odkrycie Ameryki. Wyjątek z tomu IIgo „Kosmos” przez ... Tłumaczył Ludwik Zejszner. B. m. b. r.,
48518 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Oeuvres d'Alexandre de Humboldt. Cosmos, essai d'une description physique du monde. Traduction de M. H. Faye et de M. Ch. Galusky (Gałuski). Édition mise dans un meilleur ordre et augmentée d'une notice biographique sur Humboldt, avec des fragments inédits de la correspondance de l'auteur. Paris, T. Morgand et Gide, 1864,
48519 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Oeuvres d'Aleksandre de Humboldt. Tableaux de la nature. Traduction de M. Ch. Galusky (Gałuski). Nouvelle édition. Paris, T. Morgand, 1865,
48520 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Podróż Pana ... Królewsko-Pruskiego konsyliarza górniczego, w koło ziemi, a mianowicie po Ameryce południowey. Z niemieckiego ięzyka przełożona. Z kopersztychami. Tom I—II. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,