Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40092 Goldman (Goldmann) Bernard (1841—1901). Sprawozdanie poselskie. Mowa wygłoszona na walnem zebraniu wyborców miasta Lwowa dnia 22 maja 1883. Przedruk z Dziennika polskiego. Lwów, Druk. I Związkowa, 1883,
40093 Goldman (Goldmann) Bernard (1841—1901).
40094 Goldmann Dawid.
40095 Goldmann Israel.
40096 Goldmann Izaak (1798—1863). Elegja i oda na zgon niezapomnianego, w Bogu spoczywającego, Najjaśniejszego Mikołaja Pawłowicza Cesarza Wszech Rossyj, Króla Polskiego &. &. &. napisana po hebrajsku przez Najniższego poddanego i sługę..., przetłomaczona na język polski przez Izraela Goldmann Syna Autora. Warszawa, druk. N. Schriftgissera, 1855, w
40097 Goldmann Izaak (1798—1863). Europas Cabinette und Allianzen. Von Verfasser der Pentarchie. Leipzig, Verlag von Otto Wigand, 1862,
40098 Goldmann Izaak (1798—1863). Hymn śpiewany w dniu świętéj koronacyi i namaszczenia Najmiłościwiéj nam Panującego Najjaśniéjszego Cesarza Aleksandra IIgo Samowładcy Wszech Rossyi Króla Polskiego i Jego Dostojnéj Małżonki Najjaśniejszéj Cesarzowéj Maryi Alexandrównéj, pod czas zebrania się milionów wiernych poddanych Jego, każdy według wyznania do Kościołów Bożych i my wierni Tronowi Izraelici w domach modlitwy i Synagogach błagaliśmy Najwyższego o szczęśliwe i długoletnie panowanie Cesarza naszego. W dniu 26 Sierpnia (7 Września) 1865 r. przez Najniższego poddanego i sługę ... Naucz. Szk(oły) Rab(inów) w Języku Hebrajskim z przekładem Polskim. Warszawa, druk. N. Schriftgissera, 1856,
40099 Goldmann Izaak (1798—1863). Die europäische Pentarchie. Leipzig, Verlag von Otto Wigand, Guss und Druck von Friedrich Nies, 1839,
40100 Goldmann Izaak (1798—1863).
40101 Goldmann Izrael.
40102 Goldman J.
40103 Goldmann J. B. K. k. priv. Assicurationi Gener. in Triest. Lemberg 1861. Circular-Schreiben an die H. H. Haupt- und Bezirks-Agenten in Galizien, Krakau und Bukowina. B. m. b. r.,
40104 Goldmann J. B. K. k. priv.
40105 Goldman Jakub S.
40106 Goldmann Leon. Przyjaciel dziatek, czyli Początki czytania podług najnowszej metody, z 16 małemi powiastkami i bajeczkami, z 24 kolorowanemi rycinkami, na czterech tablicach, ułożone przez L. G. Warszawa, Orgelbrand, 1853,
40107 Goldmann J. B. K. k. priv.
40108 Goldmann Leon. Zdania z różnych gałęzi Prawa i umiejętności politycznych, których po odbyciu egzaminów ścisłych w celu otrzymania stopnia Doktora Prawa w c. k. Wszechnicy Jagiellońskiéj w Krakowie... rodem z Tarnowa dnia 10 Kwietnia 1872 o godzinie l éj w południe W Kollegium prawniczém publicznie bronić podejmuje się. Kraków, w Drukarni Uniwersyteckiej, 1872,
40109 Goldmann Salka (z Płocka; ur. 1870). Danziger Verfasungskämpfe unter polnischer Herrschaft. Inaugural-Dissertation der I. Sektion der hohen philosophischen Facultät der Universität Zürich zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von... Wien. Genehmigt auf Antrag von Herrn Professor Meyer von Knonau. Leipzig, Druck von B. G. Teubner, 1900,
40110 Goldman-Złotowski E.
40111 Goldmark Karol (1830—1915).
40112 Goldoni Karol (1707—1793). Il matrimonio per concorso commedia di tre atti in prosa. Dell'avvocato ... Vilna, a spese di Giuseppe Zawadzki, 1811,
40113 Goldoni Karol (1707—1793). Mirandolina czyli Piękna gosposia. Komedya w trzech aktach. naśladowanie Goldoniego „Locandiera” tłomaczona z niemieckiego przez B. Halperta. (Teatra Warszawskie, 1). Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Węckiego, 1834,
40114 Goldoni Karol (1707—1793). Treść komedyi w 3 aktach p. t. Oberżystka (La locandiera). Warszawa, druk. J. Ungra, 1856,
40115 Goldoni Karol (1707—1793).
40116 Goldreich Mendel.
40117 Goldring Ambroży (pseud.: Aleksander Powojczyk; 1878—1934).
40118 Goldscheider Adalbert (pisze pod pseud. Baldwin Groller; 1848—1916).
40119 Goldscheider Alfred (ur. 1858).
40120 Goldscheider Alfred (ur. 1858) und Flatau Edward. Normale u. pathologische Anatomie d. Nervenzellen auf Grund d. neueren Forschungen. M. 8 Abb. im Text u. 7 Taf. Berlin, Fischer's medicin. Buchh., 1898,
40121 Goldscheider Alfred (ur. 1858) und Flatau Edward. Beiträge zur Pathologie der Nervenzelle. Von Prof. Dr. A. Goldscheider und Dr. E. Flatau. Original-Mittheilung. Aus dem städtischen Krankenhause Moabit in Berlin. (Abtheilung von Prof. Dr. Goldscheider). Separat-Abdruck aus „Fortschritte der Medicin”, No. 7, 1. April 1897. Druck von Albert Koenig in Guben, (1897),