Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
72933 Gutman Bronisław.
72932 Gutman Bronisław.
72931 Gutkowski Wojciech (1775—1826).
72930 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Rozprawa o fortyfikacyi czytana na publiczném posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk Na dniu 30 Kwietnia 1811 Roku przez... Podpółkownika, Pod-Dyrektora Inżenierów, Kommendanta 2go Szkoły Elementarney Artylleryi i Inżenierów, Towarzystwa powyższego, iako też Ekonomicznych, Warszawskiego i Petersburskiego, Członka. Warszawa, druk. Gazety Warszawskiej, 1811,
72929 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Przepisy i powinności Kadetów Szkoły elementarnéj Artylleryi i Inżynierów, wydane w Warszawie dnia 21go Kwietnia 1811 roku, przez...,
72928 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Proiekt do ustaw Towarzystwa rolniczego wojewodztwa lubelskiego przedstawiony na dniu 20 Czerwca 1817 roku na posiedzeniu tegoż Towarzystwa przez... Podpułkownika Inżenierów, różnych Towarzystw uczonych Członka. Lublin, druk. Jana Karola Pruskiego, 1817,
72927 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Obrachowanie korzyści wynikających z zaprowadzenia rolnictwa przemiennego. Przez autora Katechizmu ekonomicznego dla włościan, Członka kilku Towarzystw rolniczych. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1825,
72926 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Katechizm ekonomiczny dla włościan, albo Nauka przez pytania i odpowiedzi, O Rolnictwie, Ogrodnictwie, Sadownictwie; O utrzymywaniu bydła, koni, różnych trzód, drobiu i pszczół; O Ekonomii Domowey iako, o przyzwoitym chodzeniu około gospodarstwa domowego, o nabiale, przędziwie, o użytkowaniu z rozmaitych roślin gospodarskich, i o różnych wiadomościach przydatnych gospodyni. Dzieło pożyteczne, nietylko dla włościan, i nayniższey klassy rolników, lecz i dla Właścicieli dóbr, Possessorów, Rządców dobrami, i Plebanów. Napisane przez... Imperatorskiego wolnego Towarzystwa Ekonomicznego Petersburgskiego Członka korresponduiącego. Warszawa, w Drukarniach Połączonych Gazety Warszawskiej i Sukcesorów Tomasza Lebrun, 1806,
72925 Gutkowski Mieczysław. Nastolnaja kniga dla notariusow warszawskago sudiebnago okruga. Sostawił... Izdanije nieofficialnoje. Płock, izdanije Kniżnago Magazina M. Gutkowskago. Warszawa, Tipogr. Gubiernskago Prawlenija, 1899,
72924 Gutkowski Karol.
72923 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863).
72922 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863). (List pasterski z datą: Janów 17 I 1835, inc: „Dopełniając naszéy powinności...”). B. m. b. r.,
72921 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863). (List pasterski z datą: Janów 5 V 1834, inc: „Universis et singulis quorum interest...”). B. m. b. r.,
72920 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863). (List pasterski z datą: Janów 30 I 1832, inc: „Oto nadszedł nam...”). B. m. b. r.,
72919 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863). (List pasterski z datą: Varsaviae 1 III 1827, inc: „Pia Mater Catholica Ecclesia...”). B. m. b. r.,
72918 Gutkowski Edward.
72917 Gutkowski Błażej. Dissertatio inauguralis Mineralogico-Chemico-Medica de Zinco quam adjectis Thesibus Annuente inclyta Facultate Medica in Antiquissima ac Celeberrima Universitate Jagiellonica pro Adquirenda Doctoratus Medicinae Laurea... Medicinae Chirurgiaeque Magister Publice disquisitioni submittit Anno 1819. Cracoviae (1819),
72916 Gutkowski Błażej. Anatomia teoretyczna czyli Nauka o budowie części składaiących organizm człowieka przez... Medycyny Doktora Dyssektora Anatomii w Uniwers. Jagiellonskim. Tom lszy o kościach i więzach. Kraków, w Drukarni Braci Gieszkowskich, 1828,
72915 Gutkowski.
72914 Guthrie Matthew (zm. 1807).
72913 Guthrie Maria.
72912 Guthlin Alois ks. (ur. 1828). Le réveil de la Pologne par M. l'abbé... professeur de philosophie à l'Institution libre de Colmar. Extrait du Journal des villes et des campagnes. Paris, E. Dentu libraire-àditeur, imprimerie A. Pillet fils ainé, 1863, {par... Seconde édition. Augmentée d'un Appendice. Paris, E. Dentu libraire-éditeur, impr. de Pillet fils ainé, 1863, par... Troisième édition Augmentée d'un Appendice. Paris, E. Dentu libraire-éditeur, impr. de Pillet fils ainé, 1863,}
72911 Guthlin Alois ks. (ur. 1828). La réponse du prince Gortchakoff. Strasbourg, Huder, 1863,
72910 Guthlin Alois ks. (ur. 1828). La Pologne et la diplomatie par M. l'abbé..., professeur au Gymnase catholique de Colmar. Strasbourg, imprimerie Huder, 1863,
72909 Gutherz Herman.
72908 Guthe Hermann (1825—1874). Geografija powszechna z 43 drzeworytami w tekscie. Przekład z drugiego wydania 1872, porównany z trzeciem z 1874 roku. Pomnożony oryginalną pracą odnoszącą się do wschodniéj Słowiańszczyzny. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. J. Bergera, 1875,
72907 Guth (kostiumer).
72906 Gueterverkehr. Gueterverkehr (Director ostdeutsch- schlesisch-russischer). Reglementarische Bestimmungen und Tarife für directe Gütersendungen zwischen Stettin (Szczecin), Breslau (Wrocław), Waldenburg (Wałbrzych) für Flachs einerseits und St. Petersburg, Pskow, Ostrow, Dünaburg, Wilna, Kowno, Grodno, Białystock und Riga andererseits. Gültig vom 1. Juli 1866. Bromberg (Bydgoszcz), 1866,
72905 Güterbock Paul (ur. 1844).
72904 Güterbock Karl Eduard (1830—1914). De jure maritimo quod in Prussia saeculo XVI et ortum est et in usu fuit. Jur. Hab. Schrift. Königsberg, 1866,