Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40062 Goldflam Samuel (1852—1932). O niezwykłej postaci peryodycznego rodzinnego porażenia powstałego prawdopodobnie na tle samozatrucia. (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891,
40063 Goldflam Samuel (1852—1932). Kliniczny przyczynek do etyologii wiądu rdzeniowego. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891,
40064 Goldflam Samuel (1852—1932). Przyczynek do patologii porażeń ołowianych. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1892,
40065 Goldflam Samuel (1852—1932). O przymiocie rdzenia. Przez... (Odczyty Kliniczne, wydawane przez redakcję Gazety Lekarskiej. Seria III. Zeszyt 8 i 9. N° 32 i 33). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1891,
40066 Goldflam Samuel (1852—1932). Przypadek polioencephalitis superior, interior i poliomyelitis anterior po influenzy z zejściem śmiertelnem, drugi niewiadomego pochodzenia z zejściem pomyślnem. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891,
40067 Goldflam Samuel (1852—1932). Przypadek połowicznego zaniku twarzy (hemiatrophia facialis). (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1890,
40068 Goldflam Samuel (1852—1932). Dwa przypadki t. zw. Myoclonus multiplex, Paramyoclonus multiplex, Friedreich przez ... (Odb. z Kroniki Lekarskiej). (Warszawa), druk. Marii Ziemkiewiczowej, (1892),
40069 Goldflam Samuel (1852—1932). O rozsianem wieloogniskowem stwardnieniu mózgu i rdzenia. (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1886,
40070 Goldflam Samuel (1852—1932). Długotrwałe wpochwienie kiszki czczej, spowodowane polipami. (Invaginatio chronica jejuni, polypis provocata). Wpochwienie wogóle. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881,
40071 Goldflam Samuel (1852—1932). O tzw. rozsianem zapaleniu nerwów (neuritis multiplex disseminata, polyneuritis). (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1887,
40072 Goldflam Samuel (1852—1932).
40073 Goldflam Samuel (1852—1932), Meyerson S. O przedmiotowych szmerach w uchu i głowie. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893,
40074 Goldflus Matylda. Sur la structure et les fonctions de l'assise épithéliale et des antipodes chez les composées. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève pour obtenir le grade de docteur ès-ciences parMlle ... de Varsovie (Pologne). Extrait du Journal de Botanique, t. XIII et XIII (!), Paris 1898—99. (Etudes de Morphologie et de Physiologie cellulaires faites au Laboratoire de Botanique de l'Université de Genève — Professeur R. Chodat. II). Paris, J. Mersch impr., b. r.,
40075 Goldflus Matylda.
40076 Goldfluss S.
40077 Goldfluss Szymon. Córka kaleki, powieść osnuta na tle ustnie podanego szkicu. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Tomaszewskiego, 1882,
40078 Goldfluss Szymon. Na grobie, powieść z prawdziwego zdarzenia. Warszawa, nakł. i druk. J. Tomaszewskiego, 1880,
40079 Goldfluss Szymon. Niezabudki czyli listy bez odpowiedzi. Skreślił... Warszawa, druk. J. Tomaszewskiego, 1881,
40080 Goldfluss Szymon. Zbiorek pamiątkowy dla moich dzieci czyli wspomnienia z epoki wieku młodzieńczego. Warszawa, druk. J. Tomaszewskiego, 1871,
40081 Goldfluss Szymon.
40082 Goldhaar Michał. Katalog czytelni polskiéj w księgarni... w Kielcach przy ul. Małéj w domu p. Łuniewskiego. Druk. E. Kołakowskiego, (1863),
40083 Goldhaar Michał.
40084 Goldhaber Adolf (1849—?).
40085 Goldhamer Herman.
40086 Goldhammer Leo (mylnie).
40087 Göldi Emil A. dr.
40088 Goldman.
40089 Goldmann dr.
40090 Goldmann Abraham.
40091 Goldman Antoni Jan.