Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40032 Goldblum H.
40033 Goldblum N.
40034 Golde E.
40035 Goldemund Franz. Sätze aus den Rechts- u. Staatswissenschaften, welche nach abgelegten vier strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der Jagellonischen k. k. Universität zu Krakau,... aus Röwersdorf (Sędziszowa) in Schlesien gebürtig, am 23. December um 12 Uhr mittags im Collegium Juridicum öffentlich zu vertheidigen bereit ist. Krakau, in der Buchdruckerei der k. k. Universität, 1859,
40036 Goldenberg Arkadiusz.
40037 Goldenberg Berisch. Die Assimilation der Juden von ... Tarnopol, Auflag des Verfassers, Podolische Druckerei, 1883,
40038 Goldenberg Berisch. Die religiösen Ideen der Alten und ihr Einfluss auf die Sprache vom hebräischen Standpunkte aus beleuchtet. Tarnopol, Selbstverlag des Verfassers, Podolische Druckerei, 1880,
40039 Goldenberg Berisch. Die hebräische Sprache und das Judenthum oder Gehört die hebräische Sprache zum Wesen des Judenthums? eine Zeitfrage vom orthodoxen Standpunkte aus beleuchtet von ... Tarnopol, Verlag des Verfassers, Druck v. J. Pawłowski, 1885,
40040 Goldenberg Berisch.
40041 Goldenberg Jakub.
40042 Goldenberg Julius dr. Precz z Jezuitami! albo dla czego towarzystwo Jezusowe jest największem niebezpieczeństwem dla państwa i kościoła? przetłómaczył z niemieckiego Jerzy O……. y. Rzym, 1872,
40043 Goldenring Herman. Cennik maszyn i narzędzi rolniczych zakładu rolniczo-przemysłowego ... w Warszawie, ul. Miodowa Nr. 5. 1881. Warszawa, druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1880,
40044 Goldenring Herman. Cennik maszyn i narzędzi rolniczych zakładu roln.-przemysł. ... w Warszawie, ul. Miodowa No. 5. 1885. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
40045 Goldenring Herman. Amierikanskaja izobrietienija Bokieja (Buckeye) żatwienno-kosilnaja maszyna z samodiejstwujuszczim otbrasywajuszczim snariadom iz fabriki: Adriance, Platt et Comp. New-York Specyalnaja agientura prodaży etich maszyn na carstwo polskoje i zapadnyja gubiernii impierii w ziemledielczesko-promyszlennom zawiedienii Hermana Goldenringa, w g. Warszawie po Miedowoj ulice pod N. 494 (nowyj 5), wozle kostiola prieobrażenija gospodnia. Warszawa, w tipografii 3. Orgelbranda synowiej, 1874,
40046 Goldenring Herman. Żniwiarka kosiarka Buckeya z odkładaczem samodziałającym, z fabryki Adryance, Platt et Comp. Cennik zakładu rolniczo-przemysłowego ... Warszawa, druk. Orgelbranda Synów, 1872,
40047 Goldenring Herman. Żniwiarko-kosiarka z odkładaczem samodziałającym, z fabryki Adriance Platt et Comp. New-York. Cennik zakładu rolniczoprzemysłowego ... w Warszawie 1874. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1874,
40048 Goldenstein Leo. Brody und die russischjüdische Emigration, nach eigener Beobachtung erzählt. Frankfurt a. M., Kauffmann in Comm., 1882,
40049 Goldenweiser A. S. Prądy i reformy społeczne w Anglii XIX wieku. Referat odczytany na posiedzeniu Kijowskiego Towarzystwa prawniczego w dniu 3 października 1891 r. Przekład z ruskiego (tłum. Józef Hłasko). Warszawa, nakł. redakcji Głosu, skład główny w Księgarni T. Paprockiego i S-ki, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1894,
40050 Goldesel Arnold.
40051 Goldfarb Leon. Co to jest Syonizm, zkąd powstał i dlaczego. Napisał Dr. ... adwokat we Lwowie. Lwów, nakł. autora, 1900,
40052 Goldfarb Leon. Pogląd na rentowność projektowanych kolei lokalnych I. Delatyn—Kołomyja, II. Kołomyja-Horodenka—Zaleszczyki. Napisał Dr. ... adwokat w Kołomyi. Przemyśl, druk. Józefa Styfiego, 1894,
40053 Goldfarb Leon. Projekt ustawy o utworzeniu dóbr dla gmin włościańskich w Galicyi. Przyczynek do rozwiązania kwestyi agrarno socyalnej naszego kraju wypracował Dr. ... adwokat we Lwowie. Lwów, Druk. Polska, 1899,
40054 Goldfarb Leon.
40055 Goldfeld J. O znaczeniu promieni X dla rozpoznania chorób stawu biodrowego. Podał Dr. ... w Czerniowcach. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1900,
40056 Goldfeld J.
40057 Goldfinger M.
40058 Goldflam Samuel (1852—1932). O chromaniu przestankowem. Warszawa, 1894,
40059 Goldflam Samuel (1852—1932). O nierówności objawów kolanowych w wiądzie rdzeniowym. Wykład miany na V Zjeździe lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888,
40060 Goldflam Samuel (1852—1932). O porażeniach rodzinnych napadowych, przez ... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, (1895),
40061 Goldflam Samuel (1852—1932). O uleczalnej postaci porażenia opuszkowego z udziałem kończyn, podał... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893,