Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
39972 Golcew Wiktor Aleksandrowicz (1850—1906).
39973 Golcz Fr.
39974 Golcz Joanna.
39975 Gołcz Józef.
39976 Golcz K.
39977 Gólcz Maria.
39978 Golcz Włodzimierz.
39979 Golczewo.
39980 Golczewska Maria z Arctów (1872— 1913).
39981 Golczewski Tomasz.
39982 Gold dr. Co zdrowo? co niezdrowo? powszechny katechizm zdrowia. Ułożył... Tłómaczenie z angielskiego. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1887,
39983 Gold Emil.
39984 Gold Józef dr. Przypadek kilaka gruczołu pachwinowego. Bubo gummosus. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1892,
39985 Gold Józef dr.
39986 Goldammer H. Ogródek dziecięcy. Metoda wychowania, nauczania i zajmowania dzieci. Podług pism Fryderyka Froebla skreślił... Zeszyt I. Warszawa, nakł. redak. Przeglądu Tygodniowego, 1872,
39987 Goldammer Leo. Litthauen. Völker-und Naturbilder von ... Mit einem Vorworte von (Chr. Friedrich) Scherenberg. Berlin, Verlag von Otto Janke, Druck von Trömmer & Dietrich in Cassel, 1858,
39988 Goldbaum.
39989 Goldbaum Józef. Jak się ustrzedz chorób żołądka. Warszawa, skład główny Księgarni G. Centnerszwera, Warszawska Drukarnia i Litografia, 1900,
39990 Goldbaum Józef. Przypadek niezwykłych wahań w wydzielaniu soku żołądkowego i w mechanizmie żołądka. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1894,
39991 Goldbaum Józef.
39992 Goldbaum M. S. Rudimente einer Geschichte der Freimaurerei in Polen. Von ... Budapest, Buchdruckerei des Br. Sam. Márkus, im Selbstverlage des Verfassers in Lemberg, 1898,
39993 Goldbaum Mieczysław. Nowy objaw przy syryngomyelii. Łódkowata klatka piersiowa. Thorax en bateau. Z oddz. prof. Marie w szpitalu w Bicêtre pod Paryżem. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. Kowalewskiego, 1900,
39994 Goldbaum Mieczysław.
39995 Goldbaum W.
39996 Goldbaum Wilhelm (1843—1912). Entlegene Culturen. Skizzen und Bilder von ... Berlin, A. Hofmann & Co., Pierer'sche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel et Co. in Altenburg, 1877,
39997 Goldbaum Wilhelm (1843—1912).
39998 Goldbeck (de).
39999 Goldbeck (de) i Schrötter (de). Obwieszczenie. Publicandum. (W sprawie nabywania przez szlachtę posesji włościańskich; po niemiecku i polsku; z datą: Berlin, 1 III 1804). B. m. b. r. (Białystok, 1804),
40000 Goldbeck (de) i Schrötter (de). Obwieszczenie końcem umnieyszenia i zapobieżenia i przytłumienia pożarów w prowincyi Pruss Nowo-Wsch. (Po niemiecku i polsku, tytuł niem.:) Publicandum. (Z datą: Berlin, 26 X 1803). Białystok, druk. J. Appelbauma, b. r.,
40001 Goldbeck (de) i Schrötter (de). Obwieszczenie względem użytkowania gospodarskiego z łowiectw oraz obserwowania pory gniedzenia (!) się y ocalania zwierzyny w departamentach Kammer Pruss Nowo-Wschodnich. (Po niemiecku i polsku, tytuł niem.:) Publicandum. (Z datą: Berlin, 18 III 1804). Białystok, druk. J. Appelbauma, b. r.,