Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
73053 Guyau Jean-Marie (1854—1888). Wychowanie i dziedziczność. Studyum socyologiczne przełożył J. K. Potocki. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, (1891),
73052 Guyau Jean-Marie (1854—1888). Powiastki dla najmłodszych dzieci, z francuzkiego M. Guyau przełożyła Amelja Reszotarska. Warszawa, nakł. Księgarni G. Centnerszwera, druk. A. Ginsa, 1896,
73051 Guy Joseph. Elements of Modern History; Including France, Germany, Spain, Portugal, Poland, Russia, Prussia, Sweden, Denmark, Italy, America, etc. The Whole Selected from, or Collated with, the Most Authentic Histories. With Questions for Examination. By..., Formerly of the Royal Military College: Author of the „School Question Book”, „Chart of General History”, „School Geography”, „British Spelling Book”, etc. London, Baldwin and Cradock; Chiswick, Printed by C. Whittingham, 1836,
73050 Guy Chantepleur.
73049 Guy Boothby.
73048 Guwernantek. Guwernantek szkoła,
73047 Gutzmann Hermann (1865—1922).
73046 Gutzman K.
73045 Gutzlaff Karol.
73044 Gutzkow Karol (1811—1878).
73043 Gutzkow Karol (1811—1878). Wzór do świętoszka. komedya w pięciu aktach oryginalnie napisana przez Gutzkowa, z niemieckiego przełożył St. Lisowski. Przedstawiona po raz pierwszy na Teatrze Rozmaitości w Warszawie d. 20 Września 1851. Warszawa, nakł. J. Bernsteina, druk. Jaworskiego, 1852,
73042 Gutzkow Karol (1811—1878). Uriel Akosta. Tragedia w pięciu aktach... Przekład wolny wierszem Mikołaja Bołoz Antoniewicza. Drugie poprawne wydanie. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, nakł. tłumacza, Druk. I Związkowa, 1881,
73041 Gutzkow Karol (1811—1878). Uriel Akosta. Tragedya w pięciu aktach wierszem przez M(ikołaja) B(ołoz) Antoniewicza) przekład wolny z niemieckiego K. Gutzkow. Lwów, nakł. tłumacza, druk. Pillera, 1850,
73040 Gutzkow Karol (1811—1878). Patkoule, drame historique en cinq actes, par Charles Gutzkow. Traduit en français par Louis Simon. Altona, Adolf Lehmkuhl libraire-éditeur, imprimerie de Gustave Esch, 1846,
73039 Gutzkow Karol (1811—1878). Dramatische Werke. Band 2. Patkul, ein politisches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, I. I. Werner, 1842,
73038 Gutzki Edw.
73037 Gutzeit (von) W. Warägen und Warangen. Riga, gedruckt bei W. F. Häcker, 1882,
73036 Gutzeit (von) W. Die Nachricht über die Rhos des Jahres 839. Riga, gedruckt bei W. F. Häcker, 1882,
73035 Gutwiński Roman (1860—1932).
73034 Gutwiński Roman (1860—1932). Wykaz glonów zebranych w okolicy Wadowic-Makowa. (Odb. z t. 33 Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897,
73033 Gutwiński Roman (1860—1932). Zur Wahrung der Priorität. Vorläufige Mittheilungen über einige neue Algen-Species und -Varietäten aus der Umgebung von Lemberg. Von... in Lemberg. (Odb. z Botanisches Centralblatt). Cassel, Druck von Gebrüder Gotthelft, 1890,
73032 Gutwiński Roman (1860—1932). Ueber die in der Umgebung v. Karlsbad im Juli 1898 gesammelten Algen, ein Beitrag zur Algenflora Böhmens. (Odb. z Botanisches Centralblatt). Cassel, Druck von Gebrüder Gotthelft, 1899,
73031 Gutwiński Roman (1860—1932). Systematische Uebersicht der von Dr. Justin Karliński in der Umgebung v. Grančanica während des Herbstes 1897 gesammelten Algen. (Odb. z Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und Hercegovina). Wien, 1899,
73030 Gutwiński Roman (1860—1932). Ueber die in den Teichen des Zbrucz-Flusses gesammelten Algen. (Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1895,
73029 Gutwiński Roman (1860—1932). Staw Tarnopolski. Topografia, fauna i flora z szczególniejszem uwzględnieniem glonów. Der Teich von Tarnopol, Beschreibung, Thiere und Pflanzen — mit besonderer Berücksichtigung der Algen. Napisał... Nadbitka z I Rocznika Kółka naukowego tarnopolskiego. Tarnopol, nakł. Kółka Naukowego, druk. St. Kossowskiego, 1892,
73028 Gutwiński Roman (1860—1932). O pionowem rozsiedlaniu glonów jeziora bajkalskiego. (Odb. z Kosmosu). Lwów, Druk. Ludowa, 1890,
73027 Gutwiński Roman (1860—1932). Przyczynek do znajomości okrzemek tatrzańskich. Bacillariaceae tatrenses. Napisał... zast. naucz. w lwowskim gimn. Franc. Józefa. (Odb. z t. 22 Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888,
73026 Gutwiński Roman (1860—1932). Ueber die von Prof. Erich Brandis in der Umgegend von Travnik gesammelten Algen. (Odb. z Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina). Wien, 1889,
73025 Gutwiński Roman (1860—1932). Prodromus florae algarum galiciensis. (Odb. z t. 28 Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1895,
73024 Gutwiński Roman (1860—1932). Prodromus florae algarum galiciensis. (Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1895,