Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
95504 Kniżka (Pamiatnaja) Lublinskoj gubiernii. Pamiatnaja Kniżka Lublinskoj gubiernii na 1870 god. (Lublin), Pieczat. w Tipogr. Lubl. Gub. Praw., 1869,
90421 Katalogi. Dodatek lszy do Katalogu książek i pism należących do Resursy Kupieckiej. Dodatek lszy do Katalogu książek i pism należących do Resursy Kupieckiej w Lublinie. (Lublin), druk. M. Kossakowskiej, (1889),
84413 Kalendar' (Cerkownyj). Cerkownyj Kalendar' na 1881 god. (Lublin), 1880,
85132 Kalendarz polski, ruski i astronomiczno-gospodarski. Kalendarz polski, ruski i astronomiczno-gospodarski (Lublin),
85920 Kalendarze. Kalendarz gospodarski. Kalendarz gospodarski (Lublin),
84702 Kalendarz gospodarski. Kalendarz gospodarski na r. 1821 (Lublin),
86269 Kalendarze. Kalendarz Polski, Ruski, i Astronomiczno-gospodarski. Kalendarz Polski, Ruski, i Astronomiczno-gospodarski na r. 1822—1824 (Lublin),
18263 Czasopisma. Almanach Lubelski. Almanach Lubelski na r. 1815 dla amatorów literatury ojczystej. Lublin.
39238 Gazeta Lubelska. Pismo Rolniczo-Przemysłowo-Handlowe i Literackie (od r. 1879 podtytuł: Pismo Codzienne Rolniczo-Przemysłowo-Handlowe i Literackie).Wychodziła trzy razy w tygodniu, od r. 1879: dziennik, od nru 216 z 1898 — nr 222 z 1898 dwa razy w tygodniu z powodu odmowy druku przez wszystkie miejscowe drukarnie). Lublin, wydawca Leon Zaleski (od nru 66 z 1886: Wiktor Pstruszeński, od nru 1 z 1887: Leon Zaleski, od nru 22 z 1888: Bolesław Drué), redaktor odpowiedzialny Leon Zaleski, od 2 I 1879, po połączeniu z Kurierem Lubelskim, redaktor odp. nadal Leon Zaleski, ale skład redakcji poszerzony o Stanisława Illustrowskiego, Zbigniewa Kamińskiego, Jana Ludwika Popławskiego i Jana Warchockiego, w r. 1883 Zaleski usunął się na parę tygodni od redagowania (wg notatki w nrze 158 z 25 VII 1883), od nru 66 z 1886 podpisuje pismo jako zastępca redaktora Wiktor Pstruszeński, który redaguje je przy współpracy Gustawa Dolińskiego, Karola Hoffmana i Jana Kantego Piotrowskiego, od nru 1 z 1887: redaktor odpowiedzialny Leon Zaleski, od nru 252 z 1887: za redaktora Bolesław Drué, który zostaje redaktorem od nru 22 z 1888, od nru 98 z 1888: za redaktora Zdzisław Piasecki, od nru 202 z 1894: redaktor Zdzisław Piasecki), druk. Władysława Kossakowskiego (od nru 1 z 1883: Drukarni Rządu Gubernialnego Lubelskiego, od nru 1 z 1886: Drukarni M. Kossakowskiej, od nru 1 z 1887: Drukarni Rządu Gubernialnego, od nru 90 z 1894: Lubelskiej Gubernialnej Drukarni, od nru 222 z 1898: Drukarni B. Druégo), 1876 (nr 1 z 3 I) — 1900 (i dalej do r. 1905), w r. 1888 (od 24 V — 24 VII) przerwa w wydawaniu pisma,
86965 Kalendarze. Powinszowaniem. Z Powinszowaniem Nowego Roku 1869. Lublin, wyd. J. Nowaczyński, 1869.
95584 Kniżka (Karmannaja) dla rukowodstwa. Karmannaja Kniżka dla rukowodstwa czinam policii. Sodierżaszczaja w siebie: I. Prawiła o razgraniczenii obiazannostiej policii. II. Izłożenije obiazannostiej policii po ugołownym diełam, na osnowanii sudiebnago ustawa. III. Izwleczenije statiej iz sudieb. ustawow dla gub. Carstwa Polskago. Lublin, w Gubiernskoj Tipografii, 1876,
65253 Gąsiorowski J. ks. Kazanie w czasie pogrzebu ciała Wielmożnego Jmci Pana Pawła Bielskiego Podstolego Hełmskiego (!), w Kościele Parafialnym Hełmskim XX. Piarow miane Przez X. ... Piiara Dnia 16 Marca Roku 1808. Lublin, w Drukarni XX. Trynitarzów, b. r.,
22612 D. A. Poradnik kucharski, obejmujący przepisy przyrządzania różnych potraw, marynat, soków, ciast, konserwów, sosów, zaprawy wódek, likierów i t. p. przez A. D. Lublin, w Drukarni Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1874,
46412 Hoffman Karol (1855—1937) i Bogdanowicz Leon. Nowy teatr w Lublinie. Lublin, w Druk. Rządu Gubernialnego, 1886,
89371 Katalogi. Katałog Knig. Katałog Knig prodajuszczichsia w ławkie Prichodskago popieczitielstwa pri Kriestowozdwizienskom prawosławnom soborie w gorodie Liublinie. Lublin, Tipografija Gubiernskago Prawlenija, 1890,
84424 Kalendar' dla Jewriejew. Kalendar' dla Jewriejew na 5658 god. Lublin, Tip. M. Snajdermessera, 1897.
23600 Dawid Wincenty (1816—1897). Metoda początkowego nauczania czyli Przewodnik dla Rodziców, początkowych Nauczycieli i w ogóle dla osób kierujących pierwszą nauką dzieci. Skreślił... Lublin, nakładem autora, druk. Władysława Kossakowskiego, 1868,
89131 Katalogi. Jaworowski Aleksander Roman (1849—1924). Katalog biblioteki Towarzystwa lekarskiego lubelskiego ułożony przez Aleksandra Jaworowskiego Członka Bibliotekarza tegoż Towarzystwa. Lublin, nakł. Towarzystwa Lek. Lub., druk. M. Kossakowskiej, 1885,
80376 Jaworowski Aleksander Roman (1849—1924). Katalog biblioteki Towarzystwa lekarskiego lubelskiego ułożony przez ... Członka Bibliotekarza tegoż Towarzystwa. Lublin, nakł. Towarzystwa Lek. Lub., druk. M. Kossakowskiej, 1885,
60360 Dziecinkom. Dziecinkom na wiązanie: Ośmnaście obrazków kolor., z wierszykami. Lublin, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiwskiego w Warszawie, (1886),
107009 Koszałki-opałki. Koszałki-opałki pierwszy lubelski wesoły kalendarzyk humorystyczno-satyryczny na rok 1896 pod redakcją Ajana (Tadeusza Głębockiego). Lublin, nakł. księgarni i składu nut S. Cederbauma, druk. Wł. Jasińskiego, 1896,
2108 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). Pierwsza książeczka dla wiejskich dziatek, które już elementarz skończyły. Ułożona przez Kazimierza Góralczyka. Lublin, nakł. księg. S. Arcta, Skł. gł. u M. Glücksberga w Warszawie, druk. Jana Psurskiego, 1862,
84932 Kalendarz Lubelski. Kalendarz Lubelski na rok zwyczajny 1869. Rok pierwszy. Lublin, nakł. i druk. Władysława Kossakowskiego, (1868),
23765 Dębiński Karol ks. (pleban syrnicki). Koronka do Trójcy Przenajświętszej, podana do druku przez ... Lublin, nakł. i druk. M. Kossakowskiej, 1895,
35517 Fleury Klaudiusz ks. (1640—1723). Katechizm historyczny krótko zawierający w sobie Pismo Święte i naukę chrześcijańską przez Xiędza... Opata, du Loc Dieu. Lublin, nakł. i druk. Kaz. Szczepańskiego, 1829,
3502 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Wóyt sędzia prezyduiący czyli Sprawa w Osieku. Krotofila ze śpiewami w I. Akcie. (Myśl wzięta z francuzkiego.). Lublin, nakł. i druk. Kaz. Szczepańskiego, 1824,
80517 Jaworski Kazimierz. Zbiór wierszy ... Lublin, nakł. Franciszka Kuberskiego, druk. Karola Pruskiego, 1821,
3381 d'Artois de Bournonville Ludwik Karol Achilles (1791–1868). Handel na żony czyli Lepsze cudze. Opera komiczna w I: akcie z francuzkiego P: Dartois Ahille(!) Przełożona przez L. A. Dmuszewskiego Słowa do śpiewania podłożone pod noty przez Karola Kurpińskiego: Muzyka Herolda. Wystawiona pierwszy raz w Warszawie 15 Grudnia 1820 roku. Lublin, nakł. Fr. Kuberskiego, druk. Jana Karola Pruskiego,
95066 Kłodziński Jan Ludwik Augustyn (1791—1871?). Rozprawa. O potrzebie Prawa Cywilnego i iego charakterystycznych przymiotach przez..., Członka Towarzystwa Naukowego w Krakowie — Assessora Trybunału Cywilnego I. Instancyi Województwa Lubelskiego napisana. Lublin, nakł. Autora, druk. K. Szczepańskiego, 1820,
5782 Baranowski Jan (1800—1879). Tablice do ułożenia kalendarzy. Lublin, litogr. W. Czempińskiego, 1879,