Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
73113 Gwarectwo. Gwarectwo naftowe,
73112 Gwardyak z nad Sanu.
73111 Gwardyak Akademik.
73110 Gwardya Narodowa (w Wilnie).
73109 Gwardya Narodowa.
73108 Gwardya Narodowa. (Wzór nominacji dowódcy oddziału Gwardii Narodowej Miasta Krakowa). B. m. b. r. (Kraków, 1848),
73107 Gwardya Narodowa. Jak się ma Gwardya Narodowa Musztrować? czyli krótka nauka dla tych, którzy sobie lub téż innym tę wiadomość udzielać będą. (Na okładce tytuł: Musztra dla Gwardyi Narodowej). Bochnia, nakł. i druk. W. Pisza, 1848,
73106 Gwardia Narodowa (w Warszawie).
73105 Gwardia.
73104 Gwardia. Gwardia Miejska Wolnego Miasta Krakowa- (Formularz wezwania członka Gwardii Miejskiej na wartę wysyłanego przez dziesiętników, z datą: 183.). B. m. b. r. (Kraków),
73103 Gwardya. Gwardya Honorowa złożona z młodzieży Uniwersytetu. B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
73102 Gwardia. Gwardia Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie,
73101 Gwardia.
73100 Gwara.
73099 Gwałtu. Gwałtu gore! (Lipiec). Lwów, 1848,
73098 Gwajacetyna.
73097 Gwagnin (Guagnini) Aleksander (z Werony; 1534—1614).
73096 Gwagnin (Guagnini) Aleksander (z Werony; 1534—1614). Z Kroniki Sarmacyi europejskiej, Alexandra Gwagnina z Werony, hrabie pałacu laterańskiego, rycerza pasowanego i rotmistrza J. K. M. Opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, ziemie ruskiéj, ziemie pruskiej, ziemie intflantskiej (!), ziemie żmudzkiej. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka Polska, zesz. 18—22). Kraków, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, druk. Czasu, 1860,
73095 Gvadányi József (1725—1801). Rontó Pálnak egy Magyar lovas Köz-katonának és Gróf Benyovszki Móritznak életek... 1816.
73094 Guzy M.
73093 Guzy.
73092 Guzowski R. L. ks.
73091 Guzowski Ignacy.
73090 Guzowski B.
73089 Guzowski Andrzej. Coup d'oeil sur le génie national de la poésie polonaise. Poitiers, impr. de F.-A. Saurin, (1837),
73088 Guzowska Z.
73087 Guzowska Władysława.
73086 Guzman dr.
73085 Gużkowski Stanisław.
73084 Guziur Józef ks. (1829—1918).