Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
39882 Godziński Michał (sufler; 1797—ok. 1850). Nowo-rocznik krakowski wydany przez ... na Rok 1843. Kraków, druk. Gieszkowskiego, 1843,
39883 Godziński Michał (sufler; 1797—ok. 1850). Życie suflera dwadzieścia sześć lat pracującego przy teatrze polskim i jego wiersze ulotne wydane przez... Kraków, druk. J. Czecha, 1842,
39884 Godziny. Dwie Godziny adoracyi Najświętszego Sakramentu w czasie czterdziestogodzinnego nabożeństwa, albo na Boże Ciało, oraz przy grobie Pańskim na Wielki Piątek. Piekary Nowe, nakł. Wydawnictwa Dzieł Katol. na Górnym Śląsku, druk. T. Heneczek, 1868,
39885 Godziny kanoniczne.
39886 Godziny kościelne. Godziny kościelne, czyli Wielkie Officium do Najśw. Sakramentu, podzielone na wszystkie dnie tygodnia dla użytku Członków Stowarzyszenia Czci nieustającéj. Warszawa, XX. Misjonarze, 1857,
39887 Godziny kościelne. Godziny kościelne czyli wielkie officium do Najświęt. Sakramentu podzielone na wszystkie dni tygodnia. Warszawa, Czerwiński, 1887,
39888 Godziny nowe. Godziny nowe dla użytku dzieci od 5 do 12 roku. Wrocław, Korn, (po r. 1800),
39889 Godziny (Pól) śmiechu. Pół Godziny śmiechu, czyli Czterdzieści zabawnych nowinek i argumenta nad niemi. Warszawa, 1828,
39890 Godziny.
39891 Godziszewski Bartłomiej.
39892 Goegg Armand.
39893 Goffart August. O uprawie i zachowaniu kukurudzy oraz wszelkiej zielonéj paszy, napisał ... kawaler legii honorowéj, członek kor. centr. Tow. roln. francuskiego, sekretarz Rady rolniczéj w Romorantin, czł. centr. roln. dystryktu w Sologne etc. etc, tłumaczenie z francuskiego W. Ł. Poznań, J. K. Żupański, druk. Łebińskiego, 1879,
39894 Goffine Leonard ks. (1648—1719). Książka do nauki i nabożeństwa kościelnego i domowego dla wszystkich katolików. Część pierwsza zamyka Naukę o Mszy Św., krótki wykład wszystkich niedzielnych Lekcyi i Ewangelii całego roku, oraz z nich wyjęte nauki wiary i moralności tudzież wyjaśnienia najważniejszych zwyczajów kościelnych pierwiastkowo ułożona przez Xiędza R. P. Goffinego, następnie pomnożona i wydana przez Xiędza Franciszka Xaw. Stecka wreszcie z niemieckiego na język polski dla nauki i wygody prawowiernych katolików przełożona (przez ks. Kozłowskiego). (Zbiór Dzieł Katolickich. Rocznik I). Poznań, nakł. i druk. W. Stefańskiego, 1846,
39895 Goffine Leonard ks. (1648—1719). Książka do nauki i nabożeństwa kościelnego i domowego dla wszystkich katolików przez X. Goffiniego. Część pierwsza zawierająca Nabożeństwo Niedzielne to jest Lekcye i ewangelie na niedziele z krótkim ich wykładem i objaśnieniem Ceremonii wraz z nauką Wiary i Moralności. Poznań, nakł. i druk. Księgarni Nowej A. Poplińskiego, 1860,
39896 Goffine Leonard ks. (1648—1719). Książka do Nauki i Nabożeństwa kościelnego i domowego dla wszystkich katolików. Pierwiastkowo ułożona przez Księdza R. P. Goffinego, następnie pomnożona i wydana przez Księdza Franciszka Xawerego Stecka wreszcie z niemieckiego na język polski dla nauki i wygody prawowiernych katolików przełożona, teraz na nowo przejrzana i przedmową opatrzona przez Księdza Prof. Dr. (Jana) Lewickiego. Część pierwsza obejmuje Katechizm, naukę o Mszy ś., krótki wykład wszystkich niedzielnych Lekcyi Ewangelii całego roku, oraz z nich wyjęte nauki wiary i moralności tudzież wyjaśnienie najważniejszych zwyczajów kościelnych. Część druga obejmuje Naukę i nabożeństwo o czci i wzywaniu Świętych Pańskich w ogólności, a w szczególności o Świętych najcelniejszych, tudzież krótkie wyjaśnienie przypadających Lekcyi, Ewanielii i Ceremonii na uroczystości tychże Świętych, włącznie z nauką wiary i moralności ztąd wynikającej. Poznań, nakł. Księgarni Katolickiej, 1886—1887,
39897 Goffine Leonard ks. (1648—1719). Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiéj, czyli krótki wykład Lekcyi i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą ztąd nauką wiary i obyczajów i gruntowném wyjaśnieniem roku kościelnego, najgłówniejszych obrzędów kościelnych, mszy świętéj, nabożeństwa domowego i dla chorych, drogi krzyżowéj, jako też życiorysami Świętych Pańskich, czczonych mianowicie przez lud polsko-katolicki. Podług 54 wydania niemieckiego ks. Otta pomnożone i poprawione przez ks. Franciszka Hattler T. J. Mikołów, drukiem i nakładem Wydawnictwa Dzieł Ludowych Karola Miarki, (1894),
39898 Gofmann Edward.
39899 Gofsztiettieri. A. Gienrich Sienkiewicz, kak psicholog sowriemiennosti. Publicznaja lekcyja ... S portrietom Sienkiewicza. S. Pietierburg, Tipografija J. Jewdokimowa, 1896,
39900 Gogiel Nikołaj Walerianowicz (1838—1870). Iosafat Ogryzko i Pietierburgskij Riewolucyonnyj rżond w diele posledniago miatieża. Sostawił czlen wilenskoj osoboj sledstwiennoj po politiczeskim diełam kommissii, 3-j artillerijskoj brigady sztabskapitan... Wilna, w tipogr. R. M. Romma, 1866,
39901 Gogockij Silwiestier Silwiestrowicz (1813—1889). Po powodu pisiem poznanskago żytiela napieczatannych w Dnie za 1862 god, No No 35, 36, 40. Kijew, w tipogr. Fiedorowa i Min., 1863,
39902 Gogockij Silwiestier Silwiestrowicz (1813—1889). Zamietka na stat'ju g-na Grabowskogo: Otwiet polaka russkim publicystam po woprosu o Litwie i Zapadnych gubiernijach. Kijew, Tip. Gubiern., 1862,
39903 Gogojewicz F. G.
39904 Gogojewicz Franciszek Zdzisław (1823—1867). Balneografia krajowa. Żegiestów w porze zdrojowej 1864 r. przez Dra F. G. (!) Gogojewicza. (Odb. z Czasu, kwiecień 1865). Kraków, druk Czasu, 1865,
39905 Gogojewicz Franciszek Zdzisław (1823—1867). Zdroje lekarskie w Żegestowie w obwodzie Sądeckim w Galicyi opisał Dr F. Z. Gogojewicz. Wrocław, druk. Wilh. Bog. Korna, 1861,
39906 Gogojewicz Franciszek Zdzisław (1823—1867).
39907 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Martwe dusze. Poemat przez ... (Tłumaczył Zygmunt Kierdej-Wielhorski). Poznań, nakł. redakcji Kuriera Poznańskiego, czcionkami L. Merzbacha, 1876,
39908 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Martwe dusze. Powieść przez ... (przeł. Zygmunt Kierdej-Wielhorski). Poznań, nakł. Jarosława Leitgebra, druk. Ludwika Merzbacha, 1879,
39909 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Pamiętniki waryata. Przez ... Przełożył z rossyjskiego na polskie Marcin Szymanowski. (Odb. z Jutrzenki). Warszawa, 1843,
39910 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). Płaszcz. Tłumaczenie z rossyjskiego z dzieł... (Przekład Piotra Łazarowicza Szepielewicza w Pskowie). Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1844,
39911 Gogol Mikołaj Wasiljewicz (1809—1852). M. W. Hohola Powieści mniejsze. Z rossyjskiego. (Biblioteka Najciekawszych Powieści i Romansów, tom XVI). Lwów, główny skład w Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, nakł. Spółki Wydawnictwa „Biblioteki Najciekawszych Powieści i Romansów”, czcionkami Kornela Pillera, 1871,