Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
73143 „Gwiazdka”. Kalendarzyk humorystyczno-ilustrowany wydany nakładem i staraniem Jana Fruzińskiego. Wydawnictwa Rok III (na r. 1895). Warszawa, Druk. Estetyczna Sierpińskiego, 1895,
73142 Gwiazdka. Kalendarzyk Humorystyczno-ilustrowany na rok 1893 pod redakcją J(ana) Fruzińskiego. Wydawnictwa rok I. Warszawa, nakł. J(ana) Fruzińskiego, druk. Wł. Jasińskiego, 1892,
73141 „Gwiazdka”. Jednodniówka ilustrowana, wydana z okoliczności Bazaru przedświątecznego, urządzonego w Resursie Obywatelskiej przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zebrał i ułożył Feliks Kwaśniewski. Warszawa, nakł. Feliksa Kwaśniewskiego, druk. A. Michalskiego, 1891,
73140 Gwiazda Piekarska. Pismo ludowe, poświęcone sprawom politycznym, spółecznym i oświacie (od nru 31 r. 1890 podtytuł: Pismo ludowe, poświęcone sprawom religijnym, politycznym, spółecznym i oświacie, od r. 1891 ? podtytuł: Pismo ludowe, poświęcone sprawom religijnym, politycznym, spółecznym i oświacie. Organ Związku Górnoszlązkich robotników wzajemnej pomocy, w r. 1896 i poprzednio ? podtytuł: Katolickie pismo ludowe, poświęcone sprawom religijnym, politycznym, spółecznym i oświacie). (Wychodziła dwa razy na tydzień, w r. 1896 i wcześniej? tygodnik). Niemieckie Piekary (od nru 26 r. 1890: Bytom, w r. 1896 i wcześniej ? w Niemieckich Piekarach), redaktor odpowiedzialny Fr. X. Tuczyński (od nru 42 r. 1888 i wcześniej? red. odp. Stanisław Czerniejewski, od r. 1891 i wcześniej ? redaktor i nakładca St. Czerniejewski, w r. 1896 i wcześniej? redaktor St. Czerniejewski), nakł. i druk. Teofila Nowackiego (od nru 42 r. 1888 i wcześniej? nakładcy Fr. Schwider i St. Czerniejewski, druk. Teofila Nowackiego; od nru 35 r. 1889 nakł. i druk. Gwiazdy Piekarskiej: Fr. Schwider i St. Czerniejewski; od nru 26 r. 1890 nakł. i druk. Gwiazdy Piekarskiej: St. Czerniejewski; od nru 34 r. 1890 nakł. i druk. Stanisława Czerniejewskiego; odr. 1891 i wcześniej? druk. Gwiazdy: St. Czerniejewskiego; w r. 1896 i wcześniej? nakł. Drukarni Gwiazdy), rok I: 1888 (nr na okaz z 16 VI) — 1900 (nr ostatni z 1 X),
73139 Gwiazda Katolicka. Gwiazda Katolicka, czasopismo religijno-naukowe, społeczne i beletrystyczne (od r. 1891: Gwiazda Katolicka. Czasopismo ludowe, naukowo-religijne, polityczne i społeczne). (Wychodzi dwa razy na miesiąc). Lwów, właściciel, wydawca i odpowiedzialny redaktor ks. Marceli Dziurzyński (od r. 1891: wydawca i redaktor ks. Marceli Dziurzyński), Druk. Ludowa, rok I: 1890 (nr 1 z 1 I) — rok II: 1891,
73138 Gwiazda Górnoszlązka. Pismo ludowe, poświęcone sprawom religijnym, politycznym, spółecznym i oświacie (od nru 69 ? r. 1891 nadto: Organ Związku Górnoszlązkich robotników wzajemnej pomocy, od nru 55 ? r. 1893 pod tytuł: Katolickie pismo ludowe, poświęcone sprawom religijnym, politycznym, społecznym i oświacie. Organ Związku Górnoszlązkich Robotników wzajemnej pomocy pod opieką N. Panny). (Wychodziła dwa razy na tydzień). Bytom G. Szl. (od nru 33? r. 1893: Królewska Huta G.-S.), od nru 54 r. 1890: redaktor odp. Stan. Czerniejewski, nakł. i druk. Stan. Czerniejewskiego (poprzednio tak samo?); od nru 66 r. 1890: redaktor i nakładca Stan. Czerniejewski, druk. Gwiazdy; od nru 17? r. 1892: redaktor odpowiedzialny i nakładca Stan. Czerniejewski, druk. Gwiazdy; od nru 33? r. 1893: redaktor odpowiedzialny i nakładca St. K. Czerniejewski, druk. Gwiazdy; od nru 15? r. 1894: redaktor odpowiedzialny J. Kokornaczyk, nakł. i czcionkami Drukarni Gwiazdy, rok I: 1888—rok VII: 1894,
73137 Gwiazda złota dla dobrych dziatek. Gwiazda złota dla dobrych dziatek. Początki czytania polskiego zawierające: Naukę zgłoskowania, ułożoną podług najnowszych i najlepszych zasad, gawędki, rozmówki, powiastki, wierszyki różne i powinszowania, z dwudziestoma czterema obrazkami kolorowemi. Warszawa, B. Lessman, 1859,
73136 Gwiazda Detroicka.
73135 Gwiazda. Xiążka składkowa,
73134 Gwiazda. Gwiazda, tygodnik poświęcony naszym sprawom ekonomicznym, nauce i literaturze. Tarnów, redaktor odpowiedzialny Otton Müldner, redaktor główny Wojnisław Karol Sawicz-Zabłocki (do nru 7 r. 1878, potem przestał być współpracownikiem pisma), wydawca Wład. Angelus, druk. Wład. Angelusa, rok I: 1878 (nr 1 z? nr 2 z 21 IX — nr 16 z 28 XII) — rok II: 1879 (do nru 23 z 7 VI, czy wychodziła dalej?),
73133 Gwiazda. (Na kartach tytułowych roczników podtytuł: Tygodnik illustrowany). Poznań, redaktor i nakładca ks. Apolinary Tłoczyński, czcionkami Jarosława Leitgebra (od nru 13 r. 1879: redaktor ks. Apolinary Tłoczyński, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, od r. 1886: drukiem, nakładem i pod redakcją Jarosława Leitgebra), rok I: 1876 (nr 1 z 2 I) — rok XIII: 1888,
73132 „Gwiazda”. Stowarzyszenie rękodzielników,
73131 Gwiazda. Książka składkowa. Wydawca Benedykt Dołęga (Jakub Jurkiewicz). Tom pierwszy — trzeci. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1855,
73130 Gwiazda. Xiążka składkowa. N° 4. Wydawca Benedykt Dołęga (Jakub Jurkiewicz). Kijów czcionkami T. Glücksberga, 1849,
73129 Gwiazda. Xiążka składkowa N° 3. Wydawca Benedykt Dołęga (Jakub Jurkiewicz). Kijów, czcionkami T. Glücksberga, 1848,
73128 Gwiazda.
73127 Gwiazda. Xiążka składkowa. N° 2. Wydawca Benedykt Dołęga (Jakub Jurkiewicz). Kijów, czcionkami T. Glücksberga, 1847,
73126 Gwiazda. Pismo zbiorowe. 1846. Wydawca Zenon Fisch. Petersburg, w Drukarni Karola Kraya, b. r. (1845),
73125 Gwiazda. Książka składkowa (Wilno, 1855);
73124 „Gwiazda”. Kalendarz petersburski, illustrowany, literacki, społeczny i informacyjny. Na rok zwyczajny 1883. Rok trzeci, pod redakcyą Henryka Glińskiego. St.-Petersburg, nakł. redaktora, skład główny w Księgarni Józefa Ungra, druk. Józefa Ungra w Warszawie, 1883 (1882),
73123 „Gwiazda”. Kalendarz petersburski, premjowy, illustrowany, literacki, społeczny i informacyjny. Na rok zwyczajny 1881. Rok pierwszy, pod redakcyą Glińskiego. St.-Petersburg, nakł. Księgarni Józefa Ungra, druk. Józefa Ungra w Warszawie, 1881 (1880),
73122 Gwiazda. Czasopismo dla płci niewieściej (na karcie tyt. dla całego rocznika podtytuł: Czasopismo dla niewiast). Lwów, wydawca i odpowiedzialny za redakcję Hipolit Stupnicki, druk. E. Winiarza (od nru 10 r. 1869: druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, od nru 13 r. 1869: druk. M. F. Poremby, od nru 16 r. 1869: druk. H. Jasieńskiego, nr 7 r. 1870: druk. H. Jasieńskiego i K. Gromana, od nru 8 r. 1870: druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, nr 11 r. 1870: druk. M. F. Poremby, od nru 12 r. 1870: druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, od nru 15 r. 1870: druk. M. Mohra), 1869 (nry 1 z 1 V—16 z 20 XII) — 1870 (nry: 1 z 2 I — 17 z 15 XII),
73121 Gwiazda. Gwiazda czasopismo. (Tygodnik). Toledo (Ohio), red. A. Paryski, wyd. Czarnecki, 1887 (zaczął się ukazywać w połowie tego roku).
73120 Gwiazda. Gwiazda (czasopismo nie numerowane). Tarnów d. 15 stycznia 1866, druk. Anast. Rusinowskiego,
73119 Gwiazda. Gwiazda (Zrazu po dwa razy na tydzień, następnie tygodnik). Detroit, redaktorowie: A. Paryski, potem: Linde, Topolnicki, Lubowiecki i E. L. Kołakowski; wyd. Józef Skupiński i A. Paryski (A. Czarnecki?), 1889—1894 (czy dalej?),
73118 Gwebry.
73117 Gwatemala.
73116 Gwarkowie. Gwarkowie olkuscy,
73115 Gwarek Jan.
73114 Gwarek.