Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
39853 Godzina powiastki. Godzina powiastki, powieści obyczajowe dla młodzieży. Wrocław, W. G. Korn, 1833,
39854 Godzina świątobliwie przepędzona na nabożeństwie przed Najśw. Sakramentem. Godzina świątobliwie przepędzona na nabożeństwie przed Najśw. Sakramentem, to jest, Pobożne afekta ku temuż Najśw. Sakramentowi, niegdyś z włoskiego na polski język przetłómaczone, teraz za pozwol. zwierzchn. przedrukowane z przydatkiem nabożnych uwielbień. Warszawa, u Misjonarzy, 1820,
39855 Godzina świątobliwie przed Najśw. Sakramentem. Godzina świątobliwie przed Najśw. Sakramentem przepędzona. W czasie czterdziestogodzinnego nabożeństwa i kiedykolwiek. Kraków, druk. Czasu, 1893,
39856 Godzina.
39857 Godzinki. Godzinki o ś. Annie Samotrzeciej. Z dodaniem litanii, koronki i krótkiej wiadomości o Bractwie ś. Anny. Lwów, nakł. Bractwa S. Anny w Bóbrce, 1867,
39858 Godzinki dwojakie za dusze. Godzinki dwojakie za dusze zmarłych. B. m. b. r.,
39859 Godzinki na cześć Boskiego Dzieciątka. Godzinki na cześć Boskiego Dzieciątka i Jego przenajśw. Matki. Warszawa, St. Niemiera,
39860 Godzinki litania oraz modlitwy do świętego Erazma. Godzinki litania oraz modlitwy do świętego Erazma biskupa i męczennika, sławy, honoru, zdrowia i wszystkich potrzeb ciała i duszy, patron doświadczony, zostający w ołtarzu N. P. Maryi Częstochowskiej u OO. Karmelitów we Lwowie. Lwów, druk. Michała F. Poremby, 1861,
39861 Godzinki o świętym Ojcu i patryarsze zakonu Franciszku. Godzinki o świętym Ojcu i patryarsze zakonu Franciszku Serafickim. Biała, druk. R. Zamarskiego, (1883),
39862 Godzinki o najsłodszem Imieniu Jezus. Godzinki o najsłodszem Imieniu Jezus. Mikułów, T. Nowacki, (około roku 1862),
39863 Godzinki na cześć Matki. Godzinki na cześć Matki Bożej Bolesnej z dodaniem litanii. Warszawa, St. Niemiera, 1890,
39864 Godzinki o Męce. Godzinki o Męce Pańskiéj. Mikułów, T. Nowatzki, 1862,
39865 Godzinki o Męce. Godzinki o męce pańskiej, dla Arcybractwa męki pańskiéj przy kościele X. X. Franciszkanów w Krakowie. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, nakł. Arcybractwa Męki Pańskiej, 1877,
39866 Godzinki z rozważaniem Męki. Godzinki z rozważaniem Męki Eucharystycznej Pana Jezusa. Warszawa, druk. St. Niemiry, 1892,
39867 Godzinki O Boskiey Opatrzności. Godzinki O Boskiey Opatrzności. B. m. b. r. (Warszawa, ok. 1800),
39868 Godzinki do Pocieszenia. Godzinki do Pocieszenia Najśw. Maryi Panny. Bochnia, nakł. i druk. W. Pisza, bez r. (około 1853),
39869 Godzinki na cześć niepokalanego poczęcia. Godzinki na cześć niepokalanego poczęcia się najświętszej Maryi Panny. U XX. Bernardynów Do śpiewania, przedrukowane. Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1850,
39870 Godzinki na cześć niepokal. Poczęcia. Godzinki na cześć niepokal. poczęcia N. M. P. Warszawa, 1875.
39871 Godzinki o Niepokalaném Poczęciu. Godzinki o Niepokalaném Poczęciu Najświętszéj Maryi Panny. Warszawa, u XX. Misjonarzy, 1851.
39872 Godzinki o Niepokalanem Poczęciu. Godzinki o Niepokalanem Poczęciu Najśw. Panny Maryi. Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1856,
39873 Godzinki o niepokalaném Poczęciu. Godzinki o niepokalaném Poczęciu Najświętszéj Maryi Panny. Kraków, nakł. Wydawnictwa Dzieł Katolickich Władysława Miłkowskiego, druk. Czasu, 1875,
39874 Godzinki o Niepokalanem Poczęciu. Godzinki o Niepokalanem Poczęciu Najśw. Maryi Panny. Poznań, Księgarnia Katolicka, 1888,
39875 Godzinki do Serca. Godzinki do Serca Pana Jezusa dla wiernych czcicieli Serca Jezusowego. Wadowice, druk. Fr. Foltyna, 1884,
39876 Godzinki o Przenajśw. Sercu. Godzinki o Przenajśw. Sercu Pana Jezusa. Kraków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk. Czasu, (1890),
39877 Godzinki o SS. Pańskich. Godzinki o SS. Pańskich. Przedruk z wieku XVI. Kraków, druk. Wywiałkowskiego, 1860,
39878 Godzinki staropolskie.
39879 Godzinki.
39880 Godzinnik. Godzinnik czyszcowy czyli nabożeństwo szczególne za dusze w czyszcu zostaiące na siedm dni tygodniowych podzielony z Aktami, Modlitwami, Litanią i Pieśnią Dies irae: po polsku, dla Dusz pobożnych, na nowo przedrukowany, Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1840,
39881 Godziński Michał (sufler; 1797—ok. 1850). Bukiet z ulubionych śpiewów teatralnych wraz z ulotnemi wierszami. Ułożone przez ... Lwów, druk. J. Schnaydera, 1841,
39882 Godziński Michał (sufler; 1797—ok. 1850). Nowo-rocznik krakowski wydany przez ... na Rok 1843. Kraków, druk. Gieszkowskiego, 1843,