Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
73173 Gwiazdka. Gwiazdka czyli Pamiątka roku 1847 dla braci Towarzystwa trzeźwości. Opole, nakł. Juliusza Bonawentury Pohla, druk. H. Czenczek w N. Piekarach, (1847),
73172 Gwiazdka Niedzielna. Dodatek niedzielny do „Gazety Gdańskiej”. Gdańsk, red. odpow. Bernard Milski (od nru 53? r. 1893 red. odp. Józef Palędzki, od r. 1894 red. odp. Bernard Milski, od nru 14 r. 1896 red. odp. Bolesław Sobiechowski, od nru 36 r. 1897 red. odp. Stanisław Paszliński, od nru 50 r. 1897 red. odp. Józef Palędzki, od nru 31 r. 1899 red. odp. Mieczysław Piechowski, od nru 9 r. 1900 red. odp. Józef Palędzki, od nru 41 r. 1900 red. odp. Aleksander Jauer), druk. Bernarda Milskiego, 1891—1900 (i dalej do 1918),
73171 Gwiazdka na rok 1847. Dla Młodzi. Gwiazdka na rok 1847. Dla Młodzi Katolickiéj. Gniezno i Leszno, nakł. i druk. Ernesta Günthera, (1846),
73170 Gwiazdka na rok 1846. Dla Młodzi. Gwiazdka na rok 1846. Dla Młodzi Katolickiéj. Gniezno i Leszno, nakł. i drukiem Ernesta Günthera, (1845),
73169 Gwiazdka dla ludu. Gwiazdka dla ludu górno-szlązkiego. Przydatek do katolickiego kalendarza na rok 1846. Gliwice (Bytom?), Landsberger, 1846,
73168 Gwiazdka Krakowska. Pismo dwutygodniowe. Kraków, redaktor odpowiedzialny i wydawca Jan Gadowski (w nrze 8: wydawca Emil Szwarc, redaktor odpowiedzialny Jan Gadowski), druk. Wł. L. Anczyca i Sp., rok I: 1880/1881 (nr 1 z 24 XII 1880, nr 2 z 8 I 1881 — nr 8 z 2 IV 1881),
73167 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1875. Książka zbiorowa illustrowana dla dzieci. Warszawa, nakł. Księgarni I. Zinberga, druk. E. Skiwskiego, 1875 (1874),
73166 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1874. Książka zbiorowa illustrowana dla dzieci. Warszawa, nakł. Księgarni I. Zinberga, druk. Aleksandra Ginsa, 1873,
73165 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1869 i 1870. Książka zbiorowa illustrowana. Rok siódmy i ósmy. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1870,
73164 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1867 i 1868. Książka zbiorowa illustrowana. Rok piąty i szósty. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1867 (1866),
73163 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1866. Książka zbiorowa illustrowana. Rok czwarty. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1866,
73162 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1865. Książka zbiorowa illustrowana. Rok trzeci. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1865 (1864),
73161 Gwiazdka.
73160 Gwiazdka czyli Kolenda. Gwiazdka czyli Kolenda na rok 1864. Książka zbiorowa illustrowana. Rok drugi. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Sp., druk. Aleksandra Ginsa, 1864 (1863),
73159 Gwiazdka czyli Kolenda. Gwiazdka czyli Kolenda na rok 1863. Książka zbiorowa illustrowana. Rok pierwszy. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Sp., druk. Aleksandra Ginsa, 1863,
73158 Gwiazdka Kazia. Gwiazdka Kazia, podarek na kolendę dla małych dzieci, w obrazkach i wierszykach. Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. C. Wolfa i Syna w Monachium, (1884),
73157 Gwiazdka dzieciom. Gwiazdka dzieciom Maryi na miesiąc Maj. przekład z francuzkiego przez ***. Warszawa, nakł. i druk. XX. Misjonarzy, 1860,
73156 Gwiazdka dla dzieci. Gwiazdka dla dzieci. (Warszawa, 1859);
73155 Gwiazdka (Złota) dla dobrych dziatek. Złota Gwiazdka dla dobrych dziatek. Początki czytania polskiego, zawierające: Naukę zgłoskowania ułożoną podług najnowszych i najlepszych zasad, gawędki, rozmówki, powiastki, wierszyki różne i powinszowania, z dwudziestoma czterema obrazkami kolorowanemi. Warszawa, nakł. B. Lessmana, druk. J. Jaworskiego, 1859,
73154 Gwiazdka.
73153 Gwiazdka Cieszyńska. Gwiazdka Cieszyńska, pismo naukowe i zabawne (od nru 1 r. 1852: pismo dla nauki, umiejętności, przemysłu i zabawy; od nru 1 r. 1853: Pismo dla zabawy, nauki i przemysłu; od nru 1 r. 1859: Pismo dla nauki, przemysłu i zabawy; od nru 14 r. 1863: Pismo poświęcone wiadomościom politycznym, nauce, przemysłowi i zabawie; od nru 1 r. 1865: Pismo poświęcone nauce, przemysłowi, zabawie i wiadomościom politycznym; od nru 44 r. 1890: Pismo katolickie poświęcone nauce, przemysłowi, zabawie i wiadomościom politycznym; od nru 1 r. 1897: Pismo poświęcone wiadomościom politycznym, nauce, przemysłowi i zabawie). (Początkowo trzy razy w miesiącu, od r. 1853 tygodnik). Cieszyn, wydawca Paweł Stalmach (od nru 1 r. 1888 do nru 1 r. 1889: ks. Jan Sikora, od nru 7 r. 1897: Julian Kreisel), od nru 23 r. 1853 do nru 13 r. 1863: nakładca Karol Prochaska (od nru 2 r. 1889 do nru 6 r. 1897: Katolickie Towarzystwo Prasowe), redaktor odpowiedzialny Paweł Stalmach (od nru 5 r. 1865: Jan Śliwka, od nru 10 r. 1865: Paweł Stalmach, od nru 1 r. 1874: Hilary Filasiewicz, od nru 1 r. 1875: Paweł Stalmach, od nru 1 r. 1888: ks. Antoni Fuzoń, od nru 2 r. 1889: Andrzej Kusionowicz, od nru 24 r. 1890: ks. Józef Londzin, od nru 1 r. 1891: Wawrzyniec Grylewicz, nr 15 r. 1896: Karol Słowik, od nru 16 r. 1896: Wawrzyniec Grylewicz, od nru 18 r. 1896: A. Poloczek od nru 19 r. 1897: J. Polak), druk. Karola Prochaski (od nru 1 r. 1882: Henryka Feitzingera i Sp., od nru 23 r. 1885: Karola Prochaski, od nru 10 r. 1897: Kutzera i Sp.), (rocznik 4): 1851 (nr 1 z 1 III) — rocznik 53: 1900 (i dalej do r. 1939),
73152 Gwiazdka Boża. Gwiazdka Boża, książeczka do nabożeństwa;
73151 Gwiazdka. Gwiazdka w Betleem w pieśniach. Włocławek, druk. S. Błędowskiego, 1897,
73150 Gwiazdka. Wydawnictwo Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1887. (Warszawa), druk. Noskowskiego, rysunki trawione w Zakładach S. Orgelbranda Synów, (1886),
73149 „Gwiazdka”. Wydawnictwo ilustrowane na 1893 rok, z przeznaczeniem połowy dochodu ze sprzedaży na rzecz ubogich, opracowane z okazyi dorocznie urządzanego przedświątecznego Bazaru w Salach Ratusza przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Warszawa, druk. Wincentego Thiella, 1893,
73148 Gwiazdka. Pismo poświęcone literaturze powieściowej. Tom I, II, II (!), III, IV. Warszawa, 1841,
73147 Gwiazdka.
73146 Gwiazdka. Pisemko miesięczne z obrazkami dla dziatwy i młodzieży wiejskiej. (Dodatek do Polaka). Kraków, wydawca i redaktor odpowiedzialny Kasper Wojnar, czcionkami Drukarni Związkowej, rok I: 1898 (nry 1 ze stycznia — 7 i 8 z sierpnia),
73145 Gwiazdka. Pisemko miesięczne z obrazkami dla dziatwy i młodzieży wiejskiej. Dodatek do 4go numeru „Gwiazki Cieszyńskiej”. Cieszyn, wydawca Julian Kreisel, redaktor odpowiedzialny J. Polak, czcionkami Drukarni Związkowej w Krakowie, rok I: 1898, nr 1 ze stycznia,
73144 Gwiazdka. Gwiazdka przez Alexandra Niewiarowskiego. Tom I: Część I—IX — tom II: Część X—XVIII. Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1860—1861 (od części XVI),