Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74189 Instrukcija dla uczitielej. Instrukcija dla uczitielej matiematiki w Obwodnych Ucziliszczach i Gimnazijach. (Tytuł polski:) Instrukcya dla nauczycieli matematyki w szkołach obwodowych i gimnazyach. (Warszawa, 1840),
74188 Instrukcija o pożarnych ubytkach. (Warszawskoje-Strachowoje ot ognia Obszczestwo). Warszawa, Tip. K. Kowalewskago, 1887,
74187 Instrukcija kommierczeskomu sudu. Instrukcija kommierczeskomu sudu kasatielno proizwodstwa dieł o massach niesostojatielnych dołżnikow. Warszawskij Kommierczeskij Sud Prawitielstwiennaja Kommisija Justicij. Warszawa, Tip. Orgielbranda Synowiej, 1861,
74186 Instrukcija dla dieżurnych studientow. Instrukcija dla dieżurnych studientow,
74185 Instrukcija dla striełocznikow. Instrukcija dla striełocznikow Warszawsko-Tieriespolskoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tipografii Iwana Noskowskago, 1881,
74184 Instrukcija striełocznikam. Obszczestwo Priwislanskoj Żeleznoj Dorogi. Warszawa, w Tip. S. Lewentala, 1881,
74183 Instrukcija pieriejezdnoj straże. (Priwislanskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. Osipa Sikorskago, 1890,
74182 Instrukcija pieriejezdnoj straże. (Warszaws.-Wienskaja, Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla dróżników i dróżniczek przejazdowych. (Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszawsko-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74181 Instrukcija putiewomu storożu. (Iwangorod. Dombrowskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. S. Orgielbranda Synowiej, 1885,
74180 Instrukcija mostowomu storożu. ( Iwangorod. Dombrowskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. S. Orgielbranda Synowiej, 1884,
74179 Instrukcija dla putiewych storożej. (Tieriespolskaja żeleznaja doroga). Warszawa, w Tipografii Noskowskago, (1881),
74178 Instrukcija dla pieriezdnych storożej. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Noskowskago, 1881,
74177 Instrukcija dla dniewnych i nocznych storożej. Instrukcija dla dniewnych i nocznych storożej na Stanciach Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tip. Cz. Przibylskago, 1881,
74176 Instrukcija putiewym storożam. (Priwislanskaja żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. Osipa Sikorskago, 1890,
74175 Instrukcija. Instrukcija mostowym storożam. (Priwislanskaja Żeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. O. Sikorskago, 1890,
74174 Instrukcija mostowym storożam. (Warszaws.-Wienskaja i Warszaws.-Brombiergskaja, Warszawsko-Tieriespolskaja, Iwangorod.-Dombrowskaja, Fabriczno-Łodzinskaja i Priwislanskaja Żeleznyja Dorogi. Służba Puti i Zdanij). (Tytuł polski:) Instrukcya dla stróżów mostowych. Drogi Żelazne Warszaws.-Wiedeńska i Warszaws.-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska, Iwangr.-Dąbrowska, Fabryczno-Łódzka i Nadwiślańska. Wydział Służby Drogowej. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,
74173 Instrukcija ujezdnym Sowietam. Instrukcija ujezdnym Sowietam Obszczestwiennago Prizrienija Warszawskoj Gubierni otkrytym, na osnowanii Wysoczajsze utwierżdiennago, 19 Ijunia 1870 g. Położenija ob uprawlenii błagotworitielnymi zawiedienijami. Warszawa, w Warszawskoj Gubiernskoj Tipografii, 1870,
74172 Instrukcija dla sostawlenija. Instrukcija dla sostawlenija i powierki formularnych spiskow o służbie grażdanskich czinownikow i niższych służitielej. B. m. b. r. (ok. 1849),
74171 Instrukcija dla sostawlenija. Instrukcija dla sostawlenija pieriepisi dochoda s domow i strojenij w gorodach I-go razriada, służaszczej osnowanijem dla opriedielenija podymnoj podati. (Tytuł polski:) Instrukcya do sporządzenia spisu domów i budowli z wykazaniem pobieranego z nich dochodu, w miastach 1-go rzędu; spisu mającego posłużyć za podstawę do ustanowienia podatku podymnego. B. m. b. r.,
74170 Instrukcija dla sostawitielej. Instrukcija dla sostawitielej pojezdow Warszawsko-Tieriespolskoj żeleznoj dorogi. Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74169 Instrukcija sostawitielam. Instrukcija sostawitielam pojezdow Warszawsko-Wienskoj i Warszawsko-Brombiergskoj żeleznych dorog. Warszawa, w Tipografii S. Orgielbranda Synowiej, 1880,
74168 Instrukcija smotritielam. Instrukcija smotritielam parowych nasosow Warszawsko-Wienskoj i Warszawsko-Brombiergskoj Żeleznych dorog. Warszawa, w Tipografii S. Orgielbranda Synowiej, 1880,
74167 Instrukcija dla stancionnych i pojezdnych smazczikow. (Tytuł polski:) Instrukcya dla smarowników stacyjnych i pociągowych drogi żelaznej Nadwiślańskiej. (Obszczestwo Priwislanskoj Żeleznoj Dorogi). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1881,
74166 Instrukcija dla smazczikow. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Iw. Noskowskago, 1881,
74165 Instrukcija służaszczim. Instrukcija służaszczim pri tielegrafie Warszawsko-Wienskoj i Warszawsko-Brombiergskoj Żeleznych dorog. Warszawa, w Tip. S. Orgielbranda Synowiej, 1881,
74164 Instrukcija służaszczim. Instrukcija służaszczim po tielegrafu. (Warszawsko-Tieriespolskaja żeleznaja doroga). Warszawa, w Tipogr. Iwana Noskowskago, 1881,
74163 Instrukcija Wriemiennaja, dla służaszczich. Instrukcija Wriemiennaja, dla służaszczich po kommierczeskoj czasti dwiżenija Stancionnomu Sczetowodstwu i kontrolnoj otczetnosti. Otdieł 1—4. (Obszczestwo Iwangorodo-Dombrowskoj Żeleznoj dorogi). Warszawa, Tip. E. Lubowskago, 1892,
74162 Instrukcija dla mostowych slesariej. (Warszawsko-Tieriespolskaja Żeleznaja Doroga). Warszawa, w Tip. Noskowskago, 1881,
74161 Instrukcija mostowym Slesariam. (Priwislanskaja źeleznaja doroga. Służba puti i zdanij). Warszawa, w Tip. O. Sikorskago, 1890,
74160 Instrukcija Mostowym Slesariam. (Tytuł polski:) Instrukcya dla Ślusarzów Mostowych. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887,