Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
39792 Godlewski Stefan (1853—1929). Fundacya Skarbkowska w Drohowyżu. Opisał... B. m. b. r. (ok. 1888),
39793 Godlewski Stefan (1853—1929). Notatki z kongresu międzynarodowego opieki nad dziećmi odbytego w Paryżu w czerwcu 1883 roku. (Odb. z Rocznika Tow. Osad Rolnych, 1883). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1884,
39794 Godlewski Stefan (1853—1929). Przepisy o podatku stemplowym, obowiązujące w Królestwie Polskiem od 1 (13) Lipca 1884 r. zebrał i przełożył... Adwokat przysięgły Okręgu Izby Sądowej Warszawskiej. Prawiła o gierbowom sborie diejstwujuszczija w Carstwie Polskom s 1 (13) Ijula 1884 goda. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
39795 Godlewski Stefan (1853—1929). Skorowidz alfabetyczny do 1-ej seryi Zbioru Praw Królestwa Polskiego. obejm. prawa opublikowane w ciągu lat 15. 1871—1885. Warszawa, 1887,
39796 Godlewski Stefan (1853—1929).
39797 Godlewski Stefan (dublańczyk).
39798 Godlewski Tadeusz (prof. Politechniki Lwowskiej; 1878—1921).
39799 Godlewski W. Ludwika, powieść tułacza (wierszem), z dziejów ostatnich męczeństw Polski. (Z przypisami histor.). Tomów III. Bruksela, druk. Śmigielskiego, 1839.
39800 Godlewski W.
39801 Godlewski W. A.
39802 Godlewski Wiktor Witold (1833—1900). O syceniu miodu. 1891.
39803 Godlewski Witold Gozdawa (1879—1899). Neron chrystyanizmu, powieść historyczna na tle w. XV. Kraków, nakł. autora, Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1898,
39804 Godlewski Witold Gozdawa (1879—1899). I jeszcze pieśni!! .. Poezye. Serya pierwsza. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1899,
39805 Godlewski Witold Gozdawa (1879—1899). Utwory ... Wydanie pośmiertne. Warszawa, Gebethner i Wolff; Kraków, G. Gebethner i Sp., Druk. Narodowa w Krakowie, 1901 (1900),
39806 Godlewski Witold Gozdawa (1879—1899).
39807 Godlewski Władysław (dr med.; 1808—1868).
39808 Godlewski Włodzimierz (1865—1932). O pierwszej audyencyi wedle austryackiej procedury cywilnej z roku 1895. Napisał Dr. ... Adwokat krajowy we Lwowie. (Odb. z Przeglądu? Prawa i Administracji). Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, druk. Władysława Łozińskiego, 1899,
39809 Godlewski Włodzimierz (1865—1932). O edycyi dokumentów i rzeczy wywiadowczych. Studyum z cywilnego prawa procesowego, z powodu nowej procedury austryackiej. Napisał... Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
39810 Godlewski Włodzimierz (1865—1932). Ograniczenie zwłoki w procesie wedle nowej procedury cywilnej. Napisał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Prawa i Administracji). Lwów, nakł. redakcji Przeglądu Prawa i Administracji, druk. Władysława Łozińskiego, 1895,
39811 Godlewski Włodzimierz (1865—1932). Austryackie prawo procesowe cywilne. Podręcznik systematyczny dla nauki i praktyki. Napisał Dr. ... adwokat krajowy we Lwowie. Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, druk. Pillera i Sp., 1900,
39812 Godlewski Włodzimierz (1865—1932). Austryjacka reforma procesowa w zarysie streścił najważniejsze przepisy ustawowe i w sposób przystępny wyłożył Dr. ... Adwokat krajowy we Lwowie. Warszawa, wyd. Gazety Sądowej, nakł. Księgarni Jakubowskiego i Zadurowicza we Lwowie, druk. Noskowskiego, 1898,
39813 Godlewski Włodzimierz (1865—1932).
39814 Godlewski Wojciech.
39815 Godła. Godła domów krakowskich,
39816 Godłem (Pod) Amora. Pod Godłem Amora. Zbiór najpiękniejszych deklamacyi miłosnych smutnych i wesołych z dodaniem śpiewek i piosenek dla rozrywki młodzieży płci obojga. Warszawa, Rosenwein, 1900,
39817 Godłowski dr (z Brodów).
39818 Godłowski Aleksander dr.
39819 Godłowski Jan.
39820 Godność. Godność matki oraz ważność głównego jej obowiązku wychowania swych dzieci w zasadach wiary świętej. Warszawa, 1889;
39821 Godorowski Jan ks.