Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
39763 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Archeologia biblijna oparta na ostatnich archeologicznych odkryciach na Wschodzie napisał X. ... Profesor Seminaryum Metropolitalnego Warszawskiego. Z mapami Palestyny i sąsiednich krajów. Około 300 rycin w tekście. Tom I. Geografia biblijna. Warszawa, nakł. i własność autora, skład główny u autora i w Księg. St. J. Zaleski i Sp., druk. Tow. Komand. St. J. Zaleski et Com., 1899 (tak na k. tyt., na okładce: 1901),
39764 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Pójdźcie do mnie dziatki. Książeczka do nabożeństwa dla katolickich dziatek. Warszawa, Kronika Rodzinna, druk. St. Niemiry Synów, 1900,
39765 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Jezus, Marya, Józef czyli książka do nabożeństwa. Warszawa, Kronika Rodzinna, 1900,
39766 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Jezus, Marya, Józef czyli Książka do Nabożeństwa, wydał X.... Profesor Seminaryum Warszawskiego. Wydanie drugie przejrzane i uzupełnione przez liczne grono kapłanów. Warszawa, druk. E. Skowrońskiego, 1900,
39767 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Der gute Katholik unter Protestanten von ... Professor am erzbischöflichen Warschauer Priesterseminar. Aus dem polnischen übersetzt von ***. Warschau, St. J. Zaleski i Sp., Druck von S. Orgelbrand Söhne, 1898,
39768 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Dobry katolik między protestantami. Warszawa, nakł. autora, druk. St. Niemiry Synów, 1897,
39769 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Obrazy symboliczne człowieka grzesznego, usprawiedliwionego i uświęconego. Przekład z francuzkiego pomnożony budującymi przykładami przez X. ... Warszawa, nakł. tłumacza, druk. Stanisława Niemiry Synów, 1898,
39770 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Obrazy symboliczne człowieka grzesznego usprawiedliwionego i uświęconego. Przez X. ... Wydanie drugie znacznie powiększone. Z 12 rycinami. Warszawa, druk. St. Niemiry Synów, 1900,
39771 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Obrazy Symboliczne człowieka grzesznego, usprawiedliwionego i uświęconego. Przekład z francuzkiego pomnożony budującymi przykładami przez... Z 12 rycinami. Chełmno, nakł. i druk. W. Fiałka, b. r.,
39772 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Praktyczny rachunek sumienia, o sakramencie pokuty. Wydał X...., profesor Sem. Warsz. Warszawa, druk. E. Skowrońskiego, 1900,
39773 Godlewski Marceli ks. (1865—1945).
39774 Godlewski Michał ks. (1872—1956). O poezjach łacińskich Leona XIII. Petersburg, 1898.
39775 Godlewski Michał ks. (1872—1956).
39776 Godlewski Michał Gozdawa (z Litwy). Essai sur la leucorrhée ou les fleurs blanches. Thèse. Montpellier, Martel, 1837,
39777 Godlewski Michał Gozdawa (z Litwy). Mazur do śpiewu, z towarzyszeniem fortepianu. Muzyka J. Krogulskiego. Warszawa, 1831.
39778 Godlewski Michał Gozdawa (z Litwy). Melodije przez ... Warszawa, nakł. wydawcy, druk. Komisji Rz. W(yznań) R(elig.) i O(świecenia) Publ., 1830,
39779 Godlewski Michał Gozdawa (z Litwy). Przekleństwo na Pelikana. (Warszawa, 1830),
39780 Godlewski Michał Gozdawa (z Litwy).
39781 Godlewski Mścisław (1846—1908). Powody urzędowe do księgi pierwszéj kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z roku 1825. Z dyaryusza senatu, sejmu Królestwa Polskiego z roku 1825 zebrał i ułożył... Magister Prawa i Administracyi. (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria II, nr 19). Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1875,
39782 Godlewski Mścisław (1846—1908). Zbiór prac przygotowawczych do ustaw hypotecznych w Królestwie Polskiém obowiązujących oraz tekst tychże ustaw z pier wotną ich redakcyą i dyskusyami zestawiony. Na podstawie źródeł urzędowych ułożył... Magister prawa i administracyi. (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria II, nr 21, rok III). Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1876,
39783 Godlewski Mścisław (1846—1908).
39784 Godlewski P. Tieorija Rieklinacij, jeja priłożenije k gieomietrii i kurs priamoliniejnoj trigonomietrii, osnowannyj na naczałach Tieorii Rieklinacij, Soczinienije ... W dwuch czastjach. Radom, w tipografii Tr(?)kiewnickago, 1876,
39785 Godlewski Robert.
39786 Godlewski S. ks. (mylnie).
39787 Godlewski Stanisław (ur. w Olszewie w Królestwie Polskim). Essai sur la nécrose, thèse. Montpellier, 1837,
39788 Godlewski Stanisław.
39789 Godlewski Stanisław (prezes Stowarzyszenia Chrześć. Kaflarzy).
39790 Godlewski Stefan (1853—1929). Aux amis de l'enfance. Discours prononcé devant le congrés international de la protection de l'enfance tenu à Paris. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
39791 Godlewski Stefan (1853—1929). Echa podalpejskie. Salzkammergut. — Salzburg. — Tyrol. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1896,
39792 Godlewski Stefan (1853—1929). Fundacya Skarbkowska w Drohowyżu. Opisał... B. m. b. r. (ok. 1888),