Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74267 Instrukcya dla Delegatów. Instrukcya dla Delegatów Towarzystwa Kółek Rolniczych. (Lwów), druk. Gaz. narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, (1883),
74268 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od ognia w Krakowie. Kraków, druk. Ż. J. Wywiałkowskiego, 1861,
74270 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od ognia i od gradu w Krakowie. W sprawach zabezpieczeń od gradobicia. Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. Czasu Winc. Kirchmayera, 1864,
74271 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów sporządzających opis dóbr wystawionych na sprzedaż przez Tow. Kred. Ziemskie. Warszawa, staraniem Władz Tow. Kred. Ziemskiego, druk. J. Sikorskiego, 1896,
74272 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów taksowych i władz towarzystwa, rozwijająca wprowadzoną w wykonanie ustawę o taksie dóbr, zatwierdzona przez ministra finansów. Warszawa, druk. Jaworskiego, 1872.
74273 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów do nadzoru i objazdów peryodycznych tych lasów, na które pożyczki z Towarzystwa kredytowego ziems. zaciągnięte zostały. (Warszawa, 1865),
74262 Instrukcya dla delegacyj. Instrukcya dla delegacyj do rewizyi taksy dóbr, wyznaczanych przez Naczelne Władze Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (§§ 196 i 202 do 208 Instr. taks. z r. 1886) zatwierdzona przez Ogólne zebranie Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego dnia 6 (18) Sierpnia 1887. B. m. b. r.,
74265 Instrukcya dla Delegacyj. Instrukcya dla Delegacyj Taxowych i Władz Towarzystwa, rozwijająca i wprowadzająca w wykonanie przepisy o Taxie dóbr, zatwierdzona na d. 1 (13) Sierpnia 1872 r. przez Ogólne Zebranie Naczelnych Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem. Wraz z 2-ma annexami. Warszawa, druk. J. Jaworskiego, (1872),
74260 Instrukcya dla Delegacyi. Instrukcya dla Delegacyi Cyrkułowych wyznaczonych do uregulowania kwaterunku (Warszawa, 1816);
74261 Instrukcya dla delegacyi. Instrukcya dla delegacyi obywatelskich do spisów opłaty klassycznéj wybranych urząd municypalny miasta stołecznego Warszawy. (Warszawa, 1835),
74250 Instrukcya dla ćwiczeń. Instrukcya dla ćwiczeń praktycznych w krajowej średniej szkole rolniczej w Czernichowie. Kraków, nakł. szkoły, druk. Związkowa, 1897,
74253 Instrukcya dla członków. Instrukcya dla członków Komitetu Egzaminacyjnego;
74252 Instrukcya dla członka. Instrukcya dla członka świeckiego, do składu Zwierzchności Akademickiéj wchodzić mającego. (Z datą: 13 (26) VII 1836). (Warszawa, 1836),
74744 Instrukcya dla c. k. urzędów. Instrukcya dla c. k. urzędów podatkowych, tycząca się obrotu gotówką i walorami funduszów szkolnych okręgowych... (1873);
74374 Instrukcya dla c. k. komisarzy. Instrukcya dla c. k. komisarzy inspekcyjnych i dla c. k. Straży cywilno-policyjnéj co do pełnienia służby policyjnej w Teatrze miejskim w Krakowie, wydana na podstawie ustawy teatralnej z dnia 25 listopada 1850 L. 454 Dz. u. p. Kraków, nakł. c. k. Dyrekcyi policyi, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego, (1891),
74245 Instrukcya dla Burmistrzów. Instrukcya dla Burmistrzów i Kassyerów Mieyskich, dotycząca Administracyi Funduszów i Dochodów do Kass Mieyskich wpływaiących. (Z datą: Warszawa 21 XI 1820),
74246 Instrukcya dla burmistrzów. Instrukcya dla burmistrzów miast departamentu Warszawskiego. (Warszawa, 1811),
74247 Instrukcya dla burmistrzów. Instrukcya dla burmistrzów i wójtów (Siedlce, 1811);
74248 Instrukcya dla burmistrzów. Instrukcya dla burmistrzów i rad mieyskich w departamencie warszawskim co do sposobu zarządzania funduszami kass mieyskich. (Z datą: Warszawa 7 VII 1811),
74244 Instrukcya dla buhalteryi. Instrukcya dla buhalteryi Banku polskiego (Warszawa, 1843),
74243 Instrukcya dla bióra. Instrukcya dla bióra czyli Wydziału umieszczenia i dozorowania sług w obrębie gminy miasta Tarnowa przebywających. Tarnów, nakł. Magistratu, druk. A. Prusinowskiego, 1867,
74236 Instrukcya dla Asystentów. Instrukcya dla Asystentów Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,
74237 Instrukcya dla Asystentów. Instrukcya dla Asystentów i Elewów klinicznych. Kraków, Drukarnia Uniw. Jagiell., 1894,
74234 Instrukcya Dla Assesora. Instrukcya Dla Assesora Farmacyi w Urzędzie Lekarskim (Warszawa, 1838);
74235 Instrukcya dla Assesora. Instrukcya dla Assesora Weterynaryi przy Urzędzie Lekarskim (Warszawa, 1838);
74233 Instrukcya dla artystów. Instrukcya dla artystów teatru, 1845.
74231 Instrukcya dla aptekarzy. Instrukcya dla aptekarzy i materyalistów. Wydanie komisji rządowej Spraw wewn. Królestwa Polskiego. (Warszawa, 1817),
74228 Instrukcya dla Akuszerek. Instrukcya dla Akuszerek (Warszawa, 1838);
74229 Instrukcya dla akuszerek. Instrukcya dla akuszerek praktykujących w mieście Krakowie i Jego Okręgu. (Z datą: Kraków 21 III 1842),
74230 Instrukcya dla akuszerek. Instrukcya dla akuszerek praktykujących w Król. Pols. (Warszawa, 1857),