Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
39732 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930) i Dobrski Maksymilian. Opis własnych doświadczeń nad własnością absorbcyjną ziemi ornej i przegląd prac dotychczas w tym przedmiocie dokonanych. Skreślili... Warszawa, Gebethner i Wolff, nakł. Redakcji Gazety Rolniczej, druk. Aleksandra Ginsa, 1870,
39733 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930) & Janczewski Edward. Zagraniczne szkoły rolnicze, wrażenia z podróży dokonanej w Kwietniu i Maju 1890 r. z polecenia C. k. Min. Oświaty przez ... (Odb. z Przeglądu Polskiego, 1890). Kraków, nakł. autorów, druk. Czasu, 1890,
39734 Godlewski Emil młodszy (prof. Uniw. Jag.; 1875—1944). Wielokrotna karyokineza w gruczole obojnaczym ślimaka, helix pomatia. (Odb. z 33 t. Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1897,
39735 Godlewski Emil młodszy (prof. Uniw. Jag.; 1875—1944). Ueber die Kenvermehrung in den quergestreiften Muskelfasern der Wirbelthiere (O rozmnażaniu jąder w mięśniach prążkowanych zwierząt kręgowych). Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie. Avril 1900. Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1900,
39736 Godlewski Emil młodszy (prof. Uniw. Jag.; 1875—1944). O przeistaczaniu spermatyd w plemniki w gruczole obojnaczym, Helix pomatia. (Odb. z 34 t. Rozpraw Wydz. Matem.Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka Wydawn., druk. Uniw. Jag., 1898,
39737 Godlewski Emil młodszy (prof. Uniw. Jag.; 1875—1944). Weitere Untersuchungen über die Umwandlungsweise der Spermatiden in Spermatozoën bei Helix pomatia, von... jun. Separat-Abdruck aus dem Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. November 1897. Krakau, Univ.-Buchdruckerei, 1897,
39738 Godlewski Emil młodszy (prof. Uniw. Jag.; 1875—1944). O wpływie tlenu na rozwój organizmów i o wymianie gazów w pierwszych stadyach rozwoju zarodka u Rana temporaria. Ueber die Einwirkung des Sauerstoffs auf Entwickelung und über den Gaswechsel in den ersten Entwickelungsstadien von Rana temporaria. Vorgelegt am 9. Juli 1900. (Vorläufige Mittheilung). Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie, Juillet 1900. Aus dem anatomischen Instit. der Jagellonischen Univ. in Krakau. Cracovie, Impr. de l'Univ. Jagell., 1900,
39739 Godlewski Emil młodszy (prof. Uniw. Jag.; 1875—1944).
39740 Godlewski Franciszek ks. (pijar; 1772—1838). Kazania niedzielne X. ... Częsc I. Tom II. Wilno, nakł. Aleksandra Żołkowskiego, druk. XX. Pijarów, 1817,
39741 Godlewski Franciszek ks. (pijar; 1772—1838). Kazania przygodne X. ... Dzieł tom IV. Tamże [Wilno, nakł. Aleksandra Żołkowskiego, druk. XX. Pijarów], 1820,
39742 Godlewski Franciszek ks. (pijar; 1772—1838). Kazania świąteczne JX. ... Tom I. Wilno, u Józefa Zawadzkiego, 1806, {Edycya 2ga. Wilno, nakł. Aleks. Żółkowskiego, druk. XX. Pijarów,}
39743 Godlewski Franciszek ks. (pijar; 1772—1838). Nowe kazania swiąteczne J. X. ... Kaznodziei w Gimnazyum Wilenskiem. Wilno, w Księgarni Akademickiej, 1809,
39744 Godlewski Franciszek ks. (pijar; 1772—1838). Kazania na uroczystości SS. Pańskich przez X. ... Tom I—II. Wilno, druk. B. Neumana, 1829,
39745 Godlewski Franciszek ks. (pijar; 1772—1838).
39746 Godlewski Franciszek (ok. 1834—1863).
39747 Godlewski G..
39748 Godlewski Gabriel (1851—1909).
39749 Godlewski Jan.
39750 Godlewski Józef (1773—1867). Głos posła maryampolskiego dnia 22 marca 1809 na sessyi seymowey miany. B. m.,
39751 Godlewski Józef (1773—1867). Głosy posła Maryampolskiego Na Seymie Roku 1811° w Warszawie miane z dołączeniem uwag i Krótkiego Namienienia niektórych w Czasie Seymu Czynności. B. m. b. r. (Warszawa, 1814),
39752 Godlewski Józef.
39753 Godlewski Kazimierz dr. Kilka uwag o zaopatrywaniu resztki pępowinowej u noworodków. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891,
39754 Godlewski Kazimierz dr.
39755 Godlewski Lucjan ks. (zm. 1876). Kazanie miane R. P. 1854 w czasie powtórnej koronacyi cudownego obrazu N. P. Maryi Berdyczowskiej. Przez Ks. ... (Odb. z Wiadomości Kościelnych). Lwów, nakł. ks. O. Hołyńskiego, Druk. Ludowa, 1876,
39756 Godlewski Lucjan ks. (zm. 1876). Książeczka do nabożeństwa ku czci i chwale Boga. (Edycja pierwsza). Paryż.
39757 Godlewski Lucjan ks. (zm. 1876). Książeczka do nabożeństwa ku czci i chwale Boga w św. Trójcy jedynego, N. Maryi Panny, Aniołów i Swiętych Bożych. (Edycja druga). Kijów, w Drukarni Uniwersyt., 1860,
39758 Godlewski Lucjan ks. (zm. 1876). Ołtarzyk ostrobramski zawierający w sobie kronikę obrazu Najświętszéj Panny Ostrobramskiéj; nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Boga-Rodzicy; codzienne, niedzielne, roczne i przygodne; oraz modlitwy podczas Mszy św., na każdy dzień tygodnia i na wszystkie święta przypadające w roku; jakoteż za dusze wiernych zmarłych, do aniołów świętych Pańskich i patronów kraju, tudzież nauki duchowne i myśli chrześciańskie na wszystkie dni miesiąca; z ksiąg przez Kościół święty zatwierdzonych wyjęte; oraz pieśni kościelne i koniec czterech ewangelii zawierający; Dzieje męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela naszego. Ku pobożnemu rozmyślaniu a użytkowi wiernych przez ks. kanonika L. G. ułożony i 24 wizerunkami na stali rytémi w Paryżu, podług starożytnych obrazów w świątyniach polskich znajdujących się przyozdobiony. Ekzemplarz dla kobiet. Paryż, nakł. i staraniem wydawcy Album Wileńskiego (Wilczyńskiego), druk. J. Claye, b. r. (1871),
39759 Godlewski Lucjan ks. (zm. 1876), Rudzki Aleksander, Mikułowski Jerzy. Bracia! Idziemy do Polski. (Odezwa Rady Gospodarczej Pierwszej Kolumny. Z datą: Paryż d. 24 marca 1848). B. m. (1848),
39760 Godlewski Lucjan ks. (zm. 1876).
39761 Godlewski Ludwik.