Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74309 Instrukcya.
74308 Instrukcya dla Dyrekcyi. Instrukcya dla Dyrekcyi Szczegółowych Dyrekcyi Głównéy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1826,
74307 Instrukcya do Dyrekcyi. Instrukcya do Dyrekcyi Towarzystw Filialnych. Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1867,
74306 Instrukcya dla Dyrekcyi. Instrukcya dla Dyrekcyi Miejscowych (Ligi Polskiej w Prusach (Berlin, 1848);
74305 Instrukcya do Dyrekcyi. Instrukcya do Dyrekcyi powiatowej Kasy Oszczędności w Krakowie przy udzielaniu pożyczek hipotecznych. Kraków, nakł. Kasy, Druk. Związkowa, 1897,
74304 Instrukcya dla dróżników. Instrukcya dla dróżników i dróżniczek przejazdowych (Warszawa, 1887);
74303 Instrukcya służbowa dla dróżników. Instrukcya służbowa dla dróżników przy drogach gminnych w powiecie krakowskim wydana przez Technika powiatowego i nadzorcę dróg powiatu Krakowskiego. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1884,
74302 Instrukcya dla Dróżników. Instrukcya dla Dróżników Straży Obchodowych. (Warszawa, 1887);
74301 Instrukcya dla dróżników. Instrukcya dla dróżników przejazdowych. (Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska). Warszawa, druk. Noskowskiego, 1881,
74300 Instrukcya dla dróżników. Instrukcya dla dróżników obchodowych dziennych. (Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska). Warszawa, druk. Noskowskiego, 1881,
74299 Instrukcya dotycząca użycia drezyn. Instrukcya dotycząca użycia drezyn i wózków roboczych (Warszawa, 1887);
74298 Instrukcya dotycząca użycia biegu drezyn. Instrukcya dotycząca użycia biegu drezyn i wózków roboczych na drogach żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1882,
74297 Instrukcya o drezinach. (Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska). Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74296 Instrukcya dla dozorów. Instrukcya dla dozorów szkolnych. (Ustanowiona przez Izbę Edukacyjną na sesji w dniu 16 października 1808). B. m., (1808),
74295 Instrukcya dla dozorów. Instrukcya dla dozorów parafijalnych nad domami schronień. Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Na mocy Artykułu 41 Ukazem Najjaśniejszego Pana z dnia 18 Lutego (2 Marca) 1842 r. względem przepisania stałych zasad postępowania, w zapewnieniu przytułku i utrzymania ubogich starców, kalek i sierot, tudzież ustalenia opieki na ubogiemi, Kommissya Rządowa spraw Wewnętrznych i Duchownych, następujące wydaje zarządzenie. B. m. b. r.,
74294 Instrukcya dla dozorów. Instrukcya dla dozorów Parafialnych nad Domami Schronień. (Z datą: Warszawa 12 (24) VI 1843),
74293 Instrukcya dla dozorów. Instrukcya dla dozorów magazynowych chleba, legumin i trunków, 18 Stycznia 1811 r.,
74292 Instrukcya dla Katolickich Dozorów. Instrukcya dla Katolickich Dozorów kościelnych i Reprezentacyi parafialnych w Archidiec. Poznańskiej i Gnieździeńskiej;
74291 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców i dozorczyń w zakładzie dla umysłowo chorych w Kulparkowie. Zatwierdzona uchwałą Wydziału krajowego do L. 8013 z r. 1879. Lwów, druk. Anny Waydowicz (przedt. Poremby), 1879,
74290 Instrukcya dla P. P. dozorców. Instrukcya dla P. P. dozorców honorowych szkół wydziału Naukowego Wileńskiego, ustanowionych Ukazem Naywyższym D. 26 Sierpnia 1811 Roku. B. m. b. r.,
74289 Instrukcya dla dozorców. Instrukcja dla dozorców rewirowych policyi wykonawczej w Warszawie. B. m. b. r.,
74288 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców pomp parowych na stacyach drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Warszawa, druk Jana Noskowskiego, 1881,
74287 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców plantacyjnych, (Kraków, 1881);
74286 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców plantacyjnych. Kraków, nakł. Gminy m. Krakowa, druk. W. Korneckiego, (1879),
74285 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców odstępu, (Warszawa. 1887);
74284 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców magazynowych mięsa, opału i światła, 16 Marca 1811,
74283 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców magazynowych furażu, 16 Marca 1811,
74282 Instrukcya dla dozorców. Instrukcya dla dozorców drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiéj. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74281 Instrukcya dla doświadczeń. Instrukcya dla doświadczeń polowych. Kraków, nakł. c.k. Towarzystwa rolniczego krakowskiego, Druk. Związkowa,
74280 Instrukcya dla doróżkarzy. Zarząd Oberpolicmajstra m. Warszawy. (Warszawa, 1860),