Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
39702 Godlewski.
39703 Godlewski Antoni. Le Choléra, son histoire, sa transmissibilité, précautions à prendre pour l'éviter, soins à donner avant l'arrivée du médecin par Dr A. Godleski... Paris, Libr. des Publications Populaires, 1884,
39704 Godlewski Antoni. Definicya choroby difteritis, oraz pewny sposób jej leczenia. Lwów, Druk. Ludowa, 1881,
39705 Godlewski Antoni. Difteritis. (Odb. z Dziennika dla Wszystkich, 1882, nr 11). Kraków, nakł, H. Müldnera, druk. Czasu, (1882),
39706 Godlewski Antoni. Faculté de médecine de Paris, Thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue le 3 novembre 1869 par AntoinePierre-Linarès Godlewski né au Bugue (Dordogne). Docteur en médecine, laureat de l'École de médecine de Limoges. Mention honorable (1864—1865), premier prix (1865—1866). Étude sur le cholera. Quelques considerations sur sa transmissibilité et sa prophylaxie. Paris, A. Parent, imprim. de la Faculté de médecine, 1869,
39707 Godlewski Antoni. Rys krótki o cholerze i jéj sposobie leczenia. (Z Gazety Narodowej). Lwów, 1848,.
39708 Godlewski Antoni. La Santé de l'enfant. Guide pratique de la mère de famille. Soins à donner avant l'arrivée du médecin; par le docteur A. Godleski. Paris, O. Doin, imprim. Crété fils à Corbeil, 1877,
39709 Godlewski Antoni.
39710 Godlewski Antoni.
39711 Godlewski Antoni (1826—1899).
39712 Godlewski Bronisław.
39713 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). XI. Abhängigkeit der Sauerstoffausscheidung der Blätter von dem Kohlensäuregehalt der Luft. Von Dr… (Nadb.? z: Arbeiten a. d. bot. Institut in Würzburg. III 1873),
39714 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Chemia rolnicza. Wykłady uniwersyteckie. Kraków, b. r. (1896),
39715 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Chemia rolnicza podług wykładów prof.... B. m., 1898,
39716 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Niektóre doświadczenia nad oddychaniem porostów, przez dra... (Odb. z I tomu Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności). (Kraków, 1875),
39717 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Fizyologia Roślin. Z wykładów Prof. Dra ... opracował Jakób Tomalski. Krajowa Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach. B. m., 1891,
39718 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Fizyologia roślin, według wykładów Prof. Dra ... opracował kol. Eustachy Popiel. B. m., 1894,
39719 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Fizyologia roślin. Według wykładów Prof. Dra... Wydawnictwo „Kółka Rolników” Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie. Wydanie 2ie poprawione. B. m. (Kraków), 1898,
39720 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). O metodzie oznaczania szybkości przyswajania, za pomocą obliczenia pęcherzyków gazowych, wydobywających się z rośliny pod wodą, przez dra ... (Odbitka z I tomu Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności). (Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875),
39721 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). O nitryfikacyi amoniaku i źródłach węgla podczas żywienia się fermentów nitryfikacyjnych. Z 2 ryc. w tekście. (Odb. z XXX t. Rozpraw Wydziału Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1896,
39722 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Über die tägliche Periodicität des Längenwachsthums. Separatabdruck aus dem Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Nr 6. Juni 1889. Krakau, Univ.-Buchdruckerei, 1889,
39723 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Pogadanka o pokarmach roślinnych i o sztucznych nawozach. Napisał Dr. ... (Wyd. Groszowe im. Tad. Kościuszki. Rok VIII. Seria II książeczka 34). Kraków, nakł. Księgarni K. Wojnara, Druk. Jag., 1900 (tak na karcie tyt., na okł.: 1901),
39724 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). O powstawaniu i znikaniu skrobi w gałeczkach zieleni, przez dra ... (Odb. z II tomu Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności). (Kraków, 1875),
39725 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Przyczynek do teoryi krążenia soków u roślin. (Odb. z t. IX Pamiętnika Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884,
39726 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). W sprawie szkoły rolniczéj przez Dr. ... profesora krajowéj szkoły rolniczéj w Dublanach. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, Drukarnia Narodowa W. Manieckiego, 1884,
39727 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Studyja nad oddychaniem roślin przez Dra... profesora krajowéj wyższéj szkoły rolniczéj w Dublanach. (Odb. z t. VII Pamiętnika Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
39728 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Studyja nad wzrostem roślin. (Odb. z t. 23 Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka Wydaw., nakł. Akademii Umiejętności, druk. Uniw. Jag., 1891,
39729 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Systematyka Roślin. Z wykładów Prof. Dra ... opracował J. Tomalski. Kraj. Wyższa Szk. Roln. w Dublanach. B. m., 1891,
39730 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). Szkoły rolnicze niemieckie. Sprawozdanie z podróży naukowej. Przez... (Odb. z Niwy). Warszawa, druk. Wieku, 1886,
39731 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930).